Jan Peter de Wit raadslid Leefbaar Delft. Samen houden we Delft leefbaar.


ARCHIEF politieke blogs van Jan Peter de Wit


Jan Peter de Wit fractievoorzitter van Leefbaar Delft


Fractievoorzitter Jan Peter de Wit in de Stadskrant. Foto Erwin Dijkgraaf

Archief columns gemeenteraadsperiode 2006 tot heden


  Nederlandse Mededingingsautoriteit moet HNK controleren
  zondag 28 oktober 2012.
  Door al die geheimzinnigheid en achterhouden van cruciale geheime
  informatie krijg ik de indruk dat er wat te verbergen....
  Lees meer...  CJIB geeft maar 12,83 euro voor boete van Delftse Stadswachten
  zaterdag 27 oktober 2012.
  Het CJIB moet voor elke bekeuring gewoon geven wat er voor staat.
  Ongeacht of die correct is of niet.....
  Lees meer...  Raad keurt bouw stadskantoor goed zonder prijs te weten
  maandag 22 oktober 2012.
  En ons gemeentebestuur waar momenteel een integriteitsonderzoek tegen
  VVD burgemeester Verkerk loopt wegens doorgeven van geheime informatie   aan een ondernemer .....
  Lees meer...


  Stadskrant. LD: 'Lasten moeten fors omlaag'
  zondag 21 oktober 2012.
  Mooie resultaten zijn er geboekt op de reductie van het aantal ambtenaren.   Sinds het aantreden.....
  Lees meer...  AD: Burgemeester Verkerk moet dure dienstauto inleveren
  zaterdag 20 oktober 2012.
  Een bezuiniging van ruim één ton. Misschien zien we Verkerk nu wat vaker
  langsfietsen. Steek dan je .....
  Lees meer...  College, ga eens aan het Werk, handen uit de Mouwen!
  zaterdag 20 oktober 2012.
  Aan HET WERK heette het college programma en de wethouder gaven
  zichzelf werkhandschoenen kado. Die handschoenen zijn ....
  Lees meer...Jan Peter de Wit: Dus de raadsleden kunnen voor de raadsvergadering (start 19:00 uur) onmogelijk nog de geheime stukken inzien over de selectie van BAM als bouwer van het nieuwe stadskantoor HNK. Dat houdt in dat de gemeenteraad donderdag wel de gunning aan de BAM door college/obs moet goedkeuren. Maar niemand weet voor welk bedrag. Rest gemeenteraad vindt het allemaal goed.
Extra nieuwsbulletin van het college over de gunning HNK
-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: aanvullende brief inzake gunning HNK
Datum: Tue, 16 Oct 2012 14:53:52 +0000
Van: Luuk van Luyk
Aan: Alle raads- en commissieleden

Aan de gemeenteraad

Het college heeft vandaag laten weten dat donderdagmiddag een brief naar de raad komt over de gunning van het HNK in verband met het aflopen van de Alcateltermijn. Dit in vervolg op de brief van het college van afgelopen vrijdag.

De brief zal na ontvangst zsm worden verspreid onder de raadsleden.

Met vriendelijke groet,

Luuk van Luyk, griffier

  Stop met de Langdurigheidsbonus voor Bijstandtrekkers
  dinsdag 16 oktober 2012.
  Die langdurigheidsbonus LDT varieert van 350 tot 493 euro. In 2011 hebben   1159 mensen gebruik gemaakt van de LDT. De....
  Lees meer...  Kick-off van de werkgroep e-participatie (zonder VVD en PvdA)
  maandag 15 oktober 2012.
  E-participatie is het digitale broertje van burgerparticipatie. De
  werkgroepleden wordt gevraagd ....
  Lees meer...  College is de baas als belang financieel zwaarwegend is
  zondag 14 oktober 2012.
  Het college maakt oneigenlijk gebruik van het verschoningsrecht.
  Omgekeerd kan ik juist stellen dat juist bij zwaarwegende .....
  Lees meer...Wethouder Junius: De Alcateltermijn loopt morgen (12/10) aan het einde van de dag af. Als er dan geen bezwaren zijn ingediend dan mogen raadsleden inderdaad - onder geheimhouding - extra informatie inzien.

Onverwacht wonder. Presidium voorzitter Ron Witsenboer komt voor mijn rechten op

E-mail vandaag 11 oktober aan het college van B&W

Geacht college,

De heer De Wit (fractie Leefbaar Delft) heeft mij om een reactie gevraagd naar aanleiding van het antwoord namens wethouder Junius d.d. 10 oktober jl. inzake het niet verstrekken van bepaalde informatie uit de zgn. HNK-aanbestedingsprocedure. De mailwisseling is als bijlage bijgevoegd.

Namens het presidium ben ik van mening dat een weigering van het college om inlichtingen aan een of meer raadsleden te verstrekken, alleen kan worden gedaan door een gemotiveerd beroep op strijdigheid met het openbaar belang, ex artikel 169, derde lid, Gemeentewet. Uit de genoemde reactie aan de heer De Wit kan ik die (juridische) motivering niet expliciet opmaken.

Ik hecht eraan dat het college op korte termijn een dergelijke motivering voor haar weigering om inlichtingen te verstrekken alsnog aan de raad doet toekomen – ook al is de weigering van tijdelijke aard.

De raad kan vervolgens desgewenst een politiek oordeel vellen over deze motivering, bijvoorbeeld bij de bespreking van de wensen- en bedenkingenprocedure inzake de HNK-aanbesteding die al staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Ron Witsenboer, voorzitter presidium


Jan Peter de Wit: dus het college vertrouwt mij de geheime informatie niet toe. Daar komt het in feite op neer. Precies zoals ik zei tijdens de commissie SVR. Alleen toen ontkende wethouder Junius dat. Junius loog toen in commissie.

Als raadsleden door het college worden geblokkeerd om volkomen noodzakelijke gegevens in te zien van een gunning, dan is dat in strijd met de Grondwet. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad moet wel beslissen, zonder de prijzen te kennen. In Delft stelt het college zich boven de wet. Het college is de baas. De raadleden zijn hun knechten.

Eindelijk antwoord van CDA wethouder Milène JUNIUS over prijs Stadskantoor

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Re: Dringend en laastste verzoek informatie gunning hnk in te zien
Datum: Wed, 10 Oct 2012 14:27:15 +0000
Van: Wethouder Junius

Geachte heer De Wit, beste Jan Peter,

Graag reageer ik op je mail aan Milène van afgelopen maandagochtend over het HNK:

Op dit moment loopt er een Alcateltermijn. Tijdens deze termijn hebben inschrijvers de gelegenheid een gerechtelijke procedure aanhangig te maken indien zij het met het gunningsvoornemen niet eens zijn. Elke informatie die gepasseerde inschrijver bereikt, kan aanleiding vormen te besluiten in rechte bezwaar te maken tegen de gunning.

Dit is niet in het belang van de gemeente alsmede de betrokken marktpartijen. Het in dit stadium communiceren van de gevraagde informatie kan mogelijk het belang van de gemeente schaden.

Om deze reden zal het college de gevraagde informatie gedurende de Alcatel termijn en eventuele afhandeling van juridische geschillen niet verstrekken. Na afloop van deze periode zal het college de raad hierover informeren en verantwoording over afleggen.

Met vriendelijke groet, wethouder Junius


-------- Origineel e-mail bericht --------
Onderwerp: dringend en laastste verzoek informatie gunning hnk in te zien
Datum: Mon, 08 Oct 2012 10:48:03 +0200
Van: jan peter de wit
Aan: Milène Junius
CC: Griffie , Luuk van Luyk

hoi cda wethouder junius
hierbij verzoek ik dringend om mij inzage te geven in de onderliggende gegevens van de gunning van het hnk volgens gemeentewet art 169 lid 4,
en wel deze week
afgelopen donderdag heb ik in beslotenheid kennis genomen van de door u verstrekte summiere gegevens over de keuze tussen 5 aanbieders
ik heb onvoldoende informatie gekregen om mijn controlerende taak als raadslid naar behoren te kunnen vervullen, Gemeentewet art.169, lid 2.
ik wil inzage in de bedragen die de 5 inschrijvers hebben geboden
ik wil inzage in de analyse risicobeheersing van de 5 bedrijven

daarnaast wil ik weten wat de gestelde bodem- en plafondprijs was voor het casco stadskantoor hnk?
dit omdat er een aanzienlijk verschil zit tussen de tekst in het raadsbesluit van 15 dec 2011 en de tekst van de gunningsleidraad

indien ik deze geheime informatie niet mag inzien zie ik me genoodzaakt om minister Spies van Binnenlandse Zaken te vragen u op de vingers te tikken wegens deze onrechtmatige daad

met vriendelijke groet,
jan peter de wit, fractievoorzitter leefbaar delft

  Vraag en antwoord avond over de Begroting 2013 - 2016


  Raad zegt JA tegen stadskantoor zonder de prijs te weten
  zaterdag 6 oktober 2012.
  Ik pik deze schimmige gang van zaken niet. Het is een openbare
  aanbesteding en dus wil ik weten wat het stadskantoor gaat.....
  Lees meer...  Stadsbouwmeester Patijn: herrie trams Sebastiaansbrug?
  woensdag 3 oktober 2012.
  En steek jij als Stadsbouwmeester je hand in het vuur dat omwonenden
  straks niet letterlijk gek worden van piepende trams.....
  Lees meer...  DOZ: Alleen VVD wil referendum afschaffen, PvdA werkt aan alternatief   voorstel voor referendumverordening
  maandag 1 oktober 2012.
  “We hebben het voorstel ingetrokken omdat er geen meerderheid voor
  was”, reageert Harde daarop.....
  Lees meer...


  Geheime vergoedingen Blauwhoed aan ex wethouder C. Baljé
  zaterdag 29 september 2012.
  Was het u bekend dat ex VVD wethouder Baljé na zijn ontslag in mei 2005
  van Blauwhoed een vergoeding van 110.000 euro heeft.....
  Lees meer...  5 juni 2005 : Touringcarbussen zijn Roetbussen, weg er mee


  Herhaling uit 2008: Toekomstvisie: Toeristenbussen parkeren
  woensdag 26 september 2012.
  Als de Koepoortgarage klaar is wordt ook de Nieuwe Langendijk
  wandelgebied. Dus er moet een oplossing komen voor de aan en af.....
  Lees meer...  Tafeltjesavond vragen over de Begroting 2013 - 2016


  Ex-wethouders krijgen geen studievergoeding meer
  zondag 23 september 2012.
  Nu werd de studiekosten toelage nog beoordeeld door de afdeling P&O van   de gemeente en burgemeester Bas Verkerk. Dat was natuurlijk .....
  Lees meer...  AD Delft: Avalex: Vele miljoenen verspild
  vrijdag 21 september 2012.
  Het systeen SAP dat administratie verwerkt heeft het bedrijf tot nu toe
  zeker drie miljoen euro gekost.....
  Lees meer...  Telegraaf Haaglanden: Burgers draaien op voor Avalex
  donderdag 20 juli 2012.
  In Leidschendam-Voorburg wil Gemeentebelangen het voltallige DB-bestuur   laten vervangen. De fractie zegt geen vertrouwen...
  Lees meer...  TV West: Avalex directeur Floor verdiende 1300 euro per dag


  Gemeente zet nu wel verkeersregelaars in bij hijskraan Westvest
  dinsdag september 2012.
  Maar toch is het maar half werk. Mocht er iets misgaan dan valt de kraan
  met damwandprofiel nog ruim ......
  Lees meer...  Peet Smit: Taptoe tribunes staan veels te lang op de Markt
  dinsdag september 2012.
  Ondernemers op de Markt schatten hun omzetverlies tijdens de Taptoe op
  250.000 euro.
  Lees meer...  Bezuinigingstips om 18% op de Gemeenteraad te bezuinigen
  maandag 17 september 2012.
  Raadslid Jan Peter de Wit werd door griffier Luuk van Luyk op de pijnbank
  in het stadhuis gelegd .....
  Lees meer...  AD Delft: 2014 is nog een heel eind weg voor PvdA en VVD
  vrijdag 14 september 2012.
  Nou wat een grote lul is die VVD fractievoorzitter Harpe toch. Hij verliest
  nogal wat stemmen aan .....
  Lees meer...  Verkeersregelaars Abtswoudse fietstunnel moeten blijven
  dinsdag 11 september 2012.
  Kortom die behulpzame verkeersregelaars moeten daar gewoon blijven
  tussen 07:00 en 18:00 uur. Dat moet toch wel kunnen .....
  Lees meer...  Delftse bijstandstrekker te lui om in de kas te werken
  vrijdag 7 september 2012.
  bij 27 bijstandtrekkers de uitkering stopgezet is omdat ze nergens op
  reageerden. Dat lijkt verdomme Griekenland wel waar .....
  Lees meer...  De politieke zelfmoord van VVD raadslid Lea van der Hoek
  woensdag 5 september 2012.
  Kijk als Hoek eerlijk was geweest dan had ze gelijk bij aantreden gezegd
  dat ze na twee jaar zou opstappen .....
  Lees meer...  In lege Combikas Delftse Hout proef met legale Wietteelt
  maandag 3 september 2012.
  Een paar jaar terug was D66 Delft ook een voorstander van legale
  wietteelt. De het moet Anders en Nu Vooruit .....
  Lees meer...  Handen uit de mouwen Junius en smeer die tramrails in
  dinsdag 28 augustus 2012.
  milène ga eens lekker tussen al je drukke bestuurswerkzaamheden met een   kwast en een pot teflon smeermiddel de tramrails .....
  Lees meer...  Ondanks smeerinstallatie geluidsoverlast piepende trams
  maandag 27 augustus 2012.
  Toen gistermiddag (zondag) de regenbuien waren weggetrokken begon het
  pandemonium weer, als vanouds.....
  Lees meer...  Mega oetlul Raimond de Prez mag doorsukkelen bij Avalex
  maandag 27 augustus 2012.
  Dat de Prez mag aanblijven toont de zwakte aan van de gehele Delftse
  gemeenteraad. Politiek is hier verworden tot klets en zwets ....
  Lees meer...  Accountant keurt Avalex Jaarverslagen 2010 en 2011 af
  woensdag 22 augustus 2012.
  Morgenavond nemen we hopelijk afscheid van Pvda wethouder Raimond de
  Prez als voorzitter van ....
  Lees meer...  Telegraaf: Burgemeester weer in opspraak door bijbaan
  woensdag 22 augustus 2012.
  ...op dit moment nog volop onderzoek wordt gedaan naar de integriteit
  van Verkerk in de langslepende Gondelaffaire. „Als dit negatief....
  Lees meer...  Raad is niet geïnformeerd over Brusselse bijbaan Verkerk
  maandag 20 augustus 2012.
  De burgemeester moet aan de gemeenteraad het voornemen melden een
  nevenfunctie, anders dan uit hoofde van zijn ambt, te ....
  Lees meer...  Ik weet nog steeds niet op welke partij ik ga stemmen
  zondag 19 augustus 2012.
  Het nadeel van de PVV is dat niemand met ze in de regering wil omdat de
  rest van de partij bestaat uit opportunistische ....
  Lees meer...  SP'er Bongers: Leefbaar chicaneert bijstandsgerechtigden
  zaterdag 18 augustus 2012.
  Joh Bongers, flikker op met je dure woorden. Je SP achterban gebruikt dat
  soort taal niet. Ik ken ....
  Lees meer...  Rommelige verkiezingsborden bewijs politieke zooitje Delft
  zondag 12 augustus 2012.
  Zo ook PvdA fractievoorzitter Ernst Damen. Volgens hem konden de
  landelijk partijen wel afspraken maken ....
  Lees meer...  Hé Brandligt, zijn er nog Delftse werklozen aangenomen?
  zondag 5 augustus 2012.
  Nu heeft het 'linkse' busreisje alleen maar een afschrikwekkende werking
  gehad. Die lui zijn zich doodgeschrokken ....
  Lees meer...  Algemeen Dagblad Delft: Avalex. Directeur slaat terug
  vrijdag 20 juli 2012.
  Uit een e-mailwisseling tussen hem en de Prez, waarin deze krant inzage
  heeft gehad, blijkt dat....
  Lees meer...  De Prez, publiceer de Avalex bestuursverslagen op website
  donderdag 19 juli 2012.
  Om te kunnen controleren of het wel klopt zoals u stelt dat alle DB
  verslagen/notulen geheim zijn moet ik dat kunnen nalezen .....
  Lees meer...  Politie verhoor als verdachte van lekken Avalex geheimen
  woensdag 18 juni 2012.
  Ik heb het rapport over Avales eerst openbaar gelezen op internet, en
  daarna heeft dhr de Prez daar geheimhouding op gelegd.
  Lees meer...  De Prez verklaart zijn Dagelijks Bestuur verslagen geheim
  dinsdag 17 juli 2012.
  Het feit dat het besloten vergaderingen zijn wil niet zeggen dat de inhoud
  geheim is. Ook de college .....
  Lees meer...  Ontslagen Avalex directeur Floor: Raimond de Prez liegt
  donderdag 12 juli 2012.
  De Prez lult er om heen. Ja, er zijn ook veel onvoorziene kosten gemaakt.
  Maar de hoofdoorzaak van het forse verlies .....
  Lees meer...  Telegraaf: ’Verlies Avalex zit in zakken gemeenten’
  donderdag 12 juli 2012.
  „In feite is het gegraaid uit de kas van Avalex en in het ergste geval is er
  eind 2013 nog eens een verlies van vier miljoen euro, waar.....
  Lees meer...  Motie wantrouwen De Prez van raad Pijnacker Nootdorp
  woensdag 11 juli 2012.
  En ook De Prez krijgt een motie van wantrouwen van haar. Dat is de
  nieuwe wind in de PvdA.....
  Lees meer...  Opzouten bij Avalex PvdA wethouder Raimond de Prez
  zondag 8 juli 2012.
  Politiek is hard en dat wist De Prez die hiervoor al 12 jaar raadslid was.
  Drs. geschiedenis De Prez is een financieel onbenul .....
  Lees meer...  Pffff, studenten vinden zichzelf een verrijking voor Delft
  zondag 8 juli 2012.
  Het is een onderzoek 'van lik me reet'. Voornamelijk toegankelijk voor
  studenten, maar het ging toch over burgers? Die wisten .....
  Lees meer...  Morgen naar Pijnacker extra raadsvergadering AVALEX
  woensdag 4 juli 2012.
  Maar waar is Lea van der Hoek nu als het om onrechtmatige daden onder
  verantwoordelijkheid van wethouder De Prez gaat?.....
  Lees meer...  College liegt over hun taxikosten tegen Algemeen Dagblad
  dinsdag 3 juli 2012.
  Het valt me zo ontzettend tegen dat D66 wethouder Vokurka niet voor een
  openbaar declaratie register zorgt, wat betreft hun eigen.....
  Lees meer...  De gemeenteraad buigt en knikt voor PvdA Keizer Ernst Damen
  zondag 1 juli 2012.
  U kent hem niet, maar in de Delftse gemeenteraad is er maar één iemand
  de baas. En dat is Pvda fractievoorzitter Ernst Damen. Ook wel .....
  Lees meer...  Telegraaf: Delftenaren hoorndol van snerpende trams
  dinsdag 26 juni 2012.
  „Het is verschrikkelijk: het gaat de pijngrens voorbij”, zegt Gerrit van
  Straalen, bewoner van de Westvest. „Mensen doen geen oog .....
  Lees meer...  Schriftelijk opvragen bestuursdocumenten GR Avalex
  maandag 25 juni 2012.
  Kan ik de digitale kopieën van de verslagen van het Dagelijks Bestuur en
  Algemeen Bestuur en de e-mails van-en-aan Avalex .....
  Lees meer...  Aangifte lekken Avalex is schending transparant bestuur
  zondag 24 juni 2012.
  Dus van wethouder De Prez moet ik mijn mond houden over het 'geheime'
  rapport. Door zijn incompetentie is het rapport uitgelekt.....
  Lees meer...  Taxi vervoer college kost ons 1000 euro per werkdag
  zaterdag 23 juni 2012.
  Ergo het vervoer van ons college kostte in 2011 het exorbitante bedrag van
  201.000 euro. Bij 200 werkdagen is dat .....
  Lees meer...Inbrekend bericht: VVD raadslid Lea van der Hoek belde mij zojuist dat ze bij de Politie aangifte had gedaan, omdat ik in de column van 13 juni, geheimen over Avalex zou hebben gelekt.
In plaats van aangifte tegen de verantwoordelijke directieleden die miljoenen verkwist hebben, wordt een controlerend raadslid als crimineel weggezet.
Ook Avalex voorzitter van het dagelijks bestuur PvdA wethouder Raimond de Prez mag zijn wettelijke plicht gewoon verzaken om op tijd de jaarrekening 2010 klaar te hebben.

  Watersproeiers inzetten tegen de piepende trams
  zondag 17 juni 2012.
  Er wordt nu gekeken naar een sproeisysteem maar het probleem daarbij is
  dat er geen standaard systeem is dat je in de winkel .....
  Lees meer...  Parkzomers willen geen putjesscheppers in hun park
  zondag 17 juni 2012.
  Niet of onvoldoende bent geïnformeerd door het ambtenarenapparaat over
  de verhuizing van het rioolwagenpark naar het Hof van Delftpark .....
  Lees meer...  Bespreking Avalex rapport was één grote aanfluiting
  woensdag 13 juni 2012.
  Column 21 juni verwijderd omdat ik niet mag schrijven over een rapport
  dat openbaar is, maar door wethouder De Prez geheim wordt gehouden.

  Lees meer...  Besloten bespreking over uitgelekt Avalex forensic rapport
  maandag 11 juni 2012.
  Waarom stonden er regelmatig lease vuilniswagens gewoon stil maar
  moesten wel betaald worden? kan er onderzoek worden.....
  Lees meer...  Gemeentelijk Gondelarchief laat Leefbaar context weg
  zondag 10 juni 2012.
  Des te huichelachtiger was het dat Ernst Damen vorige week bij CdK Jan
  Franssen en onderzoeksbureau Berenschot aandrong .....
  Lees meer...  Maatregelen tegen piepende trams werken totaal niet
  zaterdag 9 juni 2012.
  De bewoners aan de Westvest worden knettergek van de herrie. Dit kan zo
  niet doorgaan .....
  Lees meer...  Telegraaf: Rol Verkerk onderzocht
  donderdag 7 juni 2012.
  De positie van de Delftse burgemeester Bas Verkerk (VVD) staat onder druk   nu er na zeven jaar alsnog een extern onderzoek wordt .....
  Lees meer...  CdK Jan Franssen onderzoekt integriteit Bas Verkerk
  woensdag 6 juni 2012.
  Ik ben erg tevreden dat er eindelijk na zeven jaar een onafhankelijk en
  gedegen extern onderzoek komt. Het interne onderzoek van.....
  Lees meer...  Verzoek openbaar gesprek fractievoorzitters met CdK Jan Franssen over integriteitsonderzoek Bas Verkerk

  CDA fractievoorzitter Van Woudenberg treedt ASAP af
  maandag 4 juni 2012.
  Ik werd vandaag gebeld door CDA fractievoorzitter Rob van Woudenberg
  dat hij inderdaad in maart wou aftreden. Dat .....
  Lees meer...  Eerste publieke openstelling spoortunnel Delft juni 2012
  zondag 3 juni 2012.
  In het stationsgebied en aan de Engelsestraat gingen de hekken voor één
  keer open voor publiek. De nationale Dag van de Bouw.....
  Lees meer...  Gaat het CDA Delft hun voorzittersfuncties nog rouleren?
  zaterdag 2 juni 2012.
  Nu stel ik vast dat Van Woudenberg en Kolkert vorig jaar gelogen hebben.
  Ze hebben in de Kerk al eeuwenlang de neiging om hun vuile was.....
  Lees meer...  Meerderheid fractievoorzitters tegen censuur in Stadskrant
  zondag 27 mei 2012.
  Grootste voorstanders van censuur vooraf waren de fractievoorzitters Ernst
  Damen (PvdA) en Rob van Woudenberg (CDA). Ik haalde het beeld van.....
  Lees meer...  Voorzitter DB Avalex Raimond de Prez (PvdA) zit fout
  zondag 27 mei 2012.
  Maar De Prez hoopte natuurlijk dat het wel zou overwaaien. Gelukkig is er
  een klokkeluider actief binnen Avalex .....
  Lees meer...  Knipsels over financieel wanbeleid bij Avalex
  dinsdag 22 mei 2012.
  AD Delft, Telegraaf, Delftse Post, Telstar en Het Krantje
  .....
  Lees meer...  Interpellatie debat: Financiële chaos bij Avalex?
  maandag 21 mei 2012.
  Vraag 6 Is het dagelijks bestuur nog wel 'in control' of komen er nog meer
  lijken uit.....
  Lees meer...  Was De Prez wel onwetend over Avalex wantoestanden?
  zondag 20 mei 2012.
  Redenen genoeg voor mij om voor de raadsvergadering van aanstaande
  donderdag 24 mei een interpellatiedebat aan te vragen .....
  Lees meer...  Fors minder aflossing door Vestia op geldlening van Delft
  zaterdag 19 mei 2012.
  De gemeente Delft loopt als schuldeiser nog steeds risico met Vestia.
  Vreemd genoeg is daar geen woord .....
  Lees meer...  Burgemeester Verkerk liet 24,5% meer boetes uitschrijven
  donderdag 17 mei 2012.
  Het is blijkbaar nieuw beleid om zo veel mogelijk bekeuringen uit te
  schrijven. De vraag is of dit goed .....
  Lees meer...  Help Peter R. de Vries de Wippolder moordenaar opsporen
  zaterdag 12 mei 2012.
  Het was niet bepaald ‘een lekkere jongen’. Bovendien stonden ze ook niet
  trappelen om op te biechten .....
  Lees meer...  Zo werkt censuur in Delft. Slecht nieuws weghouden
  zaterdag 12 mei 2012.
  .... om in het fractievoorzittersoverleg van 24 mei a.s. te bespreken of alle
  bijdragen de toets van de gedragscode kunnen doorstaan .....
  Lees meer...  Ernst & Young vraagt mij verklaring over fractievergoeding
  donderdag 10 mei 2012.
  Graag ontvangen wij een verklaring voor het juridisch advies dat heeft
  plaatsgevonden in 2011 voor .....
  Lees meer...  Herdenking Pim Fortuyn op de Markt in Delft
  zondag 6 mei 2012.
  Pim Fortuyn werd door de bestuurlijke elite als extremist weggezet. Dat
  was hij helemaal.....
  Lees meer...  Herrie van piepende trams in bochten moet direct stoppen
  zaterdag 5 mei 2012.
  Ik vind dat het college direct moet besluiten dat er een avondklok wordt
  ingesteld. Na 22:00 geen .....
  Lees meer...  Diensttaxi burgemeester Verkerk kostte in 2011 € 95.000
  maandag 30 april 2012.
  Ik heb sterk de indruk - dat onder het mom van beveiliging- Verkerk een
  permanente dienstwagen geregeld heeft. Die had .....
  Lees meer...  Despoot Bas Verkerk kapt Leefbaar Delft weer als eerste af
  zondag 29 april 2012.
  Daar waar door de voorzitter streng wordt opgetreden tegen bijvoorbeeld
  Leefbaar Delft als de spreektijd om is, dient dit ook .....
  Lees meer...  MieluS muziek- en eetcafé tegengewerkt door gemeente en Herman
  Weijers bij Koninginnedag  Burgemeester Verkerk houdt kosten diensttaxi geheim
  zondag 22 april 2012.
  De laatste tijd is gebleken dat aan het gebruik van zoiets simpels als
  het gebruik van een diensttaxi een graadmeter is van .....
  Lees meer...  Wethouder Vokurka doet niets aan illegale opbouw COOP
  zaterdag 21 april 2012.
  Wethouder Vokurka moet snel zelf orde op zaken stellen in dit conflict. Pak
  het dossier en ga met elkaar om tafel .....
  Lees meer...  Schriftelijke vragen: busjes marktlui weg van de Markt
  zondag 15 april 2012.
  Wilt u zo snel mogelijk die koelkast als grofvuil afvoeren? Zo nee, dan
  komen wij in actie en .....
  Lees meer...  CDA wethouder Milène Junius promoot elektrische auto
  zondag 15 april 2012.
  Het is natuurlijk geweldig dat wethouder Junius zo de elektrische auto
  promoot. Maar wat ontbreekt .....
  Lees meer...  Persoonlijke ontvangstbevestiging van CdK Jan Franssen


  Brief aan CdK Jan Franssen over integriteitsonderzoek Verkerk


  Verrommeling van (week) Markt moet afgelopen zijn
  maandag 9 april 2012.
  Marktdag trekt de meeste toeristen naar Delft. Maar het ziet er niet uit met
  al die geparkeerde busjes.
  Lees meer...  Spreektijden nieuw wapen van machtsmisbruik Verkerk
  zaterdag 7 april 2012.
  Juist Verkerk toont aan dat hij niet in staat is om op een integere wijze
  een raadsvergadering te....
  Lees meer...  Inhoud onderzoek integriteit burgemeester Bas Verkerk
  maandag 2 april 2012.
  Ik draag hierbij mijn belangrijkste integriteits- en gedragscodeschendingen
  aan van Verkerk inzake de afhandeling ....
  Lees meer...  Burgemeester Delft onder vuur
  maandag 2 april 2012.
  Het is nu aan de Delftse raad om daar al dan niet toch op aan te dringen.
  Bas Verkerk laat inmiddels weten “positief te staan” tegenover....
  Lees meer...  Schande dat Theater de Veste stopt en Te Huur staat
  zondag 1 april 2012.
  Een groot spandoek met Te Huur hangt erop. Door de enorme
  bezuinigingen konden de rekeningen niet ....
  Lees meer...  CdK Jan Franssen brandt zijn vingers niet aan Bas Verkerk
  zaterdag 31 maart 2012.
  Ikzelf vind dat de waarheid boven tafel moet komen. Ook al is het zeven
  jaar geleden. Elk onderzoek....
  Lees meer...  De parkeerdebatten zijn een terugkerende verschrikking
  woensdag 28 maart 2012.
  Wij kunnen nog 30 jaar in deze raad aan bezigheidstherapie doen in relatie
  tot parkeren, maar ....
  Lees meer...  Bureau Berenschot begint met integriteitsonderzoek naar Verkerk


  Klacht invalidenparkeerkaart in de Professorenbuurt
  zondag 25 maart 2012.
  Dus ik vroeg mijn geld terug. Nee, mevrouwtje, daar kunnen we niet aan
  beginnen. Pardon, maar u levert geen dienst, dus ....
  Lees meer...  Delft heeft €114 miljoen geleend aan woningbouwcorporaties
  donderdag 22 maart 2012.
  De financiële problemen van Vestia bedreigen wel degelijk direct onze
  gemeentekas. Burgemeester Bas....
  Lees meer...  Eeuwfeest VNG €3 miljoen. Vreten Naaien Geldopmaken


  Delft is debiteur voor 117 miljoen aan bouw spoortunnel
  zondag 18 maart 2012.
  Het gaat om zulke grote bedragen en ingewikkelde constructies dat de
  gemeenteraad volgens mij allang niet meer in staat ....
  Lees meer...  Verantwoording fractievergoeding 2011 van Leefbaar Delft
  zaterdag 10 maart 2012.
  Om het referendumverzoek over het wel-of-niet bouwen van het HNK
  mogelijk te maken, heb ik mijn deel bijgedragen aan juridische....
  Lees meer...  Einde meldpunt 'overlast van studenten'
  woensdag 7 maart 2012.
  Daarom zie ik meer in een gemeentelijk meldpunt voor overlast van
  studentenhuizen. De eigenaar ....
  Lees meer...  Steenbergen kiest in Saskia Bolten anti-A4 burgemeester
  zaterdag 3 maart 2012.
  Over de opvolging kan ik kort zijn. Die moet er niet komen. Groenlinks
  moet gewoon dit college gedoogsteun ....
  Lees meer...  Nicis Raadsledenpanel | 25% Minder raadsleden
  donderdag 1 maart 2012.
  25% minder wethouders en 25% minder raadsleden kan prima, merkt
  niemand wat van....
  Lees meer...  CdK Zuid-Holland Jan Franssen herbenoemd. Hij halveert wel zijn
  14 nevenfuncties.


  Vragen over gebruik van diensttaxi burgemeester Verkerk
  zondag 25 februari 2012.
  Sinds vorig jaar pakt de Belastingdienst privé gebruik van dienstauto's
  door overheidsbestuurders hard aan. Ritten naar hun bijbanen ....
  Lees meer...  TV West uitzending ochtendnieuws:
  * Commisaris v/d Koningin krijgt 17.000 euro voor privegebruik dienstauto * Meldpunt voor overlast Delftse studenten *


  TV West: Delftse studenten vinden meldpunt 'overlast studenten'
  goed idee


  Update: 56% reacties heeft wel overlast van studenten
  donderdag 23 februari 2012.
  Het aantal reacties is natuurlijk niet zo groot, maar het geeft wel aan
  dat....
  Lees meer...  Gemeente Groningen: Overlast door studenten melden

  AD: Nieuw meldpunt: overlast van studenten

  TV West: Nieuw meldpunt: overlast van studenten

  Spits: Leefbaar Delft start meldpunt studenten

  Spits: Leefbaar Delft start meldpunt studenten

  PowNed: Leefbaar Delft start een meldpunt tegen dronken studenten

  Telegraaf: Meldpunt overlast studenten in Delft


  Reacties op Meldpunt overlast Studenten
  dinsdag 21 februari 2012.
  Tussenstand aantal reacties op Meldpunt overlast Studenten.
  Lees meer...
  Architect Joan Busquets gigantisch in de maling genomen
  zondag 19 februari 2012.
  Wat een geld en tijdverspilling. En wist de OCSD dat ze luchtkastelen
  moesten bouwen? .
  Lees meer...  Soberder carnaval in Delft door kritieke Friso
  zaterdag 18 februari 2012.
  Burgemeester Verkerk liet vanmiddag, tijdens de traditionele
  sleuteloverdracht aan het eind van de carnavalsoptocht weten, dat hij ....
  Lees meer...  Bas Verkerk terecht gewezen door minister Spies
  vrijdag 17 februari 2012.
  Je hebt eigenlijk geprobeerd 'gondel' klokkeluider Stoelinga uit de raad te
  zetten. Dit bewijst al dat je geen integer bestuurder bent ....
  Lees meer...  Leefbaar Delft start Meldpunt overlast Studenten
  maandag 13 februari 2012.
  Ze zijn met hun politieke partij Stip het stadsbestuur binnengedrongen. Ze   willen dat er nog meer studenten....
  Lees meer...  Presidium voorzitter Witsenboer beperkt mijn spreekrecht
  maandag 13 februari 2012.
  De commissievoorzitter hoort graag de mening van de overige fracties
  hierover, uiterlijk dinsdag 14 februari....
  Lees meer...  Trillende ambtenaren in Stadskantoor op spoortunnel
  zondag 12 februari 2012.
  Het HNK wordt gefundeerd op de diepwanden van de spoortunnelbuis. En
  dat geeft dus grote problemen met de trillingen die....
  Lees meer...  Binnenlandsbestuur 3 febr 2012 Prof. Elzinga: Klassieke doofpotaffaire   in gemeente Delft

  Genoeg is Genoeg, Bas Verkerk op non-actief sturen
  zaterdag 11 februari 2012.
  De Gondelaffaire was geboren. En eigenlijk als gevolg van het Doofpot
  gedrag van burgemeester Verkerk.
  Lees meer...  Vanavond Ned 1 om 22:30 Vara Kanniewaarzijn, Burgemeester Bas   Verkerk maakt reclame voor Delft met corruptie en doofpotten

  Minister De Jager moet bouw HNK stadskantoor stopzetten
  donderdag 9 februari 2012.
  Ik denk dat ik minister De Jager eens ga informeren over de Griekse
  schulden ontwikkelingen in Delft. Geen geld en toch ....
  Lees meer...  Burgemeester Bas Verkerk brengt Delft enorme schade toe
  woensdag 8 februari 2012.
  Ik heb alle flaters van burgemeester Bas Verkerk eens onder elkaar gezet.
  Dat is een heel dik zwartboek....
  Lees meer...  Liegende burgemeester Bas Verkerk op TV in Brandpunt
  dinsdag 7 februari 2012.
  Voor mij is het duidelijk dat burgemeester Bas Verkerk aantoonbaar liegt
  op TV. Dat is niet zo moeilijk vast....
  Lees meer...  Vanavond in 'De slag om Nederland' over de bouw van prestigieuze ambtenarenpaleizen Nederland 2 om 20:20 uur

  OCSD vastgoed aanpakken voor contractbreuk spoorzone
  zondag 5 februari 2012.
  Het behoort tot het bedrijfsrisico dat NS poort en Ballast Nedam in 2005
  zijn aangegaan. Nu laten ze de Delftenaar bloeden.
  Lees meer...  CDA raadslid Aad van Tongeren moet aangifte waarmaken
  zaterdag 4 februari 2012.
  Het wordt nu de hoogste tijd dat CDA raadslid van Tongeren zich gaat
  inspannen bij Commissaris van de Koningin Jan Franssen voor .....
  Lees meer...  CdK Jan Franssen ongeschikt voor onderzoek naar Verkerk
  woensdag 1 februari 2012.
  Franssen snauwde daarop per brief Stoelinga af met de woorden; ik
  verzoek u deze kwestie als afgedaan te.....
  Lees meer...  Integriteitskwestie burgemeester Bas Verkerk vanavond in commissie BLD 20:15 uur

  Extra fractievoorzittersvergadering vanavond over Bas V.


  Delft stop, met meelopen in die Metropool regio gekte
  zondag 29 januari 2012.
  Verkerk gokt erop dat hij kans maakt om dan burgemeester van Den Haag
  te worden.
  Lees meer...  Twijfels integriteit Verkerk direct en openbaar bespreken
  zondag 29 januari 2012.
  Ik verzoek om een snelle en openbare behandeling van de brief. En dat is
  mogelijk.
  Lees meer...  Burgemeester Bas Verkerk verzoekt zijn integriteit te laten
  onderzoeken naar aanleiding Brandpunt uitzending


  Zondag om 22:15 uur De Gondelaffaire bij de KRO Brandpunt op
  Nederland 2!


  Nepotisme burgemeester Bas Verkerk volgende maand
  donderdag 26 januari 2012.
  Ik had vanavond het nepotisme van burgemeester Bas Verkerk aan de kaak   willen stellen om twee ex-wethouders €32.000 studiekosten....
  Lees meer...  Verkerk annuleert Raadsvergadering niet conform de regels
  zaterdag 21 januari 2012.
  Raadsleden die tegen het doorgaan van deze raadsvergadering zijn,
  bestempeld ik als luie flikkers....
  Lees meer...  Ondanks recessie nauwelijks meer Bijstandtrekkers
  donderdag 19 januari 2012.
  Delft volgt de landelijke trent. En de stijging lijkt voorlopig voorbij. Dat
  valt gelukkig ....
  Lees meer...  Delfts College gaat als Regenten regelmatig op Retraite
  maandag 16 januari 2012.
  Ik vind dit luxe vergaderen in een hotel door overheidsdienaren niet
  passen in tijden van een resessie en....
  Lees meer...  Afschuwelijk plastic achtig Melkmeisje ontsiert Nieuwe Kerk
  zaterdag 14 januari 2012.
  Het lijkt wel geplastificeerd. Dit beeld hier is een verkrachting van dit
  historische stadsbeeld.
  Lees meer...  Bolten onwetend over Bijstandtrekkers die werk vonden
  zaterdag 14 januari 2012.
  Bolten is veel te serieus met zichzelf bezig. "Wethouder zijn, Wethouder
  blijven"
  Lees meer...  Laster brief van burgemeester Verkerk aan minister Spies
  maandag 9 januari 2012.
  Het is nu al de tweede keer dat een Delftse burgemeester probeert
  raadsleden uit hun ambt te ontslaan via artikel 15 van......
  Lees meer...  Ultimatum claim Martin Stoelinga versus Gemeente verstrijkt morgen


  Het Nieuwe Stadskantoor kost eigenlijk €135 miljoen
  donderdag 29 december 2011.
  Het college van B&W zet met deze brief over de financiering gewoon alle
  HNK voorstemmers in de gemeenteraad gigantisch voor......
  Lees meer...  Fout 500, website gemeenteraad Delft voor derde dag plat
  maandag 26 december 2011.
  Presidium voorzitter Witsenboer kan beter de site van de gemeenteraad in
  de gaten houden dan met een rood censuur potlood......
  Lees meer...  NRC: De Uitspraak: Mag een raadslid ook buiten de raad een wethouder corrupt noemen?

  Algemeen Dagblad: Politicus is gescheld collega zat
  vrijdag 23 december 2011.
  Spugen als je zat bent, is ook een ziekte.
  Lees meer...
  PvdA fractievoorzitter Ernst Damen kan beter opstappen
  dinsdag 20 december 2011.
  Bijna alles wat in zijn column staat is gehuichel. Het omgekeerde is eerder
  waar. Teveel om .....
  Lees meer...  Politici mogen beledigen, choquéren en verontrusten
  maandag 19 december 2011.
  Krijg de tuberculose klinkt gewoon niet. In het Haagse zeggen ze 'krijg de
  vinketering' terwijl die ziekte helemaal ....
  Lees meer...  Delfts Presidium gaat door met censuur op de pers
  zaterdag 17 december 2011.
  Het presidium voelt zich geroepen om de pers te controleren op
  zogenaamde onjuiste publicaties. En zal daar ook mee....
  Lees meer...  Burgemeester Verkerk, krijg de tering met je gedragscode
  donderdag 15 december 2011.
  Ik zou de gedragsregels in 'Het Delftse Rode Boekje' weer eens hebben
  overtreden door de indieners van het inleidend....
  Lees meer...  Dubieuze antwoorden studievergoeding ex-wethouders
  zondag 11 december 2011.
  Als je als gewezen wethouder een beroep doet op gemeenschapsgelden
  volgens een verordening van de gemeenteraad dan ....
  Lees meer...  Van Presidium mocht ik niet bij hoorzitting aanwezig zijn
  dinsdag 6 december 2011.
  Het moet niet gekker worden. Het is absurd dat Ron Witsenboer mij op
  deze manier in een kwaad daglicht ....
  Lees meer...  Schriftelijke vragen over retraites van het college
  maandag 5 december 2011.
  Betekent retraite periodes waarin men zich op een afgezonderde plaats
  terugtrekt om geestelijke rust en herstel te....
  Lees meer...  Die-Hards referendum in de bezwaarschriften commissie
  zondag 4 december 2011.
  Kamer III CBB brengt advies uit over het wel of niet op juiste gronden
  wegstemmen van het inleidend referendum verzoek.
  Lees meer...  Politieke moord op Leefbaren in 2005 doodgezwegen
  zondag 27 november 2011.
  Elite wees gewaarschuwd. Wij zullen het niet nalaten om misstanden met
  naam en toenaam naar buiten te blijven brengen.
  Lees meer...  Stresstest kerncentrale Delft van onvoldoende kwaliteit
  zaterdag 20 november 2011.
  De hele opzet van de stresstest is fake. Je laat een slager zijn eigen vlees   keuren. Fukushima is daar het lichtend.....
  Lees meer...  De terugkeer van god in de raadszaal
  dinsdag 15 november 2011.
  Sterker nog, ik vind het verwerpelijk dat je de steun van een god aanroept
  om Delft te....
  Lees meer...  Bas Verkerk gebruikt gedragscode om mij te demoniseren
  maandag 14 november 2011.
  De gedragscode wordt nu misbruikt om kritische raadsleden die de
  waarheid zeggen de mond te snoeren en publiekelijk te....
  Lees meer...  Leugens.nl: Leefbaar contra de corrupte wethouder


  Zeer belastende video over VVD wethouder Baljé
  2 mei 2005
  Met deze publicatie begon de 'Gondelaffaire. De rechter verbood deze
  webcolumn op straffe van €5000 per dag. Nu mag het weer.......
  Lees meer...  TVWest: Gondelaffaire nadert climax


  Delft op Zondag: Ook Hoge Raad stelt Martin Stoelinga in het gelijk


  Media Report: Hoge Raad wijst arrest in Delftse Gondelaffaire - ruim baan voor uitingsvrijheid politici

  Telegraaf: Hoge Raad stelt oud-raadslid Delft in gelijk


  Metro: Uitspraak gondelaffaire: Stoelinga wint


  Uitspraak Hoge Raad: Uitlatingen voormalig Leefbaar Delft fractievoorzitter Martin Stoelinga niet onrechtmatig

  Vervolgvragen studievergoeding gewezen wethouders Koning
 (€18.442) en Merkx (€14.500 ex btw)

  maandag 7 november 2011.
  Vond u beide wethouders ook niet geschoold genoeg tijdens hun
  wethouderschap?
  Lees meer...


  College wil bezwaarschriftencommissie binnen sluipen
  zondag 6 november 2011.
  Nog een duur vertegenwoordiger van de Haagse zwarte maffia wordt
  ingezet om een bezwaarschrift van twee burgers ....
  Lees meer...  Idee Harpe = je huis verkopen terwijl het in brand staat
  zaterdag 5 november 2011.
  Je kan pas een les trekken uit het gebeurde, wanneer het allemaal achter
  de rug is. De VVD wil nu al de mogelijkheid van een referendum ....
  Lees meer...  Studievergoeding ex-wethouders Delft
  vrijdag 4 november 2011.
  De gemeente heeft nu al meer dan 32.000 euro uitgegeven aan de
  opleidingen. "Ga lekker werken en betaal het....
  Lees meer...  Belangrijkste deel stresstest kerncentrale Borssele geheim
  donderdag 3 november 2011.
  Het grootste risico is "de mens". En dan vooral terroristen als Anders
  Breivik of Taliban strijders. En zelfs Greenpeace ....
  Lees meer...  Kort geding op dinsdag 8 nov. om besluit gemeenteraad te schorsen over het wegstemmen van het initiatiefvoorstel van Van Oort, Stoelinga en De Wit over niet bouwen van het nieuwe stadskantoor


  Delft betaalt studie vorige wethouders Koning en Merkx
  zaterdag 29 oktober 2011.
  Ik vind het belachelijk dat deze voormalige wethouders geld van de
  gemeente krijgen voor een vervolgopleiding. Ga lekker werken ....
  Lees meer...  Begroting 2012-2015 Delft rekent zich rijk
  dinsdag 25 oktober 2011.
  Een teken dat de democratie in Delft op sterven na dood is. Het college
  verloor van de burgers die terecht bezwaar maakten ....
  Lees meer...


  Bovenwoningen Bonairestraat kunnen hun afval niet kwijt
  zondag 23 oktober 2011.
  Inmiddels zijn we enkele weken verder en meerdere telefoontjes. Zowel naar
  de gemeente als naar Avalex. Probleem opgelost? NEE!!!!!  Zondag overdenking Peter Smit
  zondag 23 oktober 2011.
  Met permissie.....
  Gemeenteraad kiest schofterig advocatenburo Pels Rijcken
  maandag 17 oktober 2011.
  Pels Rijcken heeft eerder jarenlang op verfoeilijke, onrechtmatige en
  misdadige wijze, burgers en klokkeluiders (bv. Oltmans)....
  Lees meer...


  Protest tegen invoeren parkeerbelasting in de Voorhof
  zondag 16 oktober 2011.
  Gevaarlijk ongedierte moet bestreden worden. Gevaarlijke bestuurders en
  ambtenaren.....
  Lees meer...


  R.I.P. PvdA wethouder De Prez sluit acht buurthuizen
  zaterdag 15 oktober 2011.
  De Delftse PvdA is kompleet haar eigen principes aan het verloochenen.
  Buurthuizen sluiten. Asocialer kan.....
  Lees meer...


  Kort geding over afwijzen Referendum door Gemeenteraad
  donderdag 13 oktober 2011.
  Door het afwijzen van het inleidend verzoek tot het houden van een
  referendum, op 22 september 2011, handelt de gemeenteraad onrechtmatig
  jegens verzoekers.
  Lees meer...

  Gemeenteraad huurt Landsadvocaat Pels Rijcken in
  zondag 9 oktober 2011.
  Als de gemeenteraad dit dure advocaten bureau kiest, moeten de kosten dan
  door alle 37 raadsleden uit eigen zak betaalt....
  Lees meer...


  Presidium zet gemeenteraad voor onzinnig ultimatum
  maandag 3 oktober 2011.
  Wacht dat maar af presidium. Dit is piepen voor je gebeten wordt.
  Lees meer...  Groenlinks huichelaar Brandlight zet burgers buitenspel
  zaterdag 1 oktober 2011.
  Democratie is bestuur van het volk, door het volk, zegt Groenlinks Tweede
  Kamerlid Liesbeth van Tongeren ......
  Lees meer...


  Metro: “Sluit kerncentrale Delft”
  donderdag 29 september 2011.
  Woordvoerder Mark de Kok van de gemeente Delft “De veiligheid van deze
  reactor is maximaal op orde”....of dat ook zo is als er een vliegtuig neerstort
  op die reactor weet ik niet.
  Lees meer...

  Leefbaar Delft voor referendum over Stadskantoor
  zaterdag 24 september 2011.
  Vooral PvdA fractievoorzitter Ernst Damen verlaagde het debat steeds met
  persoonlijk denigrerende opmerkingen......
  Lees meer...


  Stadskantoor rapport Ernst & Young mega angstaanjagerij
  woensdag 21 september 2011.
  Dus als we nu stoppen met het stadskantoor kost dat €7 miljoen. Dat is
  natuurlijk zonde van het......
  Lees meer...


  Gratis ID kaart in heel Nederland behalve Delft
  dinsdag 13 september 2011.
  Al met al is de gemeente erg tegenwerkend geweest om burgers bezwaar
  tegen de leges te laten maken. Onterecht blijkt nu.
  Lees meer...


  D66 fractievoorzitter Halsema liegt dat het gedrukt staat
  woensdag 31 augustus juli 2011.
  Het past allemaal in de coalitie-strategie om alles wat pro-referendum is,
  zwart te maken. Zonder bewijs, ongefundeerd, volledig suggestief...
  Lees meer...


  Delfts stadskantoor wankelt
  dinsdag 30 augustus juli 2011.
  Komt er wel of geen referendum? Steeds meer partijen en burgers twijfelen
  aan miljoenenproject bij....
  Lees meer...


  Inleidend referendumverzoek onder spervuur van coalitie
  zondag 28 augustus juli 2011.
  In de raad van september krijgen de anti-referendum partijen D66, PvdA,
  CDA, Groenlinks, Stip, Stadsbelangen en VVD een tweede gelegenheid...
  Lees meer...  VVD'er Harpe agendeert zelf zijn integriteitskwestie
  zondag 7 augustus juli 2011.
  Dit onderwerp wil ik agenderen voor het eerstvolgende
  fractievoorzittersoverleg. Met vriendelijke groet.....
  Lees meer...  Integriteit VVD fractievoorzitter Lennart Harpe discutabel
  maandag 1 augustus juli 2011.
  De vraag is of er wel een belangenverstrengeling tussen Prorail en Harpe is.
  Harpe heeft aan alle wettelijke vereisten voldaan .....
  Lees meer...


  Gevaren kleine kerncentrale TU Delft zwaar onderschat
  dinsdag 26 juli 2011.
  Ik trek dan nu al de conclusie dat wegens onaanvaardbare risico's de
  kernreactor in Delft gesloten moet worden. Het is.....
  Lees meer...


  De TU Delft staat voor paal
  zaterdag 23 juli 2011.
  Eind mei plaatste de TU Delft gigantische verkeersborden in de TU wijk.
  Hoewel het eigen terrein is, moet de TU .....
  Lees meer...


  Initiatiefvoorstel stadskantoor 'niet bouwen' ingediend
  woensdag 20 juli 2011.
  Door dit voorstel in te dienen is er een raadsvoorstel waarop een referendum
  op het onderwerp 'stadskantoor' .....
  Lees meer...


  Woensdag 20 juli om 16:00 h. Persconferentie Stadhuis Markt
  initiatiefvoorstel “Geen nieuw stadskantoor” door Jeroen van Oort, Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit.  Woensdag 20 juli 2011 NRC: Crisis concreet. Een verdieping minder


  Uit onderonsje kostenonderzoek stadskantoor HNK gestapt
  dinsdag 19 juli 2011.
  Gisteravond was tijdens het spoedberaad in het stadhuis CDA wethouder
  Junius niet eens aanwezig. Trouwens niemand .....
  Lees meer...


  Twijfels over onderzoeker Ernst & Young stadskantoor
  maandag 18 juli 2011.
  Met al deze twijfels moet ik vanmiddag het spoedberaad in. Ik zal dan ook
  aandringen op een echte onafhankelijke .....
  Lees meer...


  Censuur op vragen onderzoek optie 'niet bouwen' HNK
  zondag 17 juli 2011.
  Nu zijn bijna alle vragen van de oppositie (SP, LD, OD en JvOort) aangepast
  of geschrapt. Dat riekt naar.....
  Lees meer...


  Tonnen wachtgeld oud-wethouder Jan Torenstra PvdA
  woensdag 13 juli 2011.
  Gewichtheffer Jan Torenstra, was zo te zien, tijdens zijn wethouderschap
  altijd fit genoeg. Waarom kon de Sterkste man van .....
  Lees meer...


  Presidium voorzitter Ron Witsenboer gaat gelijk de fout in
  dinsdag 12 juli 2011.
  Ik stel voor dat Ron Witsenboer zijn tijdelijke voorzitterschap neerlegt, hij is
  bij deze niet geschikt om in deze functie onpartijdig.....
  Lees meer...


  Rechter vernietigt bouwvergunning voor Partycentrum Wesseling
  zaterdag 9 juli 2011.
  Door deze uitspraak wordt opnieuw onderstreept dat de gemeente Delft de
  belangen van haar inwoners niet serieus neemt. En dat niet alleen.....
  Lees meer...


  Het geweten van Delft ziet veel stadsverrommeling
  donderdag 7 juli 2011.
  Het ingezette nieuwe beleid berokkend delft schade. Ik zie dat de stad haar
  glans aan het verliezen is.
  Lees meer...


  Stopt het wachtgeld van VVD graaier Ronald Vuijk?
  woensdag 6 juli 2011.
  Een droeve aanblik. Maar het was financieel lukratief. Een wethouder mag
  bovenop het wachtgeld nog......
  Lees meer...


  Vokurka gaat nog meer slooppuin op wandelpaden dumpen
  zondag 3 juli 2011.
  Het is niet geheel ondenkbaar dat het in de toekomst gebruikt gaat worden
  voor gehele paden......
  Lees meer...


  Referendum Stadskantoor gaat niet door, de aanbesteding wel
  zondag 3 juli 2011.
  Het is ook pure angst aanjagerei om de suggestie te wekken dat het nadeel
  van 'niet bouwen' ligt tussen de 10 en 99 miljoen..
  Lees meer...


  D66 wethouder Vokurka maakt soort Griekse Jaarrekening
  vrijdag 24 juni 2011.
  Cliffhangers Vokurka en Junius zijn al ruimschoots in vrije val. Het zomerreces
  is hun strohalm.
  Lees meer...


  Raad grijpt in bij wethouder Guldemond's eerste bouwplan
  maandag 20 juni 2011.
  En Guldemond -die zelf vlakbij op de Houthaak woont- moet wat meer contact
  leggen en rondkijken in zijn eigen buurt.
  Lees meer...


  Telegraaf: Duur stadskantoor 'steen op de maag'
  zaterdag 18 juni 2011.
  Wethouder Milène Junius (CDA). We hebben er alle vertrouwen in dat we
  geschikte huurders vinden. Het station is immers een toplocatie.
  Lees meer...  VVD wil eigen prutswerk rond nieuwe stadskantoor verhullen
  woensdag 15 juni 2011.
  Harpe geeft in het AD ook nog als argument dat een kantoor op een plek
  boven het station, een A lokatie is die goed .....
  Lees meer...  Het nieuwe stadskantoor ontkomt niet aan bezuinigingen
  maandag 13 juni 2011.
  Op het allerlaatste moment vlak voor het go - no go van de aanbesteding
  van het stadskantoor wordt er een nieuwe variant .....
  Lees meer...


  Weer een sanering van tuinen wegens bodemvervuiling
  donderdag 9 juni 2011.
  Op een klein deel van het onderzochte gebied zijn echter gehalten
  aangetoond die hoger zijn dan gebruikelijk is .....
  Lees meer...


  RaadsledenNieuws: Kwart minder raadsleden?
  woensdag 8 juni 2011.
  Hier drie burgerleden per partij. Met elf partijen is dat een raad op zich. Aan
  die mogelijkheid moet .....
  Lees meer...


  Hoeveel wachtgeld krijgen de voormalige wethouders?
  maandag 6 juni 2011.
  In het jaarverslag 2010 heb ik niets kunnen terugvinden welke bedragen de
  gemeente Delft aan wachtgelden heeft betaald .....
  Lees meer...


  Vragen over OZB kortingen in het spoorzone gebied
  maandag 6 juni 2011.
  Waarom heeft de gemeente dan niet in een publicatie of brief actief alle
  bewoners vooraf.....
  Lees meer...


  Wagemans: Nationaal Historisch Museum naar Delft?
  vrijdag 3 juni 2011.
  Het huidige station komt leeg, evenals het Stadkantoor. Samen met het
  Armamentarium kunnen deze gebouwen een goed onderdak.....
  Lees meer...


  Sloopafval op wandelpad Delftse Hout aangetroffen
  donderdag 2 juni 2011.
  Mij viel in de Delftse Hout op dat de wandelpaden daar opgehoogd of
  geëgaliseerd zijn met.... puin, oftewel gemalen woningen.
  Lees meer...


  Gemeente pleegt milieudelict met EURO 2 vrachtwagens
  dinsdag 31 mei 2011.
  Vervolgens ben ik naar het politiebureau in Delft geweest om aangifte te gaan
  doen. Helaas was degene die daar over gaat in gesprek....
  Lees meer...


  Motie taakverlichting CDA wethouder Milène Junius
  dinsdag 24 mei 2011.
  Op dit moment het CDA een instabiele factor is en dat dit zijn weerslag heeft
  op de slagkracht van een wethouder ....
  Lees meer...


  Delftse SP capituleert in strijd tegen DUWO campuscontracten
  zondag 22 mei 2011.
  De advocaat van Lieke Smits heeft mij meermalen bedreigd met juridische
  procedures, om haar situatie niet in de publiciteit....
  Lees meer...


  Mijn beleving van de presentatie Station en Stadskantoor
  zondag 22 mei 2011.
  Als het kantoor leeg is en 's nachts al het licht uit is, is het een zwarte
  doodskist met borjes "nooduitgang".....
  Lees meer...


  Raadswandeling langs de treintunnel in het Spoorzonegebied
  donderdag 12 mei 2011.
  Gisteravond kregen geïnteresseerde raadsleden een rondleiding door het
 spoorzonegebied. Ook verantwoordelijk.....
  Lees meer...


  Bezuinigingen treffen de burger maar niet de prestige projecten
  vrijdag 6 mei 2011.
  Dit is een verdoezelende kaderstellende college brief. Zogenaamd heeft
  Ing. lb. Vokurka de financiën onder.....
  Lees meer...


  Effectmetingen Glazen Glazen 3FM Serious Request
  woensdag 27 april 2011.
  Als ik naar de vele reacties op de website van 3FM Serious Request 2012
  kijk, zie ik alleen maar Kerkrade ....
  Lees meer...


  Diepe Aardwarmte moet het Delftse Klimaatplan redden
  zondag 17 april 2011.
  Aardwarmte is gewoon een gok. Er zijn nog geen proefboringen gedaan. Nu
  gaat Bolten een bedrijf oprichten zonder degelijk financieel.....
  Lees meer...


  Sluiting DOK Tanthof, meer dokken voor minder blibiotheek
  woensdag 13 april 2011.
  In 2008 werd DOK Delft onder aanvoering van Eppo van Nispen tot Sevenaer
  uitgeroepen tot de Modernste Bibliotheek ter Wereld. Nu Eppo is.....
  Lees meer...


  Dinsdag 12 april Beantwoording vragen over Glazen Huis 2012


  Bidbook Glazen Huis 2012 roept veel nieuwe vragen op
  maandag 11 april 2011.
  Morgenavond 12 april heb ik het bidbook Glazen Huis 2012 Serious Request
  3FM geagendeerd in de commissie S&V.....
  Lees meer...


  Kritische CDA fractievoorzitter Van Oort in de ban gedaan
  maandag 4 april 2011.
  De fractie heeft Van Oort ook uit alle commissies ontslagen. Van Oort is in
  feite het spreekrecht ontnomen.....
  Lees meer...


  Presidium bespreekt WOB verzoek AD wachtgeld oud-politici
  zondag 3 april 2011.
  Ik vind dat als je als wethouder of raadslid gebruik maakt van de wachtgeld
  regeling, je ook moet accepteren dat....
  Lees meer...


  Raad legt spreekverbod op over sollicitatie Bas Verkerk
  vrijdag 1 april 2011.
  De raad wil mij geen podium meer geven om Verkerk zijn handel en wandel
  ter discussie te stellen. Vrijheid van spreken ....
  Lees meer...


  Gemeente ineens mede verantwoordelijk voor Glazen Huis 2012
  maandag 28 maart 2011.
  Reden genoeg om snel duidelijkheid te krijgen over hoeveel geld
  (toezeggingen) de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft....
  Lees meer...


  Interpellatiedebat over sollicitatie burgemeester Verkerk
  zondag 27 maart 2011.
  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad
  vraag ik een interpellatie aan over de mislukte ....
  Lees meer...


  Oh Oh Metropool wordt in het ADO stadion gevormd
  woensdag 23 maart 2011.
  Dit Metropool gebeuren komt uit de de koker van op macht beluste
  bestuurders die uit het zicht van de burger....
  Lees meer...


  Verboden toegang voor kinderen in binnentuin Riouwstraat
  dinsdag 22 maart 2011.
  Mijn brief is dan ook een oproep om iets te doen tegen de
  ongelijke behandeling van appartementbewoners....
  Lees meer...


  AD: Verkerk slaat modderfiguur
  zaterdag 19 maart 2011.
  Burgemeester onder vuur na mislukte banenwissel. Zonder een enkele
  stem in de Tweede Kamer....
  Lees meer...


  Bas Verkerk beschadigd na mislukte sollicitatie
  donderdag 17 maart 2011.
  Verkerk vond het niet nodig om de gemeenteraad vooraf of tijdens de
  procedure op de hoogte te stellen. Ik vind dat achterhouden ....
  Lees meer...


  Dinsdag 15 maart stemt de Tweede Kamer over benoeming Verkerk bij
  Algemene Rekenkamer. Zie stemmingslijst nr 17.  Vertrek Bas Verkerk naar Algemene Rekenkamer kansloos
  vrijdag 4 maart 2011.
  Ik hou overeind dat Minister President Mark Rutte dit cadeautje aan
  Groenlinks heeft gegeven als tegenprestatie voor de steun.....
  Lees meer...


  Bas Verkerk bij laatste drie kandidaten voor Algemene Rekenkamer


  Gondelwerkgroepvoorzitter Ernst Damen schiet uit zijn slof
  zondag 27 februari 2011.
  Ernst Damen slaat met zijn harde kritiek op mij, de plank volledig mis.
  Woede is een slechte raadgever. Het moet eerlijker ......
  Lees meer...


  Moeder Visstraat: waarom niet nagedacht over speeltuin?
  zaterdag 26 februari 2011.
  Ik heb mijn politieke party (PvdA wethouder Prez) gebeld, maar nooit meer
  iets van gehoord......
  Lees meer...


  Presidium geeft Democratie mokerslag in Gondelaffaire
  zondag 20 februari 2011.
  Het voorstel van het Presidium is een dolk in de rug van de Democratie.
  Achterkamertjes politiek, verkrachting van .....
  Lees meer...


  Vastgoedontwikkeling spoorzone plotseling GEHEIM
  vrijdag 18 februari 2011.
  Omdat het niet goed gaat met de vastgoedontwikkeling in de spoorzone
  had ik vorige week deze raamovereenkomst uit.......
  Lees meer...


  17 februari 2011 Stoelinga en De Wit winnaars Mooiste
  Kandidatenhoofdencontest 2011  14 februari 2011 Foto's Plakdag Staten verkiezingen PLP lijst 9


  CDA wethouder Junius smijt met geld voor Glazen Huis
  woensdag 9 februari 2011.
  Laat Herman Weijers eerst maar eens zelf de sponsoring proberen te
  regelen van €450.000.
  Lees meer...


  DP: Stoelinga en De Wit begraven strijdbijl voor Statenverkiezingen
  maandag 7 februari 2011.
  Want dat de vriendschap tussen Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit
  bekoeld was tot Siberisch niveau weet heel.....
  Lees meer...


  DOZ: Platform Lokale Partijen: lokaal beslissen over lokale zaken
  maandag 7 februari 2011.
  “Wat wij in Delft belangrijk vinden,” vervolgt Stoelinga, “is dat er geen geld
  over de balk gegooid wordt voor een nieuw en groter Gemeentehuis.....
  Lees meer...


  Flickr Foto's van PLP affiches plakken met Jolanda Gaal


  Presentatie PLP kandidaten Martin Stoelinga en JP de Wit
  vrijdag 4 februari 2011.
  De landelijke politieke partijen hebben deze Provinciale verkiezingen
  gekaapt. De Provinciale verkiezingen gaan totaal niet .....
  Lees meer...


  Burgemeester Bas Verkerk op het matje bij het Presidium
  woensdag 2 februari 2011.
  Afgelopen maandag ben ik speciaal naar de Presidiumvergadering gegaan
  om daar de sollicitatie van Bas Verkerk aan de orde te .....
  Lees meer...


  Verrast door sollicitatie Verkerk bij Algemene Rekenkamer
  zondag 30 januari 2011.
  Normaal gesproken hou je een sollicitatie geheim totdat je de baan hebt.
  Maar dit is een openbare sollicitatie.....
  Lees meer...


  Burgemeester Bas Verkerk wil weg naar de Algemene Rekenkamer


  Burgemeester Bas Verkerk stilletjes vertrokken als bestuurslid ABP


  Wat doet Delft aan viering 200 jarig bestaan Monarchie?
  donderdag 27 januari 2011.
  Dus Delft moet zich snel bij Lubbers gaan melden om een belangrijke rol op
  te eisen bij de viering.....
  Lees meer...


  Filmpje Platform Lokale Partijen Bert Euser, Joost Eerdmans
  woensdag 26 januari 2011.
  Het Platform Lokale Partijen staat voor zaken die er echt toe doen. Voor
  lokale zaken voor de inwoners van Delft.
  Zie meer...  Laat ondernemers maar het Glazen Huis van 3FM betalen
  zaterdag 22 januari 2011.
  Het Glazen Huis kan dus prima uit deze evenementenpot worden betaald.
  Zeker na twee jaar sparen.
  Lees meer...  Zoutgate uitgelekt. Delft in strooizoutconflict verwikkelt
  dinsdag 18 januari 2011.
  D66 wethouder Lucas Vokurka had deze zomer een eenvoudige bezuiniging
  bedacht: Geen strooizout meer.......
  Lees meer...  Het gemeentebestuur van Delft vernietigt onze leefomgeving
  woensdag 12 januari 2011.
  WAAROM gaat men dan groene plekken vernietigen, terwijl zo'n gebouw
  voor IPSE op talloze andere plaatsen gepast zou kunnen......
  Lees meer...  Werklozen verplicht zoutstrooien en sneeuwschuiven
  woensdag 5 januari 2011.
  Dus begin een proef met inschakelen van werklozen in de Buitenhof want
  daar is 36% werkloos......
  Lees meer...  Lokalo's Zuid-Holland vormen het Platform Lokale Partijen
  zondag 2 januari 2011.
  Natuurlijk willen wij graag weten hoe Maurice de Hond denkt over onze
  deelname aan de verkiezingen......
  Lees meer...  Volgens burgemeester Bas V. een rustige jaarwisseling
  zondag 2 januari 2011.
  Chopinlaan bejaardenhuis Die Buytenweye zijn de ruiten weer eens
  ingegooid door allochtoon straattuig.
  Lees meer...  AD: Leefbaar Delft graaft strijdbijl op
  maandag 20 december 2010.
  De Delftse raad wil de gondelaffaire achter zich laten, maar Leefbaar Delft
  voorman Jan Peter....
  Lees meer...  Raad wil onterecht geen enquête onderzoek Gondelaffaire
  zondag 19 december 2010.
  Door deze "Italiaanse toestanden" heb ik de strijdbijl weer opgegraven in
  deze "vendetta".
  Lees meer...  Kleine knieval Presidium over Motie van Ongenoegen
  dinsdag 14 december 2010.
  Los daarvan, laten de andere zes presidiumleden doorschemeren niet zo blij
  te zijn met het optreden van hun voorzitter Meuleman.
  Lees meer...  SIDDER Scholieren in De DElftse Raad
  zondag 12 december 2010.
  Burgemeester Verkerk: "goed om eindelijk eens twee dames bij
  Stadsbelangen te zien" daarmee....
  Lees meer...  Plotseling vertrek gemeentesecretaris Hans Camps
  donderdag 9 december 2010.
  Burgemeester Bas Verkerk komt door het plotselinge vertrek van Hans
  Camps helemaal alleen te staan in de 'Gondelaffaire'.
  Lees meer...  Stem op Herman Baas voor nachtburgemeester
  woensdag 8 december 2010.
  De overigen vallen af want: Tijn Noordenbos zou een slechte zaak zijn
  vanwege belangenverstrengeling als uitbater ....
  Lees meer...  Gemeente moet nog meer 'Graffitislachtoffers' voorkomen
  dinsdag 7 december 2010.
  Ik vind dat de gemeente nu maatregelen moet treffen om te voorkomen dat
  er nog meer graffitislachtoffers ....
  Lees meer...  AD vindt twee delinquenten in Delftse gemeenteraad
  maandag 6 december 2010.
  In Delft hebben 33 van de 37 raadsleden vragen beantwoord over een
  veroordeling van een strafbaar feit.
  Lees meer...  Bardichter Peter Smit heeft zijn gedichten al af
  woensdag 1 december 2010.
  Tralala als een volksheld (Pim en Geert) te veel gehoor krijgen dan begint
  de demonisering.
  Lees meer...  Notitie van Ongenoegen over ordeverstoring presidium
  maandag 29 november 2010.
  Ik verzoek het presidium in de raadsvergadering van december haar excuses
  te maken richting de gehele raad over het publiekelijk ....
  Lees meer...  AD onderzoek strafrechtelijk verleden raadsleden en wethouders
  zaterdag 27 november 2010.
  Goed dat het AD niet alleen een onderzoek naar PVV'ers doet. Dan zou het
  inderdaad een.....
  Lees meer...  Stop bouw van het Nieuwe Stadskantoor op Spoortunnel
  woensdag 24 november 2010.
  De bouw van een Stadskantoor is een zeer grote financiële stap. Logisch
  toch dat je die weloverwogen en....
  Lees meer...  Gratis ID kaart, vraag ambtenaar om bezwaarformulier
  maandag 22 november 2010.
  De gemeente zal wanneer een burger vraagt naar de mogelijkheid tot het
  indienen van een bezwaar, de burger voorzien ....
  Lees meer...  Lokalen bundelen zich voor Provinciale Staten verkiezingen
  zondag 21 november 2010.
  Met gebundelde krachten moeten de lokalen in staat zijn om 30% van de
  zetels in de Provinciale Staten te ....
  Lees meer...  Groenlinks raadslid Fleur Norbruis pleegt strafbaar feit
  maandag 15 november 2010.
  Tijdens de geheime vergadering heeft commissievoorzitter Ronald
  Witsenboer (Groenlinks) mij nog extra op het hart gedrukt aangifte ....
  Lees meer...  Berekeningen kosten nieuwe stadskantoor deugen niet
  zaterdag 13 november 2010.
  De raad wordt door CDA wethouder Junius als een stelletje sukkels
  behandeld. Alles is ter informatie en niet ter ....
  Lees meer...  Renovatie dekmantel uitbreiding Koninklijke grafkelders
  zondag 7 november 2010.
  De kerkrentmeesters willen 13 miljoen hebben voor een zogenaamde
  renovatie zonder iets te melden over de grafkelders.
  Lees meer...  Wethouder Junius heeft gelogen over alternatieven Stadskantoor
  dinsdag 2 november 2010.
  De macht is wethouder Junius nu al naar haar hoofd gestegen. Ze gedraagt
  zich als een absolute alleenheerseres.
  Lees meer...  CDA wethouder Junius bruuskeert gemeenteraad met Stadskantoor
  zondag 31 oktober 2010.
  Daarmee zet Junius de gemeenteraad ook nog eens gigantisch voor lul. Wat
  zit ik daar dan nog te doen?
  Lees meer...  Afzien van stadskantoor
  zaterdag 30 oktober 2010.
  Beter is het om af te zien van de bouw van het nieuwe stadskantoor van
  minimaal € 80 miljoen: dat levert een enorme besparing op.
  Lees meer...  Referendum: Nieuwe Stadskantoor bouwen Ja of Nee?
  donderdag 28 oktober 2010.
  Een dergelijk duur project legt een enorme hypotheek op toekomstige
  gemeentefinanciën. Logisch dat je je nu gaat ....
  Lees meer...  Hè hè, eerste oplaadpunten voor elektrische auto's in Delft
  zondag 24 oktober 2010.
  Onze historische binnenstad moet binnen vier jaar een Zero Emission Zone
  worden. Alleen elektrisch....
  Lees meer...  Overbodig veel papier voor Omnibusenquête 2010
  vrijdag 22 oktober 2010.
  Ik wil weten wat deze Omnibusenquête 2010 kost? En of het voortaan niet
  digitaal kan?
  Lees meer...  Bezuinigingen Regiotaxi in het AD en de Telegraaf
  vrijdag 15 oktober 2010.
  Koos la Haye van de ouderen bond ANBO kan maar beter gelijk ophouden
  met zijn bestuursfunctie.
  Lees meer...  Oudjes pakken met leeftijdgrens Regiotaxi naar 80 jaar
  dinsdag 12 oktober 2010.
  De PvdA en CDA verbannen hun traditionele oudere achterban weer achter
  de geraniums.
  Lees meer...  Presidium constateert Overtreding Gedragscode
  maandag 11 oktober 2010.
  Op de site van de gemeenteraad staan wel allemaal brieven van het College
  met namen en telefoonnummers van ambtenaren, maar als...
  Lees meer...  Consequenties voor Delft met kabinet Rutte-Verhagen en Wilders?
  zondag 10 oktober 2010.
  Dus lekker “links lullen en rechts vullen” voor het CDA hier. Stadsbelangen
  Aad Meuleman krijgt als meeheuler de...
  Lees meer...  Foto's DELFIADE 2010
  zondag 10 oktober 2010.
  Foto's met dank aan Harri Fruyt van Hertog van de grootste Delftse
  dagelijkse nieuwssite ...
  Lees meer...  Schriftelijke vragen geheel gratis ID kaart


  Delfiade: morgen staat Leefbaar Delft met kraam op Markt
  vrijdag 8 oktober 2010.
  Ook CDA'ers met een groot ongenoegen over de uitkomst van het congres
  zijn welkom om hun hart te luchten bij...
  Lees meer...  Digitale pasfoto aanleveren voor ID moet mogelijk worden
  donderdag 30 september 2010.
  Als je een zelfgemaakte digitale pasfoto kan aanleveren, scheelt dat toch
  weer minstens €5 en ...
  Lees meer...  De Delftse mummies van Oranje
  woensdag 22 september 2010.
  Misschien is Willem van Oranje ook wel alleen maar geslagen of geduwd en
  was hij ondervoed of ongenezelijk ziek of ...
  Lees meer...  Leefbaar Delft blijft op de 'man' spelen
  zaterdag 18 september 2010.
  Aad Meuleman moet zich eerst maar eens distantiëren van de uitlatingen
  van Aad...
  Lees meer...  Censuur op brief Cees Huizer gaat gewoon door
  vrijdag 17 september 2010.
  Zonder tegenbericht vóór morgen 12.00 uur (vrijdag 17 september 2010)
  gaan wij ervan uit dat u met deze handelwijze akkoord...
  Lees meer...  Mega kamernood, en nu, Somaliërs of Studenten?
  dinsdag 14 september 2010.
  In Delft is een kamernood voor 3600 studenten. Dan zou je toch gelijk
  stoppen met deze import uit Afrika...
  Lees meer...  Groenlinks censureert lijst ingekomen raadsstukken
  zondag 12 september 2010.
  Cees heeft mij beloofd nog meer voorbeelden te sturen van fouten die
  volgens hem schering en inslag zijn.
  Lees meer...  Raad vormt enquêtecommissie voor de 'gondelaffaire'
  vrijdag 10 september 2010.
  De alsmaar zwerende gondelaffaire tast de Delftse democratie van
  binnenuit steeds verder aan. Dit verziekt....
  Lees meer...  Kerkrentmeester Nieuwe Kerk reactie uitbreiding grafkelder
  donderdag 9 september 2010.
  Ik zou het waarderen als u uw mening zou kunnen herzien, of in ieder geval   overgaat tot een correctie van de ....
  Lees meer...  College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen inzake boetes
  voor nuttigen alcoholhoudende drank op straat in nabijheid van
 buiten-biertaps op Koninginnedag

dinsdag 1 september 2010.
  College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen inzake openen
  grafmonument Willem van Oranje voor wetenschappelijk onderzoek naar de moord

dinsdag 1 september 2010.
  Coalitie noemt nog geen enkel bezuinigingsvoorstel
  vrijdag 20 2017 augustus 2010.
  Slechte dienst aan het dualisme en hun democratische taak. Stom, de
  oppositiepartijen konden inschieten voor open doel.
  Lees meer...  Gemeenteraadsuitje slechte voorbeeld bij bezuinigingen
  donderdag 19 augustus 2010.
  Vrijdag 27 augustus maakt de gemeenteraad een snoepreisje naar Leiden.
  Ze noemen ....
  Lees meer...  Ondergrondse toiletten of extra grafkelder Nieuwe Kerk?
  woensdag 17 augustus 2010.
  Deels onder en naast de Zuidkant van de Nieuwe Kerk wil het kerkbestuur
  een kelder graven. Een ondergrondse multifunctionele ....
  Lees meer...  Gemeente zaait paniek over gifgrond in gifwijk Wippolder
  maandag 16 augustus 2010.
  Mij is wel duidelijk dat de gemeente totaal verrast is door alle media
  aandacht. Hartstikke dom....
  Lees meer...  Bijdrage: Van wie is het graf van Willem van Oranje?
  zaterdag 14 augustus 2010.
  Ook het argument van de burgemeester dat de grafrust dient te prevaleren
  is onzin. Grafrust geldt 30 of 70 jaar ....
  Lees meer...  Schriftelijke vragen over spiegelgladde parkeergaragevloeren
  vrijdag 13 augustus 2010.
  Maar als ik in de pas geopende Koepoortgarage kijk, dan zie ik ongeveer
  dezelfde coating....
  Lees meer...  "Trek spoedeisende bestuursdwang tegen Leefbaar Delft in"
  donderdag 12 augustus 2010.
  De bezwaarschriften commissie acht het uitvoeren van de bestuursdwang
  niet mogelijk zolang....
  Lees meer...  Kwijtschelding gemeentebelasting minima is wassen neus
  woensdag 11 augustus 2010.
  Als je dan iets meer spaart voor slechte tijden of tegenvallers wordt je
  gestraft door de gemeente. En dat met een links....
  Lees meer...  Delft op Zondag: geen censuur maar pech
  zondag 8 augustus 2010.
  Later moesten we echter beschaamd vaststellen dat die partijen wel
  degelijk van zich hadden....
  Lees meer...  Bas Verkerk gaat niet over openen kist Willem van Oranje
  woensdag 4 augustus 2010.
  Maar burgemeester Bas Verkerk is volgens mij helemaal niet bevoegd om te
  beslissen dat de kist van Willem van Oranje gesloten....
  Lees meer...  Schriftelijke vragen Boetes voor nuttigen alcoholhoudende drank op straat in nabijheid van buiten biertaps bij festiviteiten Koninginnedag
dinsdag 3 augustus 2010.
  Gedragscode
  dinsdag 3 augustus 2010.
  De naam van Jan Peter de Wit mag schijnbaar in diskrediet gebracht worden
  in de media door berichten over een sanctie, terwijl hij....
  Lees meer...  Wat u niet mocht lezen in Delft Op Zondag
  zondag 1 augustus 2010.
  Het is nooit verstandig om kritisch te zijn naar journalisten en zeker niet
  openlijk.
  Lees meer...  Vraagje uit België over bromsnorren Delftse Koninginnedag
  dinsdag 30 juli 2010.
  Zo zijn dus 5 politiemensen met 2 politiewagens in totaal 3 uur met ons
  bezig geweest.
  Lees meer...  Schriftelijke vragen over de extern ingehuurde procesbegeleider bij de
  collegevorming

donderdag 29 juli 2010.
  D66 lijsttrekker Lucas Vokurka kon collegevorming niet aan
  dinsdag 20 juli 2010.
  Nu blijken de coalitiepartijen D66, PvdA, CDA, GL en Stip een
  procesbegeleider ingehuurd te hebben voor €8000.
  Lees meer...  Raadsleden stuur Verkerk mail voor groot TV scherm Markt
  donderdag 8 juli 2010.
  Delft is de (Willem van) Oranje stad en die weerstond ook de Spanjaarden,
  dus kom op Bas, en probeer eens...
  Lees meer...Stip wethouder Pieter Guldemond   Guldemond studeert af met 'beurs' van €7729 per maand
  woensdag 7 juli 2010.
  En Stip bewijst weer eens dat persoonlijk voordeel eigenlijk hun
  belangrijkste drijfveer is ...
  Lees meer...Christiaan Baljé MBA   Baljé dagvaart Leefbaar Delft in cassatie 'Gondelaffaire'
  zondag 27 juni 2010.
  Vijf jaar later is Leefbaar Delft nog steeds verwikkeld in juridische civiele
  procedures die voormalig VVD wethouder...
  Lees meer...Hamerslag van Jan Peter de Wit   Raad vindt voetbal belangrijker dan St. Sebastiaansbrug
  vrijdag 25 juni 2010.
  Burgemeester Bas Verkerk heeft er voor gezorgd dat er in de
  raadsvergadering niet over mijn Motie Sebastiaansbrug...
  Lees meer...  Motie St. Sebastiaansbrug vanavond in de raad
  donderdag 24 juni 2010.
  Naar aanleiding van het debat in de commissie dien ik vanavond in de
  raadsvergadering een actuele motie in...
  Lees meer...  AD Delft: Wethouder voert onterecht academische titel
  vrijdag 18 juni 2010.
  In 2004 rondde hij de studie agrarische dier - en veehouderij af aan de
  Hogeschool InHolland.
  Lees meer...  PvdA en Groenlinks colleges brengen ons aan de bedelstaf
  dinsdag 15 juni 2010.
  De jaarrekening 2009 laat een record tekort zien van €9,5 miljoen. En ook
  zijn de reserves met 12,2 miljoen ....
  Lees meer...  D66 wethouder Vokurka maakt excuus voor valse titel
  donderdag 10 juni 2010.
  De eerste de beste commissievergadering sprak ik wethouder Lukas
  Vokurka aan op zijn misbruik van de ir. titel. Met ....
  Lees meer...  Groenlinks sluist fractievergoeding door naar medewerker
  dinsdag 8 juni 2010.
  Als de Groenlinks fractie niet alsnog een urendeclaratie kan overleggen
  dan moeten ze de €5616 terugstorten....
  Lees meer...  Gemeenteraad: Commissie krijgt uitleg na subsidie voor Ciccionina
  maandag 7 juni 2010.

  Burgemeester Verkerk legt geen verantwoording af over zijn
  wachtgeldaffaire

  vrijdag 28 mei 2010.
  PvdA burgemeester Job Cohen die zelf ontslag nam als burgemeester van
  Amsterdam zag geheel af van zijn wachtgeld. Hij vond het moreel....
  Lees meer...


  CDA fractievoorzitter J. van Oort haalt bakzeil over pollers
  donderdag 27 mei 2010.
  Nee dus, Jeroen van Oort heeft zijn motie gelijk moeten inslikken. Het was
  ook wel bizar....
  Lees meer...  Delft op vijfde plaats van subsidie kunst en cultuur per inwoner
  dinsdag 25 mei 2010.
  Delft staat met €155 per inwoner op de vijfde plaats van gulle
  subsidiegevers.
  Lees meer...  Avalex maakt er een zooitje van in Harnaschpolder
  zondag 23 mei 2010.
  In de nieuwbouwwijk in de harnaschpolder aan de Kopkas / verlengde
  Kristalweg is tot heden nog geen vuil ....
  Lees meer...  Presidium zwakt interpellatie wachtgeld Verkerk nu al af
  zaterdag 22 mei 2010.
  Adviseert het presidium de raad om het onderwerp als regulier bespreekpunt
  aan de bespreekagenda toe....
  Lees meer...  Wachtgeld Verkerk interpellatie raadsvergadering van mei
  donderdag 20 mei 2010.
  Eind april haalde burgemeester Bas Verkerk op negatieve wijze de
  landelijke media omdat hij de afgelopen vier jaar €46.523 aan...
  Lees meer...  Ronde van Italië doet Delft aan
  maandag 10 mei 2010.
  Coalitieakkoord: Zoet programma voor zure tijd
  vrijdag 23 april 2010.
  Door college voorzitter Bas Verkerk begint dit college met een enorme smet.
  Vandaag hoorde ik elk uur op de radio....
  Lees meer...  Elsevier: Burgemeester Delft krijgt wachtgeld als aanvulling salaris
  donderdag 22 april 2010.
  Opening sporthal Buitenhof kost €8.000
  dinsdag 20 april 2010.
  Verplanten 17 bomen Delflandplein kost €33.000
  dinsdag 20 april 2010.
  Theekransje met nieuwe wethouders totaal overbodig
  maandag 19 april 2010.
  De eerste openbare bijeenkomst van de gemeenteraad met de nieuwe
  coalitie is een informeel theekransje met de vijf ....
  Lees meer...  Subsidie €25.000 aan Club Ciccionina onder de loep
  donderdag 15 april 2010.
  Op 7 april schreef ik dat de subsidie van €25.000 van het college aan Club
  Ciccionina in de Kromstraat oncontroleerbare....
  Lees meer...  College geeft Wesseling bv tijdelijk krediet van €140.000
  dinsdag 13 april 2010.
  Heel toevallig. Nu ik vragen heb gesteld naar de verkoopprijs van het
  voormalig Techniek Museum aan dansschool ....
  Lees meer...  Leefbaar Delft fractie verbannen naar zolderkamertje
  zaterdag 10 april 2010.
  Fotosessie nieuwe commissie-, raads- en collegekoppen
  zaterdag 10 april 2010.
  Juiste verkoopprijs aan 'dansschool' Wesseling?
  vrijdag 9 april 2010.
  Een aantal omwonenden vindt dat de gemeente een veel te lage
  verkoopprijs (€900.000?) heeft gevraagd en....
  Lees meer...  Beatrix benoemt Bas Verkerk weer tot burgemeester
  donderdag 8 april 2010.
  Oncontroleerbare staatssteun aan Club Ciccionina
  woensdag 7 april 2010.
  Het 'demissionaire' college heeft op de valreep besloten Club Ciccionina in
  de Kromstraat ineens een incidentele subsidie van €25.000....
  Lees meer...  Raadslid aansprakelijk voor kosten verwijderen affiches
  donderdag 1 april 2010.
  Nee, dit is geen 1 april grap. Eindelijk kan burgemeester Bas Verkerk mij
  terugpakken. Ik moet hoe dan ook hangen want ....
  Lees meer...  Ing. L.P. Vokurka informeert u over de formatie
  dinsdag 30 maart 2010.
  De formatie van het nieuwe college gaat tot nu toe geheel in de
  achterkamer. Er is nog geen enkele openbare ....
  Lees meer...  Vokurka D66 maakt portefeuilleverdeling bekend
  donderdag 25 maart 2010.
  Cobouw: Nieuw stadskantoor Delft minder massief
  woensdag 24 maart 2010.
  Wat kost het verplanten van de bomen Delflandplein?
  woensdag 24 maart 2010.
  Het verplanten van grote bomen is een dure keuze. Van de aannemer
  hoorde ik een bedrag van €10.000 per ....
  Lees meer...  Cobouw: Trillingsmetingen Spoortunnel Delft
  dinsdag 23 maart 2010.
  Wat koste de opening van sporthal De Buitenhof?
  woensdag 17 maart 2010.
  Zaterdag 6 maart heeft PvdA wethouder Dick Rensen de nieuwe sporthal De
  Buitenhof geopend. Ik zag in de krant dat ....
  Lees meer...
  Nieuw college met vijf partijen is één teveel
  dinsdag 16 maart 2010.
  Kieskompas heeft de Delftse partijen zelf ingedeeld op basis van hun
  verkiezingsprogramma's. Links heeft met tweeëntwintig ....
  Lees meer...
  Leefbaar Delft zegt wat het doet, en doet wat het zegt
  maandag 15 maart 2010.
  Het heeft even wat langer geduurd dan gepland maar afgelopen
  zaterdag is Leefbaar Delft begonnen met ....
  Lees meer...
  Consultatieronde vorming nieuw college Delft afgerond
  vrijdag 12 maart 2010.
  Definitieve indeling van zitplaatsen in de raadszaal
  vrijdag 5 maart 2010.
  Eerste fractievoorzittersoverleg was enerverend genoeg
  dinsdag 9 maart 2010.
  Gisteravond was in het Stadhuis het besloten fractievoorzitters overleg.
  Mijn eerste officiële optreden als nieuw ....
  Lees meer...  Voorkeur stadsbestuur: D66, GroenLinks, VVD en CDA
  maandag 8 maart 2010.
  Aanstaande dinsdag ben ik door D66 lijsttrekker Lucas Vokurka uitgenodigd
  om mijn voorkeurscollege met hem te ....
  Lees meer...  Leefbaar Delft kan door, en daar is alles mee gezegd
  zaterdag 5 maart 2010.
  Leefbaar Delft heeft haar enige zetel behouden. Oktober 2007 hadden drie
  raadsleden zich al afgesplitst....
  Lees meer...  Aantal voorkeurstemmen per kandidaat in Delft
  vrijdag 5 maart 2010.
  Donderdag start Leefbaar Delft de grote affiche schoonmaak actie.
  maandag 1 maart 2010.
  De dag na de verkiezingen rukt Leefbaar Delft uit om met een professionele
  stoomcleaner al de affiches weer te ...
  Lees meer...
  Lokale partijen uitgesloten bij het Radio West lijsttrekkersdebat
  zondag 28 februari 2010.
  Morgen 1 maart organiseert Radio West een radioverkiezingsdebat. De
  Delftse lijsttrekkers discussiëren over actuele thema’s...
  Lees meer...
  Frank van der Burg Leefbaar Delft kandidaat nummer 10
  zondag 28 februari 2010.
  Ik ben Frank van der Burg, 40 jaar oud. Ik woon sinds 1990 in Delft en werk
  sinds 1986 bij Combiwerk.
  Lees meer...
  Leefbaar Delft op 'Verkiezingstour'
  zondag 28 februari 2010.
  Geweldig leuke optredens van het www.jaikstemindelft.nl damestrio "Het
  Rode Potlood"
  Lees meer...
  Stemadvies belangenvereniging TU Noord: SP en Leefbaar Delft
  zaterdag 27 februari 2010.
  Hoe houden partijen rekening met bewonersbelangen in de Wippolder? De
  kopgroep bestaat uit SP en Leefbaar Delft.
  Lees meer...
  HP/DeTIJD Paradijsvogel Jan Peter de Wit
  vrijdag 26 februari 2010.
  Jan Peter de Wit (50) kwam twaalf jaar geleden in de politiek terecht door
  een actie tegen de Sociale Dienst.
  Lees meer...
  Leefbaar Delft en CDA tegen versmalling Voorhofdreef
  donderdag 25 februari 2010.
  Ik krijg heel wat vragen over de versmalling van de Voorhofdreef. Vooral
  welke partijen daar 'voor' of 'tegen' gestemd.....
  Lees meer...
  Peter Smit Leefbaar Delft kandidaat nummer 3
  woensdag 24 februari 2010.
  Toen Fortuyn aan de weg begon te timmeren hoorde ook ik eindelijk iemand
  in het openbaar spreken over de misstanden....
  Lees meer...
  Leefbaar Delft komt met nieuw affiche in Plakoorlog
  dinsdag 23 februari 2010.
  Na drie weken plakoorlog waren al onze affiches op. Maar niet getreurd,
  kandidaat nummer 3 Peter Smit heeft op eigen ...
  Lees meer...
  Zo koopt de PvdA stemmen bij de moskeeën
  maandag 22 februari 2010.
  Op 24 november 2009 heeft het College waarderingssubsidies gegeven aan
  vijftien organisaties. Daaronder gaven ze € 10.116,- aan...
  Lees meer...
  VVD lijsttrekker Lennart Harpe is een grote Volksverlakker
  zondag 21 februari 2010.
  VVD lijsttrekker Harpe bedriegt u met leuzen dat ze voor lagere lasten
  kiezen. Acht jaar lang hebben ze in het college meegeheuld met...
  Lees meer...
  Floratheater directeur Aad van Doeveren kandidaat nummer 5
  vrijdag 19 februari 2010.
  Van Doeveren: „Als ik op mijn rug ga liggen, kan ik mijn zaak wel
  sluiten."
  Lees meer...
  Leefbaar Delft is Progressief Rechts
  donderdag 18 februari 2010.
  Het Kieskompas voor Delft heeft Leefbaar Delft ingedeeld als progressief
  rechts. Ik ben zeer tevreden met....
  Lees meer...  Carnaval Kakofonie op de Markt, ff wat anders
  dinsdag 16 februari 2010.
  Het was gisteravond traditioneel oergezellig op de Markt. Om 20:30 uur
  barste gelijktijdig de kakofonie....
  Lees meer...
  Leefbaar boekt terreinwinst in heftige Plakoorlog
  zaterdag 13 februari 2010.
  Er woedt een heftige plakoorlog op de verkiezingsborden. Voor het eerst
  moeten de partijen zelf hun affiches....
  Lees meer...
  Bereikt: stoplichten en verkeersregelaar tramoversteek
  vrijdag 12 februari 2010.
  Afgelopen dinsdag vroeg ik in de Crimineel gevaarlijke tramoversteek
  Phoenixstraat aan PvdA wethouder Anne Koning....
  Lees meer...
  Eerste drie jaar geen asielzoekers meer opnemen
  donderdag 11 februari 2010.
  Delft is zeer populair onder asielzoekers omdat hier al 29,7% burgers met
  een buitenlandse etniciteit....
  Lees meer...
Ondemocratisch Delft Alle Leefbaar Delft affiches op de verkiezingsborden zijn overplakt

  Noodkreet van verontruste stadsgenoten
  donderdag 11 februari 2010.
  Ook in Delft hebben de regerende partijen de afgelopen jaren laten zien
  zich van hun burgers niets aan te trekken....
  Lees meer...  Leefbaar Delft: 350 ambtenaren weg
  woensdag 10 februari 2010.
  Ik heb gisteravond in de commissie bestuur Middelen en Economie onze
  bezuinigingsvoorstellen gelanceerd.
  Lees meer...  Crimineel gevaarlijke tramoversteek Phoenixstraat
  dinsdag 9 februari 2010.
  Ik heb nu al twee keer schriftelijke vragen aan PvdA verkeerswethouder
  Anne Koning gesteld, maar dat helpt dus niets...
  Lees meer...  Burgemeester Bas Verkerk verliest weer een rechtszaak
  zondag 7 februari 2010.
  Op 3 februari heeft de Raad van State drie belangenverenigingen in het
  gelijk gesteld en de gemeente veroordeeld tot...
  Lees meer...  Plastic afvalinzameling gaat ons geld kosten na 2012
  vrijdag 5 februari 2010.
  Beantwoording schriftelijke vragen inzake de gescheiden inzameling van
  kunststof verpakkingen ...
  Lees meer...  Gevestigde partijen verzwijgen de burgers noodzakelijke bezuinigingen
  vrijdag 5 februari 2010.
  UIt onderzoek van de kieswijzers is gebleken dat de gevestigde partijen dit
  voor hun kiezers verzwijgen uit angst voor verlies ...
  Lees meer...  Versmalling Voorhofdreef kapitaalvernietiging
  donderdag 4 februari 2010.
  Terwijl onze stad op een enorm financieel tekort afstevent worden er
  miljoenen uitgegeven aan verslechtering van onze infrastructuur...
  Lees meer...  Presidium vraagt Ter Horst om sancties tegen Leefbaar Delft
  woensdag 3 februari 2010.
  De hele affaire begon 11 oktober 2008 met mijn webcolumn
  Ongeloofwaardige briefwisseling. Ik had een brief van.....
  Lees meer...  College laks bij gevaarlijke wegomleidingen Phoenixstraat
  dinsdag 2 februari 2010.
  Nu is het voor auto's levensgevaarlijk geworden. De auto's moeten schuin
  de trambaan oprijden terwijl trams en bussen voorrang...
  Lees meer...  Op valreep dure PvdA Stadsbouwmeester ambtenaar erbij
  zondag 31 januari 2010.
  Nog nooit is een motie zo snel uitgevoerd. In november werd de PvdA motie
  voor een Stadsbouwmeester in meerderheid...
  Lees meer...  Stemadvies Wilders: Stem op LEEFBAAR Rotterdam
  vrijdag 29 januari 2010.
  PVV-leider Geert Wilders roept zijn achterban in Rotterdam op tijdens de
  gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op Leefbaar ...
  Lees meer...  TU Delft legt plannen in de week bij Gemeenteraad
  dinsdag 26 januari 2010.
  Gisteravond legde TU Delft rector magnificus Karel Luyben en de
  afdeling Vastgoed hun toekomstplannen voor...
  Lees meer...  Wat kost de herinrichting van de Papsouwselaan?
  dinsdag 26 januari 2010.
  Kan je voor mij navragen wat de geraamde projectkosten zijn van de
  reconstructie van de Papsouwselaan? Bij andere...
  Lees meer...  Kerstpakketten en Geschenken register College openbaar
  zondag 24 januari 2010.
  Weer wat meer transparantie bereikt. In navolging van de Tweede Kamer
  heeft het Delftse college hun ...
  Lees meer...  Leefbaar Delft mag geen sandwichborden neerzetten
  zaterdag 23 januari 2010.
  Het college van B&W heeft 10 november 2009 besloten dat alle politieke
  partijen gebruik moeten maken van de commerciële...
  Lees meer...  Aftrap Leefbaar Delft campagne op verkiezingsborden
  donderdag 21 januari 2010.
  Lijsttrekker Jan Peter de Wit plakt de eerste affiche op één van de twaalf
  gemeenteborden. De campagne...
  Lees meer...  Pensioenfondsen verspelen miljarden door bestuurders als Verkerk
  woensdag 20 januari 2010.
  Gisteren verscheen het rapport van de commissie Frijns over het
  functioneren van de pensioenfondsen. Aanleiding is het ...
  Lees meer...  Elektrisch voertuigen komen eraan, Delft slaapt
  maandag 18 januari 2010.
  2010 wordt het jaar van de elektrische auto, schrijft het AD. Ik geef ze daar
  groot gelijk in. De laatste autoshow in Brussel...
  Lees meer...  Gemeente blundert in aanleg 380kV-hoogspanningslijn
  zaterdag 16 januari 2010.
  Tot woede van Leefbaar blijkt dat de gemeente door een grove blunder
  waarschijnlijk geen beroep meer kan aantekenen tegen...
  Lees meer...  Lelijke en volle plastic afvalcontainers zijn stap terug
  vrijdag 15 januari 2010.
  De plastic inzameling met grote straatcontainers zorgen gelijk al voor meer
  rotzooi op straat. De grijze plastic inzamelingscontainers ...
  Lees meer...  Wethouders Twitteren zich naar 3 maart toe
  zondag 10 januari 2010.
  Stompzinnig dat wethouders twitteren om met de burger in contact te
  komen. De tweets die ik lees van...
  Lees meer...  Bitter weinig over van goed draaiende buurthuizen
  zondag 10 januari 2010.
  Sinds dat het wijkcentrum door BWD wordt beheerd zijn er echter wel
  verschillende mensen de toegang ontzegd. Iets...
  Lees meer...  Delft 2015, ingezonden door CDA strateeg
  donderdag 7 januari 2010.
  De schattige lijsttrekker Junius laat zich fotograferen in haar mooiste jasje.
  Zo’n jasje waarvan vrouwen kunnen zeggen
  Lees meer...  Het buurthuis is naar de klote geholpen
  donderdag 7 januari 2010.
  Ik heb besloten mijn mening niet langer in bedekte termen en besloten
  gemeenschap te gebruiken maar er nu direct over te schrijven.
  Lees meer...  Bestuur ernstig verwijtbaar aan faillissement Vermeercentrum
  donderdag 7 januari 2010.
  Dinsdag is het eindverslag van curator Broeseliske over het in
  september 2007 failliet gegane Vermeercentrum gepubliceerd.
  Lees meer...  Verkerk roept op tot eenheid
  dinsdag 5 januari 2010.
  Het lukt burgemeester Verkerk nog steeds niet om veel meer burgers naar
  de nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis te krijgen.
  Lees meer...Bezoekers teller website maand december 2009

  Allergrootste politieke Tops en Flops van 2009
  woensdag 30 december 2009.
  Het is weer tijd voor ranglijsten. Het college maakte de balans op.
  Mijn "schone" taak om de Allergrootste Dieptepunten....
  Lees meer...  Proza siert Dirk Costerflat
  maandag 28 december 2009.
  Woonbron investeert €8 miljoen in het drastisch opknappen van het
  verpauperde Dirk Costerflat aan het Dirk Costerplein.
  Lees meer...  Transparantie Kerstpakketten burgemeester en wethouders
  vrijdag 25 december 2009.
  De tweet van wethouder Saskia Bolten (Groenlinks) "(Te) groot kerstpakket
  ontvangen van projectontwikkelaar.
  Lees meer...  Moet ik mijn stoep sneeuwvrij maken?
  woensdag 23 december 2009.
  Ik kreeg vandaag vaak met grote verontwaardiging te horen dat iedereen
  tegenwoordig te bedonderd is om "zijn" stoep....
  Lees meer...  VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 - 2014 (definitief)
  zondag 20 december 2009.
  Dit is het verkiezingsprogramma voor de komende
  gemeenteraadsperiode.
  Lees meer...  Onveilige oversteek Delfgauwseweg naar Delfgauwse Park
  zaterdag 19 december 2009.
  De bewoners aan de Delfgauwseweg ter hoogte van de Simonstraat zijn nog
  steeds erg ontevreden over de nieuwe bocht in....
  Lees meer...  College stop met twitteren, ga aan het werk!
  dinsdag 15 december 2009.
  Al een tijdje volg ik het geleuter van onze wethouders op twitter. De
  grootste kletstante is....
  Lees meer...  Plastic containers in strijd met de Visie Openbare Ruimte
  zondag 13 december 2009.
  Nog vers is de op 19 september jl. vastgestelde Visie Openbare Ruimte van
  wethouder Anne Koning (PvdA).
  Lees meer...  Bill van Beusichem winnaar Dellufs Dictee 2009
  zaterdag 12 december 2009.
  In de topcompetitie van de 'dicteetijgers', werd het Dellufs Dictee 2009
  gewonnen door....
  Lees meer...  Weg met die lelijke plastic afval containers op straat
  donderdag 10 december 2009.
  Nu laat PvdA wethouder Koning overal grote bovengrondse plastic
  afvalcontainers zetten bij de ondergrondse containers.
  Lees meer...  Van der Laan zegt niets over zijn voormalig Advocatenbureau
  woensdag 9 december 2009.
  In zijn antwoordbrief zegt Van der Laan niets over het feit dat zijn
  voormalige advocatenbureau KvdL bezig is..
  Lees meer...  PvdA wethouder verprutst plastic huisvuil inzameling
  zondag 6 december 2009.
  PvdA wethouder reiniging Anne Koning vraagt alle huishoudens mee te doen
  met het apart inzamelen van plastic afval.
  Lees meer...  CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 - 2014
  woensdag 2 december 2009.
  Dit is het concept verkiezingsprogramma voor de komende
  gemeenteraadsperiode. Maandagavond 14 december wordt...
  Lees meer...  Kieslijst en motto 'Lasten Omlaag' vastgesteld
  maandag 30 november 2009.
  De leden hebben de lijsttrekker, kandidatenlijst en het motto vastgesteld
  voor de komende gemeenteraadsverkiezingen...
  Lees meer...  Ronald Vuijk krijgt de Paarse Krokodil
  zondag 29 november 2009.
  De ondernemers in Haaglanden hebben Delft uitgeroepen tot de meest
  bureaucratische gemeente in 2009.
  Lees meer...  Debat over 'lekken' VVD wethouder Vuijk
  vrijdag 27 november 2009.
  Gisteravond liepen de gemoederen in de raad tijdens het debat 'Vuijk' hoog
  op. Ik had aan de voorzitter van de herbenoemingscommissie ...
  Lees meer...

  Kermis van Markt = Kip met de gouden eieren slachten
  woensdag 25 november 2009.
  Vanmiddag ontving ik de aanvullende financiële informatie over
 de verplaatsing van de Kermis van de Markt naar het Lijm...
  Lees meer...  Motie aangifte van VVD wethouder Vuijk
  dinsdag 24 november 2009.
  Als deze drie VVD kopstukken ballen hebben, dan ondersteunen
  ze de aangifte tegen Vuijk.
  Lees meer...  Extern personeel kost Delft €10 miljoen per jaar
  zondag 22 november 2009.
  Delft geeft €890,57 per inwoner uit aan externe inhuurkrachten en was
  daarmee in 2008 € 10,0 miljoen kwijt. Daarmee staat...
  Lees meer...  Grotius scholieren spelen raadslid De Wit na
  zaterdag 21 november 2009.
  Op maandagmiddag 7 december kruipen scholieren van het Grotius College,
  Stanislascollege en het Christelijk Lyceum Delft in de huid van...
  Lees meer...  De Geschiedenis van Leefbaar Delft
  donderdag 19 november 2009.
  Op 27 september 2000 is de politieke vereniging Leefbaar Delft opgericht.
  Leefbaar Delft bestaat volgend jaar al tien jaar. Tijd voor een ...
  Lees meer...  PvdA stelt Regenteske Stadsbouwmeester aan
  maandag 16 november 2009.
  Beoogd PvdA lijsttrekker Ernst Damen heeft afgelopen begrotingsdebat
  helaas voor elkaar gekregen dat er een Stadsbouwmeester...
  Lees meer...  Kapelsbrug: zoek de verschillen
  zondag 15 november 2009.
  Het mooie van de de Welstandscommissie is dat de verfijning van het
  ontwerp van de Kapelsbrug op hun website te volgen...
  Lees meer...  VVD wethouder Ronald Vuijk mag één keer lekken
  donderdag 12 november 2009.
  Het Presidium betreurt ten zeerste dat VVD wethouder Ronald Vuijk
  gelekt heeft over de stemverhouding van de benoeming en ....
  Lees meer...  Eberhard van der Laan wat vindt jij daar nu van?
  dinsdag 10 november 2009.
  Wat vindt jij ervan dat de Delftse PVV'er Stoelinga verdedigd wordt door
  advocatenbureau Kennedy Van der Laan? Als oprichter...
  Lees meer...  VVD wethouder Ronald Vuijk lekt uit herbenoeming Verkerk
  maandag 9 november 2009.
  Vanavond heb ik in het fractievoorzitters overleg aan Bas Verkerk gevraagd
  of hij aangifte wil doen tegen VVD wethouder Ronald Vuijk wegens...
  Lees meer...  PvdA en Groenlinks de grote verliezers Begrotingsdebat
  zaterdag 7 november 2009.
  De PvdA en Groenlinks wethouders zijn de grote verliezers van het
  begrotingsdebat. De raad heeft hun begroting voor 2010...
  Lees meer...  Poppodium Speakers moet open blijven
  vrijdag 6 november 2009.
  De stichting Programmering Speakers die geheel los staat van de horeca
  exploitant Speakers bv heeft acute financiële tekorten.
  Lees meer...  Schone leefomgeving niet betalen uit afvalstoffenheffing
  woensdag 4 november 2009.
  Ik heb aan de gemeente een specificatie gevraagd van de
  kostenposten in de afvalstoffenheffing.
  Lees meer...woonlasten stijgen met 3%   Leefbaar steunt VVD poging lastenverlaging
  dinsdag 3 november 2009.
  De VVD coalitie fractie verzet zich fors tegen de stijging van 3% en
  verdient daarmee de steun van Leefbaar Delft.
  Lees meer...vng voorzitter jorritsma   VNG stort bijverdiensten burgemeester Verkerk niet terug
  maandag 2 november 2009.
  Bas Verkerk is zeker niet goed ingelicht door zijn zwager Frank de Grave.
  Delft loopt alleen maar imagoschade op door deze bijbanen ...
  Lees meer...foto speeltuin stadskrant   Leefbaar Delft in Stadskrant ‘Afblijven van speeltuinen’
  zondag 1 november 2009.
  Ook wil het college vier speeltuinen openstellen zonder toezicht.
  Vandalisme en hangjongeren zoals in de Gillisbuurt zullen...
  Lees meer...CdK Jan Franssen   CdK Jan Franssen: 'U doet er goed aan u te beraden'
  zaterdag 31 oktober 2009.
  Gelet op de wijze waar u te pas en te onpas met vertrouwelijke informatie
  omgaat, kan ik mij voorstellen....
  Lees meer...  Onafhankelijk Delft aast op PVV stemmers
  vrijdag 30 oktober 2009.
  In de Delft op Zondag las ik afgelopen weekend het bericht dat
  Onafhankelijk Delft is gefuseerd met de PVV Delft en LPF Delft.
  Lees meer...  College, Inpakken en Wegwezen
  woensdag 28 oktober 2009.
  Het is mijn zoveelste Algemene Beschouwing. En ik moet u eerlijk
  bekennen, waar doe...
  Lees meer...  Burgemeester Bas Verkerk wantrouwt alle raadsleden
  zondag 25 oktober 2009.
  Bij de vergadering zijn naast de raadsleden alleen de griffier één notulist en
  een medewerker van de griffie aanwezig. De ruimte rond de raadszaal...
  Lees meer...  GroenLinks wethouder Bolten: Het is hier 28°C
  zaterdag 24 oktober 2009.
  GroenLinks wethouder Saskia Bolten twittert er druk op los. Niet
  realiserende dat iedereen die berichten kan meelezen.
  Lees meer...  Fusie Stadsbelangen en Leefbaar Delft?
  donderdag 22 oktober 2009.
  Wonderen zjn de wereld nog niet uit. De pas ontstane Lijst Stoop gaat
  samen met Stadsbelangen. Dat is een goede ..
  Lees meer...  Geweldig idee van Vuijk om Rijswijk en Delfgauw te annexeren
  woensdag 21 oktober 2009.
  VVD wethouder Ronald Vuijk liet weer eens een groot geheim uit dit college
  uitlekken. De landjepik dienst had de inval van Rijswijk en Delfgauw..
  Lees meer...  PvdA wethouder Koning verkeerd bezig met Speeltuinen
  dinsdag 20 oktober 2009.
  PvdA wethouder Anne Koning is nu echt verkeerd bezig met een bezuiniging
  van €67.000 op vier toezichthouders bij kinderspeeltuinen.
  Lees meer...  Kermis hoort gewoon op de Markt
  maandag 19 oktober 2009.
  Het college stelt voor om de najaarskermis naar het Evenemententerrein
  aan de Rotterdamseweg te verplaatsen. Ik ben het met deze verplaatsing...
  Lees meer...  Delft zaterdag getroffen door verkeersinfarct
  zondag 18 oktober 2009.
  Door het totaal ontbreken van goede voorlichting van de Gemeente en de
  Provincie liep zaterdag het verkeer in Delft helemaal vast.
  Lees meer...Adviezen aan Rekenkamer risico's spoorzoneproject   Leefbaar advies aan Rekenkamer over risico's Spoorzone
  woensdag 14 oktober 2009.
  Ik heb gisteravond gesproken met Cyrille Wismans van het Nederlands
  Adviesbureau voor Risicomanagement NAR. De Delftse Rekenkamer heeft ...
  Lees meer...geldverspilling drie kranten tegelijk met gemeente info   Doodgegooid met Gemeente propaganda
  zondag 11 oktober 2009.
  Je kan dit weekend goed zien dat communicatie wethouder Saskia Bolten
  (GL) er oeroude communistische propaganda methodes...
  Lees meer...CdK Jan Franssen   CdK Jan Franssen moet ingrijpen bij herbenoeming Verkerk
  vrijdag 9 oktober 2009.
  Ik verzoek u in te grijpen daar Leefbaar Delft in de
  Gemeenteraadsvergadering van 24 september uit de....
  Lees meer...dit soort fiets chaos straks ook bij nieuwe ondergrondse station Delft   12.000 fietsenrekken bij nieuwe ondergrondse Station Delft
  woensdag 7 oktober 2009.
  Twee duizend fietsenrekken erbij lijkt heel wat, maar 7000 fietsenrekken in
  totaal zijn er veel te weinig. Ik voorspel ....
  Lees meer...bas verkerk ongeschikt als burgemeester   Advies: burgemeester Bas Verkerk niet herbenoemen
  maandag 5 oktober 2009.
  Door de griffier is mij gevraagd om uiterlijk vóór 12.00 uur dinsdag a.s. mijn
  schriftelijke inbreng aan te leveren aan ....
  Lees meer...anne koning sebastiaansbrug heroverwegen   Gelijkvloerse Sebastiaansbrug bespaart miljoenen
  donderdag 1 oktober 2009.
  De aanbesteding van de Sebastiaansbrug is voorlopig mislukt. Dit is een
  mooi moment van totale herbezinning.
  Lees meer...vng voorzitter jorritsma   VNG moet bijverdiensten Verkerk in gemeentekas terugstorten
  donderdag 1 oktober 2009.
  Bij controle van de jaarrekening 2008 van de gemeente Delft bleek dat
  burgemeester Bas Verkerk sinds zijn aantreden in 2004 in totaal €79.800
  van zijn ABP verdiensten...
  Lees meer...


  Levensgevaarlijke voetgangersoversteekplaats Phoenixstraat
  dinsdag 29 september 2009.
  Op 17 juli ondersteunde ik al de noodkreet van huisarts Lange over de
  levensgevaarlijke oversteekplaats bij de Phoenixstraat. Hij had een ...
  Lees meer...jp de wit persona non grata   De Wit 'Persona Non Grata' bij herbenoeming Verkerk
  zondag 27 september 2009.
  Met 31 tegenstemmen en 3 voor, ben ik door de gemeenteraad uit de
  commissie voor de herbenoeming van burgemeester Verkerk...
  Lees meer...presidium zit voor lul   Presidium zit voor lul met Motie Gedragscode
  vrijdag 25 september 2009.
  Het was gister bijltjesnacht in de raad tegen raadslid Stoelinga. De leden
  van het presidium dienden een heuse motie van afkeuring...
  Lees meer...  Donderdag start Leefbaar Delft de grote affiche schoonmaak actie.
  maandag 1 maart 2010.
  De dag na de verkiezingen rukt Leefbaar Delft uit om met een professionele
  stoomcleaner al de affiches weer te ...
  Lees meer...
  Lokale partijen uitgesloten bij het Radio West lijsttrekkersdebat
  zondag 28 februari 2010.
  Morgen 1 maart organiseert Radio West een radioverkiezingsdebat. De
  Delftse lijsttrekkers discussiëren over actuele thema’s...
  Lees meer...
  Frank van der Burg Leefbaar Delft kandidaat nummer 10
  zondag 28 februari 2010.
  Ik ben Frank van der Burg, 40 jaar oud. Ik woon sinds 1990 in Delft en werk
  sinds 1986 bij Combiwerk.
  Lees meer...
  Leefbaar Delft op 'Verkiezingstour'
  zondag 28 februari 2010.
  Geweldig leuke optredens van het www.jaikstemindelft.nl damestrio "Het
  Rode Potlood"
  Lees meer...
  Stemadvies belangenvereniging TU Noord: SP en Leefbaar Delft
  zaterdag 27 februari 2010.
  Hoe houden partijen rekening met bewonersbelangen in de Wippolder? De
  kopgroep bestaat uit SP en Leefbaar Delft.
  Lees meer...
  HP/DeTIJD Paradijsvogel Jan Peter de Wit
  vrijdag 26 februari 2010.
  Jan Peter de Wit (50) kwam twaalf jaar geleden in de politiek terecht door
  een actie tegen de Sociale Dienst.
  Lees meer...
  Leefbaar Delft en CDA tegen versmalling Voorhofdreef
  donderdag 25 februari 2010.
  Ik krijg heel wat vragen over de versmalling van de Voorhofdreef. Vooral
  welke partijen daar 'voor' of 'tegen' gestemd.....
  Lees meer...
  Peter Smit Leefbaar Delft kandidaat nummer 3
  woensdag 24 februari 2010.
  Toen Fortuyn aan de weg begon te timmeren hoorde ook ik eindelijk iemand
  in het openbaar spreken over de misstanden....
  Lees meer...
  Leefbaar Delft komt met nieuw affiche in Plakoorlog
  dinsdag 23 februari 2010.
  Na drie weken plakoorlog waren al onze affiches op. Maar niet getreurd,
  kandidaat nummer 3 Peter Smit heeft op eigen ...
  Lees meer...
  Zo koopt de PvdA stemmen bij de moskeeën
  maandag 22 februari 2010.
  Op 24 november 2009 heeft het College waarderingssubsidies gegeven aan
  vijftien organisaties. Daaronder gaven ze € 10.116,- aan...
  Lees meer...
  VVD lijsttrekker Lennart Harpe is een grote Volksverlakker
  zondag 21 februari 2010.
  VVD lijsttrekker Harpe bedriegt u met leuzen dat ze voor lagere lasten
  kiezen. Acht jaar lang hebben ze in het college meegeheuld met...
  Lees meer...
  Floratheater directeur Aad van Doeveren kandidaat nummer 5
  vrijdag 19 februari 2010.
  Van Doeveren: „Als ik op mijn rug ga liggen, kan ik mijn zaak wel
  sluiten."
  Lees meer...
  Leefbaar Delft is Progressief Rechts
  donderdag 18 februari 2010.
  Het Kieskompas voor Delft heeft Leefbaar Delft ingedeeld als progressief
  rechts. Ik ben zeer tevreden met....
  Lees meer...
  Stoelinga van OD heeft weer de boot gemist
  dinsdag 16 februari 2010.
  In kort geding heeft Stoelinga geprobeerd om te voorkomen dat hij opnieuw
  een dwangsom van €5000,-- aan oud-wethouder ....
  Lees meer...
  Carnaval Kakofonie op de Markt, ff wat anders
  dinsdag 16 februari 2010.
  Het was gisteravond traditioneel oergezellig op de Markt. Om 20:30 uur
  barste gelijktijdig de kakofonie....
  Lees meer...
  De zielige plakkertjes van links
  maandag 15 februari 2010.
  Zoals we als eerder schreven er heerst een ware plakoorlog waarbij vooral
  linkse partijen er genoegen in scheppen om hun affiches over....
  Lees meer...
  Daan Poelman, Leefbaar Delft kandidaat nummer 2
  maandag 15 februari 2010.
  Ik heb een technische en juridische achtergrond. Na jaren als techneut en
  advocaat werkzaam te zijn geweest....
  Lees meer...
  Leefbaar boekt terreinwinst in heftige Plakoorlog
  zaterdag 13 februari 2010.
  Er woedt een heftige plakoorlog op de verkiezingsborden. Voor het eerst
  moeten de partijen zelf hun affiches....
  Lees meer...
  Bereikt: stoplichten en verkeersregelaar tramoversteek
  vrijdag 12 februari 2010.
  Afgelopen dinsdag vroeg ik in de Crimineel gevaarlijke tramoversteek
  Phoenixstraat aan PvdA wethouder Anne Koning....
  Lees meer...
  Eerste drie jaar geen asielzoekers meer opnemen
  donderdag 11 februari 2010.
  Delft is zeer populair onder asielzoekers omdat hier al 29,7% burgers met
  een buitenlandse etniciteit....
  Lees meer...
Ondemocratisch Delft Alle Leefbaar Delft affiches op de verkiezingsborden zijn overplakt

  Noodkreet van verontruste stadsgenoten
  donderdag 11 februari 2010.
  Ook in Delft hebben de regerende partijen de afgelopen jaren laten zien
  zich van hun burgers niets aan te trekken....
  Lees meer...  Leefbaar Delft: 350 ambtenaren weg
  woensdag 10 februari 2010.
  Ik heb gisteravond in de commissie bestuur Middelen en Economie onze
  bezuinigingsvoorstellen gelanceerd.
  Lees meer...  Crimineel gevaarlijke tramoversteek Phoenixstraat
  dinsdag 9 februari 2010.
  Ik heb nu al twee keer schriftelijke vragen aan PvdA verkeerswethouder
  Anne Koning gesteld, maar dat helpt dus niets...
  Lees meer...  Burgemeester Bas Verkerk verliest weer een rechtszaak
  zondag 7 februari 2010.
  Op 3 februari heeft de Raad van State drie belangenverenigingen in het
  gelijk gesteld en de gemeente veroordeeld tot...
  Lees meer...  Plastic afvalinzameling gaat ons geld kosten na 2012
  vrijdag 5 februari 2010.
  Beantwoording schriftelijke vragen inzake de gescheiden inzameling van
  kunststof verpakkingen ...
  Lees meer...  Gevestigde partijen verzwijgen de burgers noodzakelijke bezuinigingen
  vrijdag 5 februari 2010.
  UIt onderzoek van de kieswijzers is gebleken dat de gevestigde partijen dit
  voor hun kiezers verzwijgen uit angst voor verlies ...
  Lees meer...  Versmalling Voorhofdreef kapitaalvernietiging
  donderdag 4 februari 2010.
  Terwijl onze stad op een enorm financieel tekort afstevent worden er
  miljoenen uitgegeven aan verslechtering van onze infrastructuur...
  Lees meer...  Presidium vraagt Ter Horst om sancties tegen Leefbaar Delft
  woensdag 3 februari 2010.
  De hele affaire begon 11 oktober 2008 met mijn webcolumn
  Ongeloofwaardige briefwisseling. Ik had een brief van.....
  Lees meer...  College laks bij gevaarlijke wegomleidingen Phoenixstraat
  dinsdag 2 februari 2010.
  Nu is het voor auto's levensgevaarlijk geworden. De auto's moeten schuin
  de trambaan oprijden terwijl trams en bussen voorrang...
  Lees meer...  Op valreep dure PvdA Stadsbouwmeester ambtenaar erbij
  zondag 31 januari 2010.
  Nog nooit is een motie zo snel uitgevoerd. In november werd de PvdA motie
  voor een Stadsbouwmeester in meerderheid...
  Lees meer...  Stemadvies Wilders: Stem op LEEFBAAR Rotterdam
  vrijdag 29 januari 2010.
  PVV-leider Geert Wilders roept zijn achterban in Rotterdam op tijdens de
  gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op Leefbaar ...
  Lees meer...  TU Delft legt plannen in de week bij Gemeenteraad
  dinsdag 26 januari 2010.
  Gisteravond legde TU Delft rector magnificus Karel Luyben en de
  afdeling Vastgoed hun toekomstplannen voor...
  Lees meer...  Wat kost de herinrichting van de Papsouwselaan?
  dinsdag 26 januari 2010.
  Kan je voor mij navragen wat de geraamde projectkosten zijn van de
  reconstructie van de Papsouwselaan? Bij andere...
  Lees meer...  Kerstpakketten en Geschenken register College openbaar
  zondag 24 januari 2010.
  Weer wat meer transparantie bereikt. In navolging van de Tweede Kamer
  heeft het Delftse college hun ...
  Lees meer...  Leefbaar Delft mag geen sandwichborden neerzetten
  zaterdag 23 januari 2010.
  Het college van B&W heeft 10 november 2009 besloten dat alle politieke
  partijen gebruik moeten maken van de commerciële...
  Lees meer...  Aftrap Leefbaar Delft campagne op verkiezingsborden
  donderdag 21 januari 2010.
  Lijsttrekker Jan Peter de Wit plakt de eerste affiche op één van de twaalf
  gemeenteborden. De campagne...
  Lees meer...  Pensioenfondsen verspelen miljarden door bestuurders als Verkerk
  woensdag 20 januari 2010.
  Gisteren verscheen het rapport van de commissie Frijns over het
  functioneren van de pensioenfondsen. Aanleiding is het ...
  Lees meer...  Elektrisch voertuigen komen eraan, Delft slaapt
  maandag 18 januari 2010.
  2010 wordt het jaar van de elektrische auto, schrijft het AD. Ik geef ze daar
  groot gelijk in. De laatste autoshow in Brussel...
  Lees meer...  Gemeente blundert in aanleg 380kV-hoogspanningslijn
  zaterdag 16 januari 2010.
  Tot woede van Leefbaar blijkt dat de gemeente door een grove blunder
  waarschijnlijk geen beroep meer kan aantekenen tegen...
  Lees meer...  Lelijke en volle plastic afvalcontainers zijn stap terug
  vrijdag 15 januari 2010.
  De plastic inzameling met grote straatcontainers zorgen gelijk al voor meer
  rotzooi op straat. De grijze plastic inzamelingscontainers ...
  Lees meer...  Wethouders Twitteren zich naar 3 maart toe
  zondag 10 januari 2010.
  Stompzinnig dat wethouders twitteren om met de burger in contact te
  komen. De tweets die ik lees van...
  Lees meer...  Bitter weinig over van goed draaiende buurthuizen
  zondag 10 januari 2010.
  Sinds dat het wijkcentrum door BWD wordt beheerd zijn er echter wel
  verschillende mensen de toegang ontzegd. Iets...
  Lees meer...  Delft 2015, ingezonden door CDA strateeg
  donderdag 7 januari 2010.
  De schattige lijsttrekker Junius laat zich fotograferen in haar mooiste jasje.
  Zo’n jasje waarvan vrouwen kunnen zeggen
  Lees meer...  Het buurthuis is naar de klote geholpen
  donderdag 7 januari 2010.
  Ik heb besloten mijn mening niet langer in bedekte termen en besloten
  gemeenschap te gebruiken maar er nu direct over te schrijven.
  Lees meer...  Bestuur ernstig verwijtbaar aan faillissement Vermeercentrum
  donderdag 7 januari 2010.
  Dinsdag is het eindverslag van curator Broeseliske over het in
  september 2007 failliet gegane Vermeercentrum gepubliceerd.
  Lees meer...  Verkerk roept op tot eenheid
  dinsdag 5 januari 2010.
  Het lukt burgemeester Verkerk nog steeds niet om veel meer burgers naar
  de nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis te krijgen.
  Lees meer...Bezoekers teller website maand december 2009

  Allergrootste politieke Tops en Flops van 2009
  woensdag 30 december 2009.
  Het is weer tijd voor ranglijsten. Het college maakte de balans op.
  Mijn "schone" taak om de Allergrootste Dieptepunten....
  Lees meer...  Proza siert Dirk Costerflat
  maandag 28 december 2009.
  Woonbron investeert €8 miljoen in het drastisch opknappen van het
  verpauperde Dirk Costerflat aan het Dirk Costerplein.
  Lees meer...  Transparantie Kerstpakketten burgemeester en wethouders
  vrijdag 25 december 2009.
  De tweet van wethouder Saskia Bolten (Groenlinks) "(Te) groot kerstpakket
  ontvangen van projectontwikkelaar.
  Lees meer...  Moet ik mijn stoep sneeuwvrij maken?
  woensdag 23 december 2009.
  Ik kreeg vandaag vaak met grote verontwaardiging te horen dat iedereen
  tegenwoordig te bedonderd is om "zijn" stoep....
  Lees meer...  VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 - 2014 (definitief)
  zondag 20 december 2009.
  Dit is het verkiezingsprogramma voor de komende
  gemeenteraadsperiode.
  Lees meer...  Onveilige oversteek Delfgauwseweg naar Delfgauwse Park
  zaterdag 19 december 2009.
  De bewoners aan de Delfgauwseweg ter hoogte van de Simonstraat zijn nog
  steeds erg ontevreden over de nieuwe bocht in....
  Lees meer...  College stop met twitteren, ga aan het werk!
  dinsdag 15 december 2009.
  Al een tijdje volg ik het geleuter van onze wethouders op twitter. De
  grootste kletstante is....
  Lees meer...  Plastic containers in strijd met de Visie Openbare Ruimte
  zondag 13 december 2009.
  Nog vers is de op 19 september jl. vastgestelde Visie Openbare Ruimte van
  wethouder Anne Koning (PvdA).
  Lees meer...  Bill van Beusichem winnaar Dellufs Dictee 2009
  zaterdag 12 december 2009.
  In de topcompetitie van de 'dicteetijgers', werd het Dellufs Dictee 2009
  gewonnen door....
  Lees meer...  Weg met die lelijke plastic afval containers op straat
  donderdag 10 december 2009.
  Nu laat PvdA wethouder Koning overal grote bovengrondse plastic
  afvalcontainers zetten bij de ondergrondse containers.
  Lees meer...  Van der Laan zegt niets over zijn voormalig Advocatenbureau
  woensdag 9 december 2009.
  In zijn antwoordbrief zegt Van der Laan niets over het feit dat zijn
  voormalige advocatenbureau KvdL bezig is..
  Lees meer...  PvdA wethouder verprutst plastic huisvuil inzameling
  zondag 6 december 2009.
  PvdA wethouder reiniging Anne Koning vraagt alle huishoudens mee te doen
  met het apart inzamelen van plastic afval.
  Lees meer...  CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 - 2014
  woensdag 2 december 2009.
  Dit is het concept verkiezingsprogramma voor de komende
  gemeenteraadsperiode. Maandagavond 14 december wordt...
  Lees meer...  Kieslijst en motto 'Lasten Omlaag' vastgesteld
  maandag 30 november 2009.
  De leden hebben de lijsttrekker, kandidatenlijst en het motto vastgesteld
  voor de komende gemeenteraadsverkiezingen...
  Lees meer...  Ronald Vuijk krijgt de Paarse Krokodil
  zondag 29 november 2009.
  De ondernemers in Haaglanden hebben Delft uitgeroepen tot de meest
  bureaucratische gemeente in 2009.
  Lees meer...  Debat over 'lekken' VVD wethouder Vuijk
  vrijdag 27 november 2009.
  Gisteravond liepen de gemoederen in de raad tijdens het debat 'Vuijk' hoog
  op. Ik had aan de voorzitter van de herbenoemingscommissie ...
  Lees meer...

  Kermis van Markt = Kip met de gouden eieren slachten
  woensdag 25 november 2009.
  Vanmiddag ontving ik de aanvullende financiële informatie over
 de verplaatsing van de Kermis van de Markt naar het Lijm...
  Lees meer...  Motie aangifte van VVD wethouder Vuijk
  dinsdag 24 november 2009.
  Als deze drie VVD kopstukken ballen hebben, dan ondersteunen
  ze de aangifte tegen Vuijk.
  Lees meer...  Extern personeel kost Delft €10 miljoen per jaar
  zondag 22 november 2009.
  Delft geeft €890,57 per inwoner uit aan externe inhuurkrachten en was
  daarmee in 2008 € 10,0 miljoen kwijt. Daarmee staat...
  Lees meer...  Grotius scholieren spelen raadslid De Wit na
  zaterdag 21 november 2009.
  Op maandagmiddag 7 december kruipen scholieren van het Grotius College,
  Stanislascollege en het Christelijk Lyceum Delft in de huid van...
  Lees meer...  De Geschiedenis van Leefbaar Delft
  donderdag 19 november 2009.
  Op 27 september 2000 is de politieke vereniging Leefbaar Delft opgericht.
  Leefbaar Delft bestaat volgend jaar al tien jaar. Tijd voor een ...
  Lees meer...  PvdA stelt Regenteske Stadsbouwmeester aan
  maandag 16 november 2009.
  Beoogd PvdA lijsttrekker Ernst Damen heeft afgelopen begrotingsdebat
  helaas voor elkaar gekregen dat er een Stadsbouwmeester...
  Lees meer...  Kapelsbrug: zoek de verschillen
  zondag 15 november 2009.
  Het mooie van de de Welstandscommissie is dat de verfijning van het
  ontwerp van de Kapelsbrug op hun website te volgen...
  Lees meer...  VVD wethouder Ronald Vuijk mag één keer lekken
  donderdag 12 november 2009.
  Het Presidium betreurt ten zeerste dat VVD wethouder Ronald Vuijk
  gelekt heeft over de stemverhouding van de benoeming en ....
  Lees meer...  Eberhard van der Laan wat vindt jij daar nu van?
  dinsdag 10 november 2009.
  Wat vindt jij ervan dat de Delftse PVV'er Stoelinga verdedigd wordt door
  advocatenbureau Kennedy Van der Laan? Als oprichter...
  Lees meer...  VVD wethouder Ronald Vuijk lekt uit herbenoeming Verkerk
  maandag 9 november 2009.
  Vanavond heb ik in het fractievoorzitters overleg aan Bas Verkerk gevraagd
  of hij aangifte wil doen tegen VVD wethouder Ronald Vuijk wegens...
  Lees meer...  PvdA en Groenlinks de grote verliezers Begrotingsdebat
  zaterdag 7 november 2009.
  De PvdA en Groenlinks wethouders zijn de grote verliezers van het
  begrotingsdebat. De raad heeft hun begroting voor 2010...
  Lees meer...  Poppodium Speakers moet open blijven
  vrijdag 6 november 2009.
  De stichting Programmering Speakers die geheel los staat van de horeca
  exploitant Speakers bv heeft acute financiële tekorten.
  Lees meer...  Schone leefomgeving niet betalen uit afvalstoffenheffing
  woensdag 4 november 2009.
  Ik heb aan de gemeente een specificatie gevraagd van de
  kostenposten in de afvalstoffenheffing.
  Lees meer...woonlasten stijgen met 3%   Leefbaar steunt VVD poging lastenverlaging
  dinsdag 3 november 2009.
  De VVD coalitie fractie verzet zich fors tegen de stijging van 3% en
  verdient daarmee de steun van Leefbaar Delft.
  Lees meer...vng voorzitter jorritsma   VNG stort bijverdiensten burgemeester Verkerk niet terug
  maandag 2 november 2009.
  Bas Verkerk is zeker niet goed ingelicht door zijn zwager Frank de Grave.
  Delft loopt alleen maar imagoschade op door deze bijbanen ...
  Lees meer...foto speeltuin stadskrant   Leefbaar Delft in Stadskrant ‘Afblijven van speeltuinen’
  zondag 1 november 2009.
  Ook wil het college vier speeltuinen openstellen zonder toezicht.
  Vandalisme en hangjongeren zoals in de Gillisbuurt zullen...
  Lees meer...CdK Jan Franssen   CdK Jan Franssen: 'U doet er goed aan u te beraden'
  zaterdag 31 oktober 2009.
  Gelet op de wijze waar u te pas en te onpas met vertrouwelijke informatie
  omgaat, kan ik mij voorstellen....
  Lees meer...  Onafhankelijk Delft aast op PVV stemmers
  vrijdag 30 oktober 2009.
  In de Delft op Zondag las ik afgelopen weekend het bericht dat
  Onafhankelijk Delft is gefuseerd met de PVV Delft en LPF Delft.
  Lees meer...  College, Inpakken en Wegwezen
  woensdag 28 oktober 2009.
  Het is mijn zoveelste Algemene Beschouwing. En ik moet u eerlijk
  bekennen, waar doe...
  Lees meer...  Burgemeester Bas Verkerk wantrouwt alle raadsleden
  zondag 25 oktober 2009.
  Bij de vergadering zijn naast de raadsleden alleen de griffier één notulist en
  een medewerker van de griffie aanwezig. De ruimte rond de raadszaal...
  Lees meer...  GroenLinks wethouder Bolten: Het is hier 28°C
  zaterdag 24 oktober 2009.
  GroenLinks wethouder Saskia Bolten twittert er druk op los. Niet
  realiserende dat iedereen die berichten kan meelezen.
  Lees meer...  Fusie Stadsbelangen en Leefbaar Delft?
  donderdag 22 oktober 2009.
  Wonderen zjn de wereld nog niet uit. De pas ontstane Lijst Stoop gaat
  samen met Stadsbelangen. Dat is een goede ..
  Lees meer...  Geweldig idee van Vuijk om Rijswijk en Delfgauw te annexeren
  woensdag 21 oktober 2009.
  VVD wethouder Ronald Vuijk liet weer eens een groot geheim uit dit college
  uitlekken. De landjepik dienst had de inval van Rijswijk en Delfgauw..
  Lees meer...  PvdA wethouder Koning verkeerd bezig met Speeltuinen
  dinsdag 20 oktober 2009.
  PvdA wethouder Anne Koning is nu echt verkeerd bezig met een bezuiniging
  van €67.000 op vier toezichthouders bij kinderspeeltuinen.
  Lees meer...  Kermis hoort gewoon op de Markt
  maandag 19 oktober 2009.
  Het college stelt voor om de najaarskermis naar het Evenemententerrein
  aan de Rotterdamseweg te verplaatsen. Ik ben het met deze verplaatsing...
  Lees meer...  Delft zaterdag getroffen door verkeersinfarct
  zondag 18 oktober 2009.
  Door het totaal ontbreken van goede voorlichting van de Gemeente en de
  Provincie liep zaterdag het verkeer in Delft helemaal vast.
  Lees meer...Adviezen aan Rekenkamer risico's spoorzoneproject   Leefbaar advies aan Rekenkamer over risico's Spoorzone
  woensdag 14 oktober 2009.
  Ik heb gisteravond gesproken met Cyrille Wismans van het Nederlands
  Adviesbureau voor Risicomanagement NAR. De Delftse Rekenkamer heeft ...
  Lees meer...geldverspilling drie kranten tegelijk met gemeente info   Doodgegooid met Gemeente propaganda
  zondag 11 oktober 2009.
  Je kan dit weekend goed zien dat communicatie wethouder Saskia Bolten
  (GL) er oeroude communistische propaganda methodes...
  Lees meer...CdK Jan Franssen   CdK Jan Franssen moet ingrijpen bij herbenoeming Verkerk
  vrijdag 9 oktober 2009.
  Ik verzoek u in te grijpen daar Leefbaar Delft in de
  Gemeenteraadsvergadering van 24 september uit de....
  Lees meer...dit soort fiets chaos straks ook bij nieuwe ondergrondse station Delft   12.000 fietsenrekken bij nieuwe ondergrondse Station Delft
  woensdag 7 oktober 2009.
  Twee duizend fietsenrekken erbij lijkt heel wat, maar 7000 fietsenrekken in
  totaal zijn er veel te weinig. Ik voorspel ....
  Lees meer...bas verkerk ongeschikt als burgemeester   Advies: burgemeester Bas Verkerk niet herbenoemen
  maandag 5 oktober 2009.
  Door de griffier is mij gevraagd om uiterlijk vóór 12.00 uur dinsdag a.s. mijn
  schriftelijke inbreng aan te leveren aan ....
  Lees meer...anne koning sebastiaansbrug heroverwegen   Gelijkvloerse Sebastiaansbrug bespaart miljoenen
  donderdag 1 oktober 2009.
  De aanbesteding van de Sebastiaansbrug is voorlopig mislukt. Dit is een
  mooi moment van totale herbezinning.
  Lees meer...vng voorzitter jorritsma   VNG moet bijverdiensten Verkerk in gemeentekas terugstorten
  donderdag 1 oktober 2009.
  Bij controle van de jaarrekening 2008 van de gemeente Delft bleek dat
  burgemeester Bas Verkerk sinds zijn aantreden in 2004 in totaal €79.800
  van zijn ABP verdiensten...
  Lees meer...


  Levensgevaarlijke voetgangersoversteekplaats Phoenixstraat
  dinsdag 29 september 2009.
  Op 17 juli ondersteunde ik al de noodkreet van huisarts Lange over de
  levensgevaarlijke oversteekplaats bij de Phoenixstraat. Hij had een ...
  Lees meer...jp de wit persona non grata   De Wit 'Persona Non Grata' bij herbenoeming Verkerk
  zondag 27 september 2009.
  Met 31 tegenstemmen en 3 voor, ben ik door de gemeenteraad uit de
  commissie voor de herbenoeming van burgemeester Verkerk...
  Lees meer...presidium zit voor lul   Presidium zit voor lul met Motie Gedragscode
  vrijdag 25 september 2009.
  Het was gister bijltjesnacht in de raad tegen raadslid Stoelinga. De leden
  van het presidium dienden een heuse motie van afkeuring...
  Lees meer...muay thai gillisbuurt   Sport Muay Thai tegen verveling jongeren Gillisbuurt
  woensdag 23 september 2009.
  Muay Thai Delft wil jongeren in achterstandsbuurten bezig houden met
  sport en niet op straat laten hangen. Bij Muay Thai is discipline...
  Lees meer...bas verkerk fuck you   Alleen Ja-Knikkers in herbenoemingscommissie Verkerk
  maandag 20 september 2009.
  Burgemeester Bas Verkerk wil niet dat ik deel uitmaak van de
  herbenoemingscommissie. Als fervent tegenstander...
  Lees meer...hallo hallo verkerk hier.....   Het Politieverhoor over lekken GEHEIMEN
  donderdag 17 september 2009.
  Vanmiddag ben ik als getuige verhoord op het Delftse Politieburo over
  uitgelekte geheimen. De eerste zaak is een geheim....
  Lees meer...  PvdA wethouder Koning pleegt Onrechtmatige Daad
  zondag 13 september 2009.
  Weer was het een auto die achter een touringcar stond te wachten. De
  touringcar trekt op bij de poller en de auto erachter denkt "goh, ik kan
  doorrijden".
  Lees meer...


  Milieu wethouder Merkx laat bewoners Wassenaarstraat barsten
  donderdag 10 september 2009.
  Het zou een te grote belasting zijn voor ons vakteam om elke ochtend om
  05:00 uur een toezichthouder te laten posten op locatie.
  Lees meer...koetsiertje houtuinen van leeuwenhoeksingel   Martin Stoelinga is doodlopende tak van Leefbaar
  woensdag 9 september 2009.
  De twee van Leefbaar Delft afgesplitste raadsleden Martin Stoelinga en
  Bram Stoop zijn nu ook met ruzie uit elkaar gevallen.
  Lees meer...  Betonfabriek Rotterdamseweg heeft lak aan geluidsnormen
  maandag 7 september 2009.
  Vanmorgen kreeg ik onderstaande mails van bewoners uit de
  Wassenaarstraat. De gemoederen tegen geluidsoverlast lopen daar...
  Lees meer...bas verkerk dacht zijn bijverdiensten verborgen te kunnen houden   Delft loopt €79.800 aan bijverdiensten Bas Verkerk mis
  zondag 6 september 2009.
  Burgemeester Bas Verkerk geeft weer eens een totaal ontwijkend
  antwoord op schriftelijke vragen van Onafhankelijk Delft over zijn bijbaan
  bij het ABP.
  Lees meer...


mercedes op poller   Uitspraken poller ongelukken Oude Langendijk
  vrijdag 4 september 2009.
  Op de gemeente rust de plicht er voor zorg te dragen dat de toestand van
  de weg de veiligheid van personen en/of zaken niet in gevaar brengt.
  Lees meer...  Rechter: pollers onvoldoende beveiligd
  donderdag 3 september 2009.
  De gemeente Delft heeft in onvoldoende mate voldaan aan de wettelijke
  verplichting om de pollers op de Oude Langendijk zodanig in te richten dat
  schade aan auto’s zo veel mogelijk wordt voorkomen.
  Lees meer...


  Burgemeester Bas Verkerk naar Australië op expeditie Nuna 5
  zondag 23 augustus 2009.
  Burgemeester Bas Verkerk moet Delft in Australië promoten tijdens de World
  Solarrace met onze zonnewagen Nuna 5. Al vier ...
  Lees meer...  Mislukte aanbesteding Sebastiaansbrug
  maandag 17 augustus 2009.
  Vanmiddag kreeg ik een brief van PvdA wethouder Anne Koning waarin staat
  dat de aanbesteding van de Sebastiaansbrug mislukt is.
  Lees meer...Burgemeester Bas Verkerk denkt na. Kost dat?   ABP geeft 'openheid' over verdiensten bestuurslid Verkerk
  vrijdag 14 augustus 2009.
  Antwoord van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP over deze bijbaan
  van burgemeester Bas Verkerk..
  Lees meer...huisuitzetting   Tsunami van huisuitzettingen op komst door Kredietcrisis?
  donderdag 13 augustus 2009.
  In de Delft op Zondag van 8 augustus las ik het trieste verhaal van Gerda
  Kaisiepo die op haar zesenvijfstigste dakloos is geworden. Ik zie ....
  Lees meer...  Grote uitverkoop van huurwoningen bij Woonbron
  dinsdag 11 augustus 2009.
  Woonbron is wel heel erg druk bezig om hun sociale huurwoningen in cash
  geld om te zetten. Stel dat de gemiddelde opbrengst...
  Lees meer...  Voor onderzoek naar doodsoorzaak Willem van Oranje
  vrijdag 7 augustus 2009.
  Het onderzoek naar de moord op Willem van Oranje (1594) door ir. Willem
  van Spanje is vastgelopen. Eigenlijk zou ...
  Lees meer...politiewagenvast op poller nieuwe langendijk   Laat poller Nieuwe Langendijk weg
  woensdag 5 augustus 2009.
  Dit is al de tweede politieauto die op de poller aan de Nieuwe Langendijk
  knalt. Als beroepschauffeurs van touringcars, geldwagens, taxi's en politie...
  Lees meer...Burgemeester Bas Verkerk denkt na. Kost dat?   Bijverdiensten burgemeester Bas Verkerk in het nieuws
  maandag 3 augustus 2009.
  Zelf heb ik nog geen antwoord gekregen van het Algemeen
  Burgerlijk Pensioenfonds ABP over deze bijbaan van burgemeester Bas..
  Lees meer...scheefstand oude kerk   Vragen over scheefstand toren Oude Kerk
  zaterdag 1 augustus 2009.
  Ik kreeg een vraag of het graven van de spoortunnel invloed zou kunnen
  hebben op de scheefstand van de Oude Kerk.
  Lees meer...  Wob verzoek ABP bijverdiensten Burgemeester Verkerk
  woensdag 29 juli 2009.
  Op basis van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) verzoek ik u aan mij bekend
  te maken hoeveel de beloning van ABP bestuurslid mr. drs. G.A.A. Verkerk
  Lees meer...gevangenis delft stadhuis   Stadsarcheoloog Deunhouwer verpatst onze Stadsmoppen
  maandag 27 juli 2009.
  Ik ben het totaal oneens met de gemeentelijke stadsarcheoloog
  Peter Deunhouwer die straks alle stenen van onze middeleeuwse stadswal
  wil verpatsen.
  Lees meer...


gevangenis delft stadhuis   Gevangenis, toren Oude Kerk en grafkelder openstellen
  zaterdag 25 juli 2009.
  Onafhankelijk Delft raadslid Stoop vraagt om politieke steun voor zijn idee
  om de gevangenis boven in het stadhuis open te stellen voor publiek.
  Lees meer...verzet tegen bushokjes Insulindeweg   Bezwaar 27 bewoners Insulindeweg over nieuwe abri's
  donderdag 23 juli 2009.
  Tot onze niet geringe ontzetting bleek er bij navraag bij de aannemer en
  een mailwisseling met uw gemeente echter ook sprake te zijn van
  voorbereidende werkzaamheden voor...
  Lees meer...


  Snel meer oplaadpunten voor elektrische fietsen
  woensdag 22 juli 2009.
  Meer dan de helft van alle verkochte fietsen, zijn elektrische fietsen. De
  nieuwe lithium-ion-accu fietsen zijn een hit.
  Lees meer...  Geen Delftse Stemwijzer bij de Gemeenteraadsverkiezingen
  zondag 19 juli 2009.
  In het laatste fractievoorzittersoverleg van 9 juli werd er weer gestemd of
  Delft met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 met de
  Stemwijzer mee zou doen.
  Lees meer...


  Noodkreet huisarts Lange gevaarlijke oversteekplaats Phoenixstraat
  vrijdag 17 juli 2009.
  Een kind fietste over de oversteekplaats tussen de trambaan en het viaduct
  en werd door een auto geschept. Er is grote schade aan het kind ontstaan.
  Lees meer...  Burgemeester Verkerk loog over zijn declaraties
  donderdag 16 juli 2009.
  Gisteren maakten de burgemeester en wethouders van Delft hun declaraties
  openbaar. RTL Nieuws had daar in eerste instantie om gevraagd.
  Lees meer...Breaking News Delfts College zet declaraties toch al online
  Daklozen slapen weer op straat door PvdA'er Rensen
  woensdag 15 juli 2009.
  Wat een gigantisch prutswerk van PvdA wethouder Dick Rensen.
  De nachtopvang voor daklozen aan de Houttuinen is al enige tijd ontruimd,
 maar hun nieuw slaapplaatsen...
  Lees meer...


  Declaraties B&W "geheim" tot na zomerreces
  dinsdag 14 juli 2009.
  Vandaag kreeg ik per post "Busje komt zo" antwoorden op mijn vragen over
  de declaraties van burgemeester en wethouders in 2008.
  Lees meer...  Dit weekend 'Delft Ceramica' op de Markt
  maandag 13 juli 2009.
  Op zaterdag 18 juli en zondag 19 juli 2009 staat voor de 5e maal het
  internationale keramiekevenement 'Delft Ceramica 2009'...
  Lees meer...  Delft moet voorop gaan lopen met elektrische auto's
  zondag 12 juli 2009.
  Het kabinet heeft 65 miljoen uitgetrokken om Nederland te laten uitgroeien
  tot dé proeftuin voor elektrische auto's in de wereld. Stedin in Delft..
  Lees meer...  Laat Busquets plan maken voor Zuidwal, Kapelsbrug en Sebastiaansbrug
  donderdag 9 juli 2009.
  Vanavond staat door een actuele Motie van Aad van Tongeren (CDA) alsnog
  het ontwerp van de Kapelsbrug op de raadsvergadering.
  Lees meer...  Burgemeester Verkerk wil versneld herbenoemd worden
  woensdag 8 juli 2009.
  In Delft wijken we af van de normale herbenoemingsprocedure van
  burgemeester Verkerk. Normaal gesproken start de procedure pas...
  Lees meer...  Burgemeester Verkerk verzwijgt bijverdiensten ABP
  zondag 5 juli 2009.
  Burgemeester Bas Verkerk liegt als hij zegt dat hij niets verdient met zijn
  nevenfuncties. In de berichtgeving viel mij op...
  Lees meer...  Programma van Eisen Kapelsbrug deugt niet
  woensdag 1 juli 2009.
  PvdA wethouder Koning zit behoorlijk in haar maag met het ontwerp van de
  nieuwe Kapelsbrug. Mijn verzoek om Koning daar in de gemeenteraad...
  Lees meer...  Joan Busquets licht ontwerp Spoorzone toe
  woensdag 1 juli 2009.
  Delft the inner city is forced to accept the car in the 20e century. The
  historical inner city is not designed for the car.
  Lees meer...  Smaak Politie: Keuken Delfts stadskantoor bizar smerig
  dinsdag 30 juni 2009.
  Afgelopen zondag was op SBS6 te zien dat Rob Geus van de Smaak Politie
  de keuken van ons Delfts Stadskantoor bezocht.
  Lees meer...  Declaraties Delftse college moet ook openbaar
  maandag 29 juni 2009.
  PvdA minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken wil dat
  burgemeesters en wethouders opheldering geven over hun declaratiegedrag.
  Lees meer...  Debat Kapelsbrug tegengehouden door PvdA & Verkerk
  zondag 28 juni 2009.
  In de juni-raadsvergadering werd mijn verzoek tot een interpellatie debat
  over de Kapelsbrug weggestemd. PvdA, VVD...
  Lees meer...  Jaarrekening 2008 : het College van de Achteruitgang
  zaterdag 27 juni 2009.
  Dit is het College van de achteruitgang. Op alle vlakken. De totale
  teloorgang van de stad die vroeger voorloper was...
  Lees meer...  Architect: Nieuwe Kapelsbrug is haastwerk
  woensdag 24 juni 2009.
  Ik vind de voetgangersonderdoorgang bij de nieuwe Kapelsbrug maar niks.
  Die paar watertoeristen zullen eerder via de...
  Lees meer...  Interpellatieverzoek over Kapelsbrug
  dinsdag 23 juni 2009.
  Ik heb bij Bas Verkerk het verzoek gedaan om aanstaande raadsvergadering   donderdag 25 juni een interpellatie te houden over de handelswijze van
  wethouder Anne Koning
  Lees meer...


  Geen woonurgenties meer aan Statushouders geven
  vrijdag 19 juni 2009.
  Door urgentieverlening komen statushouders met voorrang in aanmerking
  voor huisvesting. Delft is zeer populair omdat...
  Lees meer...  Open dag Zeepfabriek Bousquet's: Oud en Nieuw
  woensdag 17 juni 2009.
  Zaterdag 6 juni was ik tijdens de open dag van de bouw even langs de
 gerenoveerde zeepfabriek van Bousquet's gelopen. Knap hoe dit bouwval is
  opgeknapt.
  Lees meer...


Mosterd: één week later geeft PvdA wethouder Koning ontwerp vrij nieuwe Kapelsbrug
  Delft_failliet?
  dinsdag 16 juni 2009.
  Als dit zo doorgaat, dan is Delft over twee jaar failliet. Burgemeester Bas
  Verkerk reisde er ..
  Lees meer...  Meldpunt schade openbare ruimte werkt traag
  zondag 14 juni 2009.
  Melden bij het meldpunt onderhoud openbare ruimte van de Gemeente heeft   niet geholpen. Een nieuwe ruit in de Hoven Halte...
  Lees meer...  Rechte betonnen Kapelsbrug 'Geen Gezicht op Delft
  vrijdag 12 juni 2009.
  Architect De Gunst vindt dat de moderne Kapelsbrug net als in het schilderij   "Gezicht op Delft' een poort met een opening heeft.
  Lees meer...  Delfia Batavorum en grachtengebied tegen moderne Kapelsbrug
  maandag 8 juni 2009.
  De Commissie Behoud Stadsschoon heeft het ontwerp bekeken en wil haar
  verontrusting uitspreken over de voorgenomen plannen
  Lees meer...  Wethouder Anne Koning: Kapelsbrug oogt nu als twee "muizenholletjes"   zondag 7 juni 2009.
  Koning wil dat de nieuwe Kapelsbrug aan de zijde van de Schie een
  functionele moderne vorm krijgt die past bij de verkeersfunctie.
  Lees meer...verzet tegen bushokjes Insulindeweg   Bushokjes te moeillijk voor Pvda wethouder Koning
  zaterdag 6 juni 2009.
  Zonder enige communicatie met bewoners of gebruikers worden de
  bushaltes nu weer verplaatst naar twee ongeschikte plekken aan de
  Insulindeweg.
  Lees meer...


de helft komt voor jan doedel naar de publieksbalie   Publieksbalie uitsluitend nog op afspraak succes?
  donderdag 4 juni 2009.
  Delft is de eerste gemeente waar de publieksbalie sinds 1 juni enkel nog op   afspraak werkt. Ik melde me gisteren zonder afspraak en..
  Lees meer...nieuwe Kapelsbrug van beton   Ontwerp Kapelsbrug ter discussie
  woensdag 3 juni 2009.
  Normaal gesproken ga ik niet in debat over het "mooi en lelijk" van
  ontwerpen. Dat doet de Welstandcommissie maar.
  Lees meer...


pure discriminatie dat ik nergens aangenomen word   Genoeg is genoeg : geen asielzoekers meer opnemen
  dinsdag 2 juni 2009.
  Mij viel op dat in het Statistisch Jaarboek 2008 ineens in de tabel (5.7) de
  landen zijn weggelaten bij "Ingeschreven Werklozen naar etniciteit".
  Lees meer...burgemeester Verkerk perst zich in een tuktuk   Taxikostenvergoeding raadsleden definief afgevoerd
  maandag 1 juni 2009.
  In het fractievoorzittersoverleg is nu definitief besloten dat er geen
  aanvullende taxi/parkeerfaciliteit komt voor raadsleden om medische
  redenen. Burgemeester Verkerk zei...
  Lees meer...


  PvdA wethouder Koning verminkt 'Gezicht op Delft'
  zondag 31 mei 2009.
  PvdA wethouder Koning vervangt de Kapelsbrug aan de Schiezijde door een
  modern uit beton opgetrokken recht-toe-recht-aan brug. Ik vind de...
  Lees meer...  Delftse VVD huichelaars verhogen woonlasten 2010
  zaterdag 30 mei 2009.
  Ik mocht van burgemeester Bas Verkerk zijn eigen VVD fractie niet voor
  "huichelaars" uitmaken. Dat woord nam ik...
  Lees meer...  Wij zoeken jou! kandidaat raadsleden
  donderdag 28 mei 2009.
  Andere partijen beloven veel maar geven geen garantie. Wie zoeken wij?
  Lees meer...  Marokkaanse Moskee en Cultureel Centrum nog steeds niet open
  woensdag 27 mei 2009.
  Oktober 2006 is de bouw van start gegaan van de Marokkaanse Moskee
  met aan de straatkant het Marokkaanse Culturele Centrum.
  Lees meer...  Rotterdams Waterleidingbedrijf Evides laat Delfts gezin verrekken
  dinsdag 26 mei 2009.
  Hoi Saskia, , Heb je het artikel over de familie Drop (Delft, Tanthof) in de
  Telegraaf Haaglanden van vandaag gelezen?
  Lees meer...  Op bezoek bij de PVV fractievergadering
  zaterdag 24 mei 2008. Lees meer...

  Haaglanden brief over achterstallig salaris Regiotaxi
  zaterdag 23 mei 2009.
  Op 14 mei schreef ik een brandbrief aan Peter Smit die in Haaglanden
  verantwoordelijk is voor de RegioTaxi. Op dat moment...
  Lees meer...  Verkerk verdient straf
  vrijdag 22 mei 2009.
  Luuk kan jij voor me uitzoeken wat ik strafrechtelijk kan doen? ik ben geen
  jurist moet ik aangifte doen?
  Lees meer...  Burgemeester Verkerk is geen tijdschrijver
  donderdag 21 mei 2009.
  Burgemeester Verkerk verdomt het om meer duidelijkheid te geven over zijn
  tachtig nevenfuncties.
  Lees meer... Burgemeester Verkerk slaat plank volledig mis bij Gemeenteraad
  woensdag 20 mei 2009.
  Burgemeester Bas Verkerk heeft het bestuur van de Rechtbank in Den Haag
 laten weten dat sluiting va het Kantongerecht onwenselijk is.
  Lees meer... Presidium haalt bakzijl met gedragscode
  dinsdag 19 mei 2009. In een dikke brief aan mij betreurt het presidium dat
  ik mijn website niet in overeenstemming breng met de gedragscode.
  Lees meer...
  Autoluw maken vermindert Coffeeshop bezoek
  zaterdag 16 mei 2009.
  In Limburg kan wiet vanaf volgend jaar alleen nog maar met een pasje
  gekocht worden. Zo wil Limburg overlast...
  Lees meer...  Grote Kerk in Delft wordt afgebroken
  vrijdag 15 mei 2009.
  De beslissing werd met grote meerderheid in de nachtelijke vergadering na de
  gemeenschappelijke deelname aan het vrijdaggebed genomen. Lees meer...
  Bekeurd tijdens begrafenis 'Het zal je maar gebeuren'
  donderdag 14 mei 2009.
  Normaal gesproken zou ik zeggen dat niemand een bekeuring leuk vindt. En
  fout is.... Lees meer...
  Haaglanden laat Delftse Regiotaxi-chauffeurs barsten
  donderdag 14 mei 2009.
  Op maandag 20 april kregen alle Regiotaxi chauffeurs (waaronder ik) en
  planners te horen dat hun baan bij uitvoerder CPV Delft per 1 mei zou
  stoppen. Lees meer...  Verkerk's Gedragscode Conferentie vooral tegen vrijheid van Meningsuiting

  maandag 11 mei 2009. Burgemeester Verkerk organiseert op 7 juli de Gedragscode   Conferentie voor raadsleden. Het doel is ...
  Lees meer...  Griffier stelt voorselectie kandidaat gemeenteraadsleden voor
  zondag 10 mei 2009.
  In de Memo van griffier Luuk van Luyk staat dat zich 32 personen zich
  aangemeld hebben voor de voor de IPP-cursus.
 Lees meer... Presidium censuur op site Gemeenteraad

zaterdag 9 mei 2009. Het presidium is een soort dagelijks bestuur van de Gemeenteraad. De agenda en de besluitenlijst van het Presidium horen openbaar te zijn.
 Lees meer...


  Trots op Moodz, sms DELFT naar 3131

vrijdag 8 mei 2009. Wij zijn trots op Moodz. Laat Nederland zien dat Delft een super gezellige stad is om uit te gaan.
 Lees meer... Dit najaar groot onderhoud Kruithuisweg

vrijdag 8 mei 2009. Alleen leden van de bedrijvenkring Schieoevers kunnen op de website www.bksonline.nl zien wat het laatste nieuws is over het groot onderhoud aan de Schieweg en N470 / Kruithuisweg.
 Lees meer...


Groot verkeersinfarct dreigt door 'Groot Onderhoud' Kruithuisweg
woensdag 6 mei 2009. Lees meer...


Leefbaar stort fractievergoeding terug in Gemeentekas
dinsdag 5 mei 2009. Lees meer...


Programma Dodenherdenking Delft
maandag 4 mei 2009. Lees meer...


Gemanipuleer met herbenoemingsprocedure Verkerk
donderdag 30 april 2009. Lees meer...


Koning Bas Bijbaan Verkerk de 80ste
dinsdag 28 april 2009. Lees meer...


Weer touringcar op poller Nieuwe Langendijk geknald
dinsdag 28 april 2009. Lees meer...


Teruggepakt voor "uitlekken" 79 bijbanen Bas Verkerk
maandag 27 april 2009. Lees meer...


Jan Peter de Wit: ‘Mooi om deel van democratie te zijn’
maandag 27 april 2009. Lees meer...


Autojunk: Aston Martin Delft verzorgingshuis Bieslandhof
zondag 26 april 2009. Lees meer...


Motie van Afkeuring tegen De Wit in het Fractievoorzittersoverleg
zondag 26 april 2009. Lees meer...


Autojunk: Bentley Flying Spur bij de Oostpoort in Delft
vrijdag 24 april 2009. Lees meer...


Nieuwe slogan van Delft: CREATING HISTORY
donderdag 23 april 2009. Lees meer...


Kredietcrisis zichtbaar op de Markt
woensdag 22 april 2009. Lees meer...


Gemeentelijke ontwerpen nieuwe Kapelsbrug nog geheim
dinsdag 21 april 2009. Lees meer...


Schriftelijke vragen over nevenfuncties burgemeester Verkerk
dinsdag 21 april 2009. Lees meer...


Griffier Luyk wijst het Algemeen Dagblad terecht
maandag 20 april 2009. Lees meer...


Delftse Coffeeshophouders en Eneco voor legaliseren wietteelt
zondag 19 april 2009. Lees meer...


Maybach Landaulet in Delft
zondag 19 april 2009. Lees meer...


Beantwoording PVV kamervragen 79 bijbaantjes burgemeester Verkerk
zaterdag 18 april 2009. Lees meer...


Borrelpraat: Superdure Maybach Landaulet in Delft gespot
vrijdag 17 april 2009. Lees meer...


Pure censuur
donderdag 16 april 2009. Lees meer...


Delft betaalt vrijwillig de helft van de nieuwe Sebastiaansbrug
donderdag 16 april 2009. Lees meer...


Rondvraag aan wethouder Anne Koning over koerswijziging uitstel verhuizing Serpo
maandag 13 april 2009. Lees meer...


Cursus "Ja, ik wil in de gemeenteraad" indoctrinerend
zondag 12 april 2009. Lees meer...


Laagwaardige architectuur plaats gesloopte Delfia bioscoop
vrijdag 10 april 2009. Lees meer...


Delftse Post Poll: 75% Delftenaren, burgemeester Verkerk heeft teveel bijbanen
vrijdag 10 april 2009. Lees meer...


Europa's grootste Monstertruckshow op het Lijm & Cultuurterrein
donderdag 9 april 2009. Lees meer...


"Ja ik wil burgemeester van Delft worden" Wat doet de burgemeester zoal?
woensdag 8 april 2009. Lees meer...


"Ja ik wil burgemeester van Delft worden" Profielschets
woensdag 8 april 2009. Lees meer...


"Ja ik wil burgemeester van Delft worden" Herbenoemingsprocedure
woensdag 8 april 2009. Lees meer...


Lancering campagne "Ja ik wil burgemeester van Delft worden"
woensdag 8 april 2009. Lees meer...


Verplanten Bomen Diamantpad
maandag 6 april 2009. Lees meer...


DOK op naar de modernste bibliotheek ter wereld
zondag 5 april 2009. Lees meer...


Burgemeester Verkerk: 'stap nu ook op uit bestuur ABP'
donderdag 2 april 2009. Lees meer...


Presidium houdt ook Algemeen Dagblad onder permanent toezicht
woensdag 1 april 2009. Lees meer...


Gemeenteraad vraagt CdK Jan Franssen extra parkeer- en taxivergoeding raadsleden
maandag 30 maart 2009. Lees meer...


 ELSEVIER: Bijklussen aan banden
  zondag 29 maart 2009. Lees meer...


 RTL4 Editie NL Burgemeester Bas Verkerk VVD heeft 79 bijbanen
  donderdag 26 maart 2009. Lees meer...


 NRC: Eerste burger van Delft heeft 79 bijbanen
  donderdag 26 maart 2009. Lees meer...


 Kamervragen: Burgemeester met 79 bijbaantjes
  woensdag 25 maart 2009. Lees meer...


AD: Burgemeester met 79 bijbaantjes
woensdag 25 maart 2009. Lees meer...


Kredietcrisis treft Delftse top restaurants
dinsdag 24 maart 2009. Lees meer...


Raadsinformatiesysteem: lijst van nevenfuncties voorzitter van het college Bas Verkerk
dinsdag 24 maart 2009. Lees meer...

 Burgemeester met 79 bijbaantjes
  dinsdag 24 maart 2009. Lees meer...

Geachte wie? Overtreding Gedragscode
zondag 22 maart 2009. Lees meer...


Platanen gevaar voor spelende kinderen
zaterdag 21 maart 2009. Lees meer...


Aantal nevenfuncties Bas Verkerk vergeleken met andere burgemeesters
donderdag 19 maart 2009. Lees meer...


Presidium constateert overtreding Gedragscode
woensdag 18 maart 2009. Lees meer...


Herinrichting Papsouwselaan zware tijden voor ondernemers
dinsdag 17 maart 2009. Lees meer...


Burgemeester Bas Verkerk moet nevenfuncties opgeven
zondag 15 maart 2009. Lees meer...


Wethouder Koning laat fietsers naar Ternatestraat omrijden
vrijdag 13 maart 2009. Lees meer...


Burgemeester Verkerk geeft 'kastje naar de muur' antwoorden
woensdag 11 maart 2009. Lees meer...


Weer wint Café Sport van burgemeester Verkerk
zondag 8 maart 2009. Lees meer...


Ook Kapelsbrug te zwak voor Tramlijn 19
woensdag 4 maart 2009. Lees meer...


Sloopvergunning voor gebouwtje Nederlandsche Oliefabriek (Calvé) uit 1883
maandag 2 maart 2009. Lees meer...


Verkerk sjoemelt met geheimhouding adviezen Café sluitingen
donderdag 26 februari 2009. Lees meer...


Bezwaarschriften Commissie duikt weg voor ex-bokser burgemeester Verkerk
woensdag 25 februari 2009. Lees meer...


Sociale Dienst getransformeerd naar creatieve industrie Bacinol
zaterdag 21 februari 2009. Lees meer...


'Hymne van Delft' voor het eerst in de raadszaal
vrijdag 20 februari 2009. Lees meer...


Voorbereiding op evaluatiegesprek met burgemeester Verkerk
woensdag 18 februari 2009. Lees meer...


Achterlijke omleidingsroute Touringcars via Oosterstaat en Oostplantsoen
dinsdag 17 februari 2009. Lees meer...


WOB verzoek adviezen sluiting drie horecagelegenheden uitgesteld
dinsdag 17 februari 2009. Lees meer...


Triest dat Serpo zo Delft moet verlaten
maandag 16 februari 2009. Lees meer...


Wethouder Koning geeft Geldwagenchauffeurs de schuld pollerongelukken
zondag 15 februari 2009. Lees meer...


PvdA drukt uitbreiding vergunningparkeren er ondemocratisch door
zaterdag 14 februari 2009. Lees meer...


Presidium wijst Burgerinitiatief Parkeerbeleid onterecht af
woensdag 11 februari 2009. Lees meer...


Café De Kurk in de Kromstraat krijgt stadsvernieuwingssubsidie van €35.000
dinsdag 10 februari 2009. Lees meer...


Weer geldwagen op poller Wijnhaven geknald
maandag 9 februari 2009. Lees meer...


Burgemeester Verkerk legt regelmatig adviezen bezwaarcommissie naast zich neer
maandag 9 februari 2009. Lees meer...


'Professorenwoning' Nieuwelaan 44 is veilig
zondag 8 februari 2009. Lees meer...


Jeroen Rust wil cameratoezicht bij NS Station Delft Zuid
vrijdag 6 februari 2009. Lees meer...


PvdA raadslid Clason biedt foto wethouder Koning voor €150 aan
vrijdag 6 februari 2009. Lees meer...


Reinier de Graaf Gasthuis blijft het liefste in Delft
donderdag 5 februari 2009. Lees meer...


Leefbaar Delft doet vanavond niet mee aan debat sluiting cafés
donderdag 5 februari januari 2009. Lees meer...


"Overleg met E. Bavelaar vakteamhoofd mobiliteit heeft geen resultaat gehad"
dinsdag 3 februari 2009. Lees meer...


Reinier de Graaf Gasthuis bijeenkomst over toekomst
maandag 2 februari 2009. Lees meer...


Oliebollenkraam en schaatsbaan op de Markt
zondag 1 februari 2009. Lees meer...


Burgemeester Verkerk maakt adviezen Bezwaarschriftencommissie GEHEIM
zaterdag 31 januari 2009. Lees meer...


Nel Bomenwijk krijgt maagzweer van sloopplannen
vrijdag 30 januari 2009. Lees meer...


Schrap 'Meningsuitingen' uit gedragscode raadsleden
woensdag 28 januari 2009. Lees meer...


Verkerk meet met drie maten bij toepassen Opiumwet
zondag 25 januari 2009. Lees meer...


Antwoorden op verplanten bomen in Spoorzone
zaterdag 24 januari 2009. Lees meer...


Ex-Leefbaar Delft voorzitter Hans Stol promoveert tot doctor
woensdag 21 januari 2009. Lees meer...


Laf parkeervergunning voorstel PvdA wethouder Anne Koning
woensdag 21 januari 2009. Lees meer...


Ambtenarenlastering verboden in Delft
maandag 19 januari 2009. Lees meer...


Tekort studentenwoningen oplossen met echte hoogbouw
zondag 18 januari 2009. Lees meer...


Kortsluiting koffiezetapparaat legde TU bouwkunde faculteit in as
donderdag 15 januari 2009. Lees meer...


Primeur, eerste uitzending LEEFBAAR TV over rapport TU Bouwkunde brand
woensdag 14 januari 2009. Lees meer...


Morgen komt het COT rapport over TU Bouwkunde brand
dinsdag 13 januari 2009. Lees meer...


DUWO zet uitgestudeerde huurders op straat
zondag 11 januari 2009. Lees meer...


Gemeente Delft haalt 'Pro Hamas' leuzen volgende dag weg
donderdag 8 januari 2009. Lees meer...


Afsluiten afvalbakken lijkt goed idee
dinsdag 6 januari 2009. Lees meer...


Verpauperde dichtgespijkerde huizen rond Station extra bewaken
dinsdag 30 december 2008. Lees meer...


Delfts college twee dagen in Rotterdam voor zelfonderzoek in geestelijke afzondering
zondag 28 december 2008. Lees meer...


An Inconvenient Truth, Stip wethouder Merkx faalt op milieuvraagstukken
zaterdag 27 december 2008. Lees meer...


Verzakkingsdrama historische 'Professorenwoning' Nieuwelaan
vrijdag 26 december 2008. Lees meer...


Commentaar op afscheidsrede GroenLinks regent Wim Bot
zondag 21 december 2008. Lees meer...


College Delft in de media voor asbestschip SS Rotterdam
zaterdag 20 december 2008. Lees meer...


Nieuwe stedenband Lviv Oekraïne leuk reisdoel voor Familie Verkerk
vrijdag 19 december 2008. Lees meer...


Megareclamedoeken moeten in 2009 eindelijk naar grootte betalen
dinsdag 16 december 2008. Lees meer...


Leidenaar Pieter van Diepen wint weer het Dellufs Dictee
zaterdag 13 december 2008. Lees meer...


Melding anonieme gift
vrijdag 12 december 2008. Lees meer...


Merkx laat Klimaatplan 3E floppen met ouderwetse Eneco stadsverwarming
donderdag 11 december 2008. Lees meer...


Stommiteit College samen met de SS Rotterdam in Stadsgids
woensdag 10 december 2008. Lees meer...


Roken in kleine café's toestaan
maandag 8 december 2008. Lees meer...


Er worden veel te weinig bomen in het spoorzonegebied verplant
zondag 7 december 2008. Lees meer...


Burgemeester Verkerk doet niets tegen zuiplappen tegenover de Oostpoort
donderdag 4 december 2008. Lees meer...


Start proef met Waterstofbus in Delft
woensdag 3 december 2008. Lees meer...


Wat zijn de inkomsten voor de gemeente van Kermis, Circus en Oliebollenkramen?
dinsdag 2 december 2008. Lees meer...


Vrachtwagens klemgereden tegen bloempotten Burgwal. Gelukkig ruimte genoeg op de Markt om te keren.
maandag 1 december 2008. Lees meer...


Zo werkt na één week de uitrijpoller Nieuwe Langendijk. Op hoop van zegen dat ie niet omhoog komt.
maandag 1 december 2008. Bekijk filmpje...


Gehele raadsvergadering over wiet
vrijdag 28 november 2008. Lees meer ...


Motie: oproep voor legale wietkweek
donderdag 27 november 2008. Lees meer ...


Informatieavond Bewoners Overleggroep Spoorlijn Delft BOS/D
woensdag 26 november 2008. Lees meer ...


Fractievoorzitters bespreken functioneren burgemeester Bas Verkerk
zondag 23 november 2008. Lees meer ...


Burgemeester Verkerk ontbreekt op de Wiettop
vrijdag 21 november 2008. Lees meer ...


APV overlast Alcoholverslaafden Oostpoort en Kanaalweg
woensdag 19 november 2008. Lees meer ...


Antwoorden bijl incident Werkplein en pandverboden Delft
zondag 16 november 2008. Lees meer ...


Poller-slachtoffers dagen gemeente voor de rechter
zondag 16 november 2008. Lees meer ...


Antwoorden over risico's, verzekeringen en bouwschade Spoortunnel
maandag 10 november 2008. Lees meer ...


Verbod op namen van ambtenaren op weblogs
zondag 9 november 2008. Lees meer ...


Drie ton subsidie Vermeercentrum hoofdzakelijk op aan directeurssalaris
woensdag 5 november 2008. Lees meer ...


Besluiten FractieVoorzittersOverleg op het RaadsInformatieSysteem
zaterdag 1 november 2008. Lees meer ...


Miljonair worden of een ton verdienen? Algemene Waterschapspartij
vrijdag 31 oktober 2008. Lees meer ...


Tekst Algemene Beschouwingen 2008
"Tien miljoen over de balk voor overschrijding Tramlijn 19"

dinsdag 28 oktober 2008. Lees meer ...


Geheimzinnigheid fractievoorzittersoverleg gekraakt
zaterdag 25 oktober 2008. Lees meer ...


Zebrapaden voor bejaardenhuizen door Leefbaar Delft bereikt
vrijdag 24 oktober 2008. Lees meer ...


VVD wethouder Ronald Vuijk verliest onschuld
dinsdag 21 oktober 2008. Lees meer ...


Financieel wethouder Bolten zwijgt over kredietcrisis
maandag 20 oktober 2008. Lees meer ...


Totaal toezicht van BWD op buurthuis 'de Wending' in Westerkwartier
zondag 19 oktober 2008. Lees meer ...


Vragen over Bijl-incident, agressieve klanten en pandverboden
donderdag 16 oktober 2008. Lees meer ...


Tegenvallers op één rij
maandag 13 oktober 2008. Lees meer ...


Ongeloofwaardige briefwisseling
zaterdag 11 oktober 2008. Lees meer ...


Bewoners Tanthof overvallen door nachtvergunning bouw Shurgard
vrijdag 10 oktober 2008. Lees meer ...


Veel zienswijzen tegen Wesseling in het voormalige Techniek Museum
donderdag 9 oktober 2008. Lees meer ...


Schriftelijke vragen over bouwschade Spoortunnel
donderdag 9 oktober 2008. Lees meer ...


Begroting 2009 met forse lastenstijging van 4,25%
zaterdag 4 oktober 2008. Lees meer ...


Weer groot liquiditeitsprobleem bij Vermeercentrum
maandag 29 september 2008. Lees meer ...


Auto en parkeren wordt geheel verbannen uit de Delftse Hout
woensdag 24 september 2008. Lees meer ...


DOK bibliotheek directeur Eppo Van Nispen tot Sevenaer kan niet met geld omgaan
maandag 22 september 2008. Lees meer ...


Stip laat hun wethouder Merkx vallen op milieu-dossier TU-campus
zondag 21 september 2008. Lees meer ...


Gemeente Delft stuurt uitgehongerde armen naar Moskee voor Ramadan-diner
donderdag 18 september 2008. Lees meer ...


Delftse Gideonsbende pleegt aanslag op inspreekrecht burgers
maandag 15 september 2008. Lees meer ...


Bijl incident toont falende beveiliging Sociale Dienst aan
zondag 14 september 2008. Lees meer ...Door Pim Beukema: Jan Peter de Wit altijd maar negatief?
Hij is juist heel positief. En hij krijgt nog vaak gelijk óók

zaterdag 13 september 2008. Lees meer ...


Werkbezoek renovatie Bomenwijk
donderdag 11 september 2008. Lees meer ...


Deelnemers tweedaags gemeenteraadsuitje naar Brussel
maandag 8 september 2008. Lees meer ...


Delftse uitvinder wil met Stormvogels elektriciteit opwekken
zondag 7 september 2008. Lees meer ...


'Btw-affaire' Reinier de Graaf ziekenhuis
donderdag 4 september 2008. Lees meer ...


Tweedaags 'werkbezoek' gemeenteraad aan graaiende Europarlementariërs
woensdag 3 september 2008. Lees meer ...


Tramlijn 19 kost Delft nog eens €11 miljoen extra
dinsdag 2 september 2008. Lees meer ...


Speciale actiesite: Holland Reptile House - Delft
zondag 31 augustus 2008. Lees meer...

Verkerk moet sluitingsbevel de Wending intrekken
zondag 31 augustus 2008. Lees meer ...


Serpo moet behouden blijven voor toeristisch Delft
zondag 31 augustus 2008. Lees meer...


Kruisstraat is zoveelste voorbeeld van met geld smijten
vrijdag 29 augustus 2008. Lees meer...


Enquête Presidium 'papierloze' digitale gemeenteraad
dinsdag 26 augustus 2008. Lees meer...


Nieuwe waarschuwingsborden bij pollers Nieuwe Langendijk
dinsdag 26 augustus 2008. Lees meer naar...


Rik Grashoff, de nieuwe wethouder Participatie en Cultuur van Rotterdam
maandag 25 augustus 2008. Lees meer...Nieuwe Delftse stadsstijl en slogan zijn waardeloos
donderdag 21 augustus 2008. Lees meer naar...


Zomerserie Radio West: Raadsleden met een bijzonder beroep:
Taxichauffeur Jan Peter de Wit

woensdag 20 augustus 2008. Luister naar...


Flashback uit 2004. Duyvendak "de omstreden vriend" van GroenLinks wethouder Grashoff
dinsdag 19 augustus 2008. Lees meer...


Weg met die scheurende zware tractoren door de stad
dinsdag 5 augustus 2008. Lees meer...


Verkerk schiet door met zijn 'bestuurlijk tegenhouden' van harddrugshandel
zondag 3 augustus 2008. Lees meer...


Pollers Nieuwe Langendijk al drie maanden buiten werking
zondag 3 augustus 2008. Lees meer...


Burgemeester en wethouders nemen het ervan met hun vakanties
donderdag 31 juli 2008. Lees meer...


Fluisterende gemeente jurist in hoorzitting
woensdag 30 juli 2008. Lees meer...


Kloosterkade "vuilstort" opgeruimd tijdens reces
dinsdag 29 juli 2008. Lees meer...


Watervleermuizen staan sloop "oudste" gemaal in de weg
maandag 28 juli 2008. Lees meer...


Vier Delftse flitspalen brengen minstens €2,1 miljoen op
maandag 28 juli 2008. Lees meer...


Parkeerkaartje kost €18,- aan de Reinier de Graafweg
zondag 27 juli 2008. Lees meer...


Tweede ontwerp voor Delfia'gat' weer afgekeurd
donderdag 24 juli 2008. Lees meer...


Gemeente Delft verstrekt overzicht aanwezigheid bestuur niet
donderdag 24 juli 2008. Lees meer...


Nieuw ontwerp Delfia 'gat' afgekeurd door welstandscommissie
woensdag 23 juli 2008. Lees meer...


In Delft nog geheim: Drugsnetwerk Delftse cafés opgerold: 12 juni
maandag 21 juli 2008. Lees meer...


Keramiekmarkt mist elke allure
zondag 20 juli 2008. Lees meer...


Balkenende
zondag 20 juli 2008. Lees meer...


Vidomes zet ondergrondse parkeerplaatsen Dock van Delft te huur
vrijdag 18 juli 2008. Lees meer...


Aanvulling; Bas Verkerk: "Delftse Post doet 't Prima!"
donderdag 17 juli 2008. Lees meer...


Na zes jaar wint ondernemer nadeelcompensatiezaak Autoluw van Gemeente Delft
woensdag 16 juli 2008. Lees meer...


Raad voorgelogen over hoogte risico's Spoortunnel
dinsdag 15 juli 2008. Lees meer...


"Neem ontslag" Femke Stolker tuut-tuut fractievoorzitter PvdA-Delft
dinsdag 15 juli 2008. Lees meer...


Afwezige burgemeester Verkerk laat ME geweld gebruiken bij EK Nederland-Rusland
maandag 14 juli 2008. Lees meer...


Meldpunt Openbare Ruimte stuurt burgers van kastje naar de muur
zondag 13 juli 2008. Lees meer...


Raadslid Bianca van der Werf loopt over naar de coalitie
zaterdag 12 juli 2008. Lees meer...


PvdA, VVD, Stip, D66 en CDA schrappen inspraak voor Dansclub Wesseling naar voormalig Techniekmuseum
vrijdag 11 juli 2008. Lees meer...

Inspraak van Ramses Germain over vestiging Club Wesseling in Techniekmuseum
donderdag 10 juli 2008. Lees meer...

Inspraak van Bert Barnhoorn over vestiging Club Wesseling in Techniekmuseum
woensdag 9 juli 2008. Lees meer...

Inspraak van Floris Kleyn over vestiging Club Wesseling in Techniekmuseum
woensdag 9 juli 2008. Lees meer...

Inspraak van Dick Bos over vestiging Club Wesseling in Techniekmuseum
woensdag 9 juli 2008. Lees meer...

Mail van Loek Wesseling
maandag 7 juli 2008. Lees meer...


Zomaar zes bomen gekapt aan Voorhofdreef
maandag 7 juli 2008. Lees meer...


PvdA en VVD willen versnelde procedure voor Dansclub Wesseling naar voormalig Techniekmuseum
zondag 6 juli 2008. Lees meer...

Stip wethouder Merkx beklinkt verkoop Hooikade 13 in de achterkamer
zondag 6 juli 2008. Lees meer...


Spoortunnel wordt beklonken met ministers in het Prinsenhof
donderdag 3 juli juni 2008. Lees meer...


Rondvraag over de 'Papierloze Gemeenteraad'
woensdag 2 juli juni 2008. Lees meer...


Internationale reizen van Burgemeester & Wethouders vliegen de pan uit
zondag 29 juni 2008. Lees meer...


Burgemeester Verkerk doet niets aan uitplaatsen gevaarlijk LPG tankstation
zaterdag 28 juni 2008. Lees meer...


LPG BP-tankstation Buitenhofdreef is levensgevaarlijk
zaterdag 21 juni 2008. Lees meer...


Open brief D66: vervuil het debat niet met onwaarheden
woensdag 18 juni 2008. Lees meer...


Burgemeester Verkerk (VVD) zet PvdA voor lul met mobiel cameratoezicht
maandag 16 juni 2008. Lees meer...


Gratis parkeren van raadsleden in onderzoek
zondag 15 juni 2008. Lees meer...


NRC peilt overstap Leefbaars naar Rita Verdonk
vrijdag 13 juni 2008. Lees meer...


Beroepschrift Voorlopige Voorziening tegen Shurgard loods Tanthof Oost
donderdag 12 juni 2008. Lees meer...


Schaduwzijden als gemeente Delft spoortunnel bouwt
zondag 8 juni 2008. Lees meer...


Nota aanbesteding spoortunnel niet rijp voor besluitvorming
woensdag 4 juni 2008. Lees meer...


Onderzoeksraad voor de Veiligheid twijfelt over TU Bouwkunde brand
maandag 2 juni 2008. Lees meer...


Ezelsveldlaan bestrating kan eindelijk afgemaakt worden
zondag 1 juni 2008. Lees meer...


Pieter van Vollenhoven brandt zijn vingers niet aan TU Bouwkunde brand
woensdag 28 mei 2008. Lees meer...


Ganzen Hoornse Hof zijn allemaal verdwenen na ruimingsactie Gemeente
woensdag 28 mei 2008. Lees meer...


Gratis parkeren voor Delftse raadsleden
maandag 26 mei 2008. Lees meer...


Toekomstvisie: Toeristenbussen parkeren op Evenemententerrein Lijm & Cultuur
zondag 25 mei 2008. Lees meer...


GroenLinks wethouder Saskia Bolten dreigt met rechtszaak tegen cartoonist L. Rösenwasser
donderdag 22 mei 2008. Lees meer...


Onderzoeksraad voor de Veiligheid gevraagd om TU brand te onderzoeken
dinsdag 20 mei 2008. Lees meer...


Delftse Rekenkamer: alarmerende Brandweeradviezen bureaucratisch de doofpot in
maandag 19 mei 2008. Lees meer...


High Society van de Delftse Kring borrelt met Verkerk over TU brand
maandag 19 mei 2008. Lees meer...


Verbloemende brief burgemeester Verkerk over de TU Bouwkunde brand
donderdag 15 mei 2008. Lees meer...


Raadsuitje dit jaar naar Brussel
vrijdag 9 mei 2008. Lees meer...


Excentrieke Alexander Mustert weggetreiterd uit de Minderbroerstraat
woensdag 7 mei 2008. Lees meer...


Poller slaat weer toe
woensdag 7 mei 2008. Lees meer...


Prutswerk Gemeente met straat en peilhoogte bij seniorencomplex Dock van Delft
maandag 5 mei 2008. Lees meer...

Kappen met GroenLinks
zondag 4 mei 2008. Lees meer...


Vidomes Dock van Delft Ezelsveldlaan haalt gevaarlijke glazen afdaken weg
donderdag 1 mei 2008. Lees meer...


Thai boksen brengt voormalige hangjongeren respect en discipline bij
donderdag 1 mei 2008. Lees meer...


St. Sebastiaansbrug weer open door Ondernemersvereniging Binnenstad
dinsdag 29 april 2008. Lees meer...


Plotsklapse afsluiting Sebastiaansbrug overtrokken paniekreactie wethouder Koning
zondag 27 april 2008. Lees meer...

Zeer veel ongelukken met nieuwe poller Oude Langendijk
vrijdag 25 april 2008. Lees meer...


Schriftelijke vragen over de 'Muur van Schaamte'
dinsdag 22 april 2008. Lees meer...


Rietveldse Toren aan het Oostplantsoen wordt toch gerestaureerd
dinsdag 22 april 2008. Lees meer...


Belangenvereniging TU-Noord wil mer-rapportage over 6000 woningen erbij
vrijdag 18 april 2008. Lees meer...


C1000 Zuidpoort discrimineert 16 en 17 jarigen
zondag 13 april 2008. Lees meer...


Raadselachtige nieuwsbrief Spoortunnel
donderdag 3 april 2008. Lees meer...


Motie van afkeuring incompetentie Stip wethouder L. Merkx met Warmtebedrijf
zondag30 maart 2008. Lees meer...

Delftse Post door Peter Fagg : Jan Peter de Wit, de laatste der leefbaren
vrijdag 28 maart 2008. Lees meer...

Nee tegen Delfts Aardewerk Centrum in Museumfabriek De Porceleyne Fles
woensdag 26 maart 2008. Lees meer...


Tweede verslag curator over faillissement Stichting Vermeer
vrijdag 21 maart 2008. Lees meer...

Theekransje over functioneren burgemeester Verkerk
donderdag 20 maart 2008. Lees meer...

TV EenVandaag vanavond 18:20u Scheme015: Onschuldige rappers?
dinsdag 18 maart 2008. Lees meer...
St. Sebastiaansbrug helemaal afbreken en gelijkvloers maken
zondag 16 maart 2008. Lees meer...

Geenstijl.nl : Jihad Rappers versus Hollandse jongens
vrijdag 14 maart 2008. Lees meer...

Scheme015 Jihad rappers slaan Hollandse jongens in elkaar
woensdag 12 maart 2008. Lees meer...

Pro-Wilders betoging van Leefbaar Delft op de Markt verboden
zondag 9 maart 2008. Lees meer...


Ingezonden columns over Balkenende en Wilders
zondag 9 maart 2008. Lees meer...

De Markt op voor de Vrijheid van Meningsuiting
donderdag 6 maart 2008. Lees meer...

Clason/Noordenbos wees wijs en rot op met je demonstratie tegen Film Wilders
maandag 3 maart 2008. Lees meer...

Hoe modern is het nieuwe stadhuis van Mecanoo?
donderdag 28 februari 2008. Lees meer...

Politie heeft zaak Gerard de Wit afgesloten
maandag 25 februari 2008. Lees meer...

Zelfdoding of politieke moord op Gerard de Wit?
vrijdag 22 februari 2008. Lees meer...

PvdA woonvisie Rensen versnelt gettovorming
woensdag 20 februari 2008. Lees meer...

Ambitieus restwarmtebedrijf is totaal mislukt
vrijdag 15 februari 2008. Lees meer...

Stip wethouder Merkx dreigt te struikelen over het kostbare Warmte-en Pijpleidingenbedrijf
dinsdag 12 februari 2008. Lees meer...

VVD wethouder Vuijk komt zijn toezegging uitkoopregeling Koepoortgarage niet na
zondag 10 februari 2008. Lees meer...

PvdA wethouder Koning doet niets aan de 'gevaarlijkste trap van Delft'
donderdag 7 februari 2008. Lees meer...

Laatste dag Carnaval, filmpje van Kakofonie op de Markt
maandag 4 februari 2008. Lees meer...

Taptoe Delft moet veel commerciëler en opener worden
zaterdag 2 februari 2008. Lees meer...

AutoHifiCorner naast Dagopvang daklozen en verslaafden schadeloos gesteld
woensdag 30 januari 2008. Lees meer...

VVD wethouder Vuijk ter verantwoording over schaderegeling huizen Koepoortgarage
woensdag 30 januari 2008. Lees meer...

Onrechtmatige aanbesteding van warmtebedrijf door wethouder Merkx
zondag 27 januari 2008. Lees meer...

AD: Boetes in prullenbak
zondag 27 januari 2008. Lees meer...


Breaking News. PvdA wethouder Anne Koning trekt alle parkeerboetes van zondag 20 januari in
vrijdag 25 januari 2008.

Wethouder Koning, trek alle parkeerboetes van afgelopen zondag in
donderdag 24 januari 2008. Lees meer...

Gemeentelijke regelzucht met branchering loopt nu al op de klippen
zondag 20 januari 2008. Lees meer...

Graag zebrapaden voor bejaardenhuizen Stefanna en Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan
vrijdag 18 januari 2008. Lees meer...

Nieuwbouw Grand Café Binnenwatersloot kan nog lang duren
dinsdag 15 januari 2008. Lees meer...

Griffier: Elk raadslid heeft automatisch spreekrecht
zondag 13 januari 2008. Lees meer...

VVD burgemeester Verkerk huurt bodyguards in tijdens Stadhuisvergaderingen
zaterdag 12 januari 2008. Lees meer...

Delftse PvdA wethouder laat argeloze zondagsparkeerders in de val lopen
donderdag 10 januari 2008. Lees meer...

Delftse Scheme015 rappers bedreigen politicus met goedkeuring Gemeente
dinsdag 8 januari 2008. Lees meer...

Beste Kees Romijn, je adviezen zijn 'mosterd na de maaltijd'
zondag 6 januari 2008. Lees meer...

De mislukkingen van ex-GroenLinks wethouder Grashoff worden de PvdA fataal
woensdag 2 januari 2008. Lees meer...

Meerderheid Gemeenteraad ontneemt SP en Leefbaar Delft het spreekrecht
woensdag 26 december 2007. Lees meer...

Sloop bioscoop Delfia in Beeld
dinsdag 25 december 2007. Lees meer...

Uitkopen Auto Hi-fi Corner oplossing impasse Dagopvang Verslaafden en Daklozen
woensdag 19 december 2007. Lees meer...

Wethouder Rensen op het matje over gestuntel verhuizing Dagopvang
dinsdag 18 december 2007. Lees meer...

Dellufs Dictee: moeilijkste woord: kumquats
zondag 16 december 2007. Lees meer...

Delft Kennisstad is passé, raad trekt €385.000 voor nieuwe leus
zaterdag 15 december 2007. Lees meer...

Brengt Connexxion studenten in gevaar op St. Sebastiaansbrug
woensdag 12 december 2007. Lees meer...

Schone lucht: plant 70.000 naaldbomen aan tegen fijn stof
zondag 9 december 2007. Lees meer...

Belangenverstrengeling Stadsbelangen raadslid Wim de Koning?
dinsdag 4 december 2007. Lees meer...

Wethouder Rensen moet aftreden wegens zoveelste blunder 'Dagopvang' verslaafden
zondag 2 december 2007. Lees meer...

Straatmuzikanten zorgen voor een beetje gezelligheid
maandag 26 november 2007. Lees meer...

Boren van Spoortunnel kost minder dan €400 miljoen
vrijdag 23 november 2007. Lees meer...

PvdA wethouder Dick Rensen herintroduceert de 'Blauwe Knoop'
zondag 11 november 2007. Lees meer...

Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur directie Vermeercentrum
zaterdag 10 november 2007. Lees meer...

Tempo met verantwoording architectenkeuze Stadskantoor
zondag 4 november 2007. Lees meer...

Gemeenteraad geeft werknemers Calvé 'valse hoop'
zaterdag 3 november 2007. Lees meer...

Douceurtje College van €97.500 aan Camping
vrijdag 2 november 2007. Lees meer...

Koepoortbrug verzakt door Delftse 'Blunderput" Koepoortgarage
vrijdag 26 oktober 2007. Lees meer...

Geblunder met aanbesteding Delftse Spoortunnel
dinsdag 23 oktober 2007. Lees meer...

Gemeentelijke vakantiecursussen Afghanistan en Islam zijn weggegooid geld
donderdag 18 oktober 2007. Lees meer...

Grofvuil moet bij flats op straat gedumpt worden
maandag 15 oktober 2007. Lees meer...

Gemeente gaat af als gegadigde Vermeercentrum
donderdag 11 oktober 2007. Lees meer...

Leefbaar Delft gaat door
zondag 7 oktober 2007. Lees meer...

Studenten Discotheek Lorre gaat buiten haar boekje
donderdag 27 september 2007. Lees meer...

Fotoverslagje raadsuitje naar Breda
vrijdag 21 september 2007. Lees meer...

Hoefijzersteeg bewoners tegen doorgang zeepfabriek Bousquet
donderdag 13 september 2007. Lees meer...

Hotel Kok maakt ruzie met gemeente en Ceres over Hotel Koepoort
dinsdag 11 september 2007. Lees meer...

Gemeenteraadsuitje naar Breda
woensdag 5 september 2007. Lees meer...

Belangenvereniging Koepoort ziet af van juridische stappen tegen Gemeente
zondag 2 september 2007. Lees meer...

Zonder Spoortunnel geen nieuw Stadskantoor
vrijdag 31 augustus 2007. Lees meer...

Delft koopt vier nieuwe vuilniswagens voor Avalex
dinsdag 29 augustus 2007. Lees meer...

Bejaarde bewoonster Diepenbrockstraat vlucht weg wegens geluidsoverlast bovenburen
dinsdag 28 augustus 2007. Lees meer...

Nieuw onderzoek nodig naar Noordelijke parkeergarage
donderdag 23 augustus 2007. Lees meer...

Gemeente bezit zeventien langdurig leegstaande panden
zaterdag 18 augustus 2007. Lees meer...

Antiek meubilair terug in de raadszaal
woensdag 8 augustus 2007. Lees meer...

Onevenwichtige verdeling nevenfuncties College
zondag 5 augustus 2007. Lees meer...

OM seponeert lekken VVD wethouder Vuijk op voorhand
donderdag 19 juli 2007. Lees meer...

Verkeersremmende maatregelen Maria Duystlaan verhogen de onveiligheid
donderdag 19 juli 2007. Lees meer...

Mecanoo winnende ontwerp Stadskantoor/Stationshal Delft
donderdag 12 juli 2007. Lees meer...

Commissarissen Spoortunnel kosten Gemeente €55.000
donderdag 12 juli 2007. Lees meer...

Gemeente koopt café's en coffeeshop in Kromstraat
zaterdag 7 juli 2007. Lees meer...

VVD wethouder Vuijk aangegeven wegens lekken
Burgemeester Verkerk cs doet het in de doofpot

woensdag 4 juli 2007. Lees meer...

Gemeente geeft aan duizenden huurders OZB terug
zondag 1 juli 2007. Lees meer...

Leefbaar voorstel Politiek Molest verzekering aangenomen
zaterdag 30 juni 2007. Lees meer...

College wil 17,5 miljoen betalen aan Parking BV voor de Koepoortgarage
maandag 25 juni 2007. Lees meer...

VVD wethouder Vuijk lekt GEHEIM
zondag 24 juni 2007. Lees meer...

Geen vertrouwen meer in wethouder Bolten van financiën
zondag 17 juni 2007. Lees meer...

Rondvraag bouwfouten in Ceres/Vestia projekt Prof. Bosschastraat
vrijdag 15 juni 2007. Lees meer...

Verdiensten commissarissen gemeentelijk Ontwikkelingsbedijf Spoorzone
zondag 10 juni 2007. Lees meer...

Gemeente knapt woning Dasstraat op voor groot Marokkaans gezin
zaterdag 9 juni 2007. Lees meer...

Groenlinks wethouder Bolten zwijgt over terugave OZB aan huurders
maandag 4 juni 2007. Lees meer...

Supermarkt mag blijven in Sultan Ahmed Moskee
zondag 3 juni 2007. Lees meer...

Gratis Plusmarkt bus Bomenwijk Tanthof dubbele broodroof
zondag 3 juni 2007. Lees meer...

'Motie van Afkeuring' voor Stip wethouder Merkx
zondag 3 juni 2007. Lees meer...

Stip wethouder Merkx geheimzinnig over verkoop Sociale Dienst gebouw
maandag 28 mei 2007. Lees meer...

Veiligheid omwonenden Bouwput Koepoortgarage niet gegarandeerd
donderdag 24 mei 2007. Lees meer...

Geen enkel vertrouwen meer in Delftse Haaglanden delegatie
woensdag 23 mei 2007. Lees meer...

College schrapt referendum over Ruimtelijke Ordening
zondag 20 mei 2007. Lees meer...

Antwoorden Minister over de bouw van de Marokkaanse moskee
zondag 20 mei 2007. Lees meer...

Zinloze patrouilles pantserwagens Politie gaan door
donderdag 17 mei 2007. Lees meer...

Groenlinks wethouder Bolten houdt informatie achter en bespeelt de pers
vrijdag 11 mei 2007. Lees meer...

GeoDelft met nieuw plan van aanpak Koepoortgarage
donderdag 3 mei 2007. Lees meer...

Ondoorzichtige financiering Marokkaanse verenigingsgebouw met moskee
donderdag 26 april 2007. Lees meer...

Rapport Deloitte over nieuw crematorium blijft geheim
dinsdag 24 april 2007. Lees meer...

Delft op Zondag: Opheldering over 'beveiligingsjeeps'
zondag 22 april 2007. Lees meer...

Wegpompen grondwater bouwput Zuidplantsoen bedreigt bomen
vrijdag 20 april 2007. Lees meer...

Architectenselectie stadskantoor nu een 'onderhandelingsprocedure'
zondag 15 april 2007. Lees meer...

Herstel uitgebrande portiek van Vidomes duurt vijf maanden
zondag 15 april 2007. Lees meer...

Uitbreiden autoluw onbetrouwbaar bestuur van VVD
maandag 9 april 2007. Lees meer...

Buren boos op PvdA wethouder Koning
zondag 8 april 2007. Lees meer...

Vidomes doet al twee maanden niets aan uitgebrande portiek
zondag 1 april 2007. Lees meer...

College leent €500.000 voor 'aanbouw' Marokkaanse Moskee
vrijdag 30 maart 2007. Lees meer...

Hoera, GroenLinks gaat niet naar Kfar Saba
woensdag 28 maart 2007. Lees meer...

Bewoners Wippolder in actie tegen het nieuwe bestemmingsplan
zaterdag 24 maart 2007. Lees meer...

Sultan Ahmed Moskee annex Supermarkt
woensdag 14 maart 2007. Lees meer...

Pynepoort nieuwe winkelstraat nog steeds niet klaar
zaterdag 10 maart 2007. Lees meer...

Stand bouwwerkzaamheden Koepoortgarage
zaterdag 3 maart 2007. Lees meer...

Interpellatie over financiering gratis openbaar vervoer in Delft
dinsdag 20 februari 2007. Lees meer...

Gratis Openbaar vervoer op Zaterdag onwettig ingevoerd
woensdag 14 februari 2007. Lees meer...

Fietsverwijderingsbeleid Station blijft gehandhaafd
vrijdag 9 februari 2007. Lees meer...

Verlaten gapend gat Koepoortgarage
woensdag 31 januari 2007. Lees meer...

Reactie op PvdA E-mail over lekken kosten stadskantoor
zondag 28 januari 2007. Lees meer...

Neem nooit zo'n blauwe oud-papier container
zondag 21 januari 2007. Lees meer...

Massieve nieuwbouw studentenhuisvesting De Vries van Heystplantsoen
zaterdag 20 januari 2007. Lees meer...

AD: 'Pak treinsurfers hard aan' - Politie surveilleert bij Delft-Zuid na stuntvideo
donderdag 18 januari 2007. Lees meer...

Opsporing van 'meisje surft trein'
zondag 14 januari 2007. Lees meer...

Ontwijkende antwoorden over aanbesteding Delftse Spoortunnel
zondag 14 januari 2007. Lees meer...

Ongecensureerde uitspraak Soeters vs Gemeente Delft over Stadskantoor
donderdag 11 januari 2007. Lees meer...

Rondvraag over wildgroei van steigerdoeken en gevelreclamedoeken
maandag 8 januari 2007. Lees meer...

Architect Soeters pleitnotitie Stadskantoor Delft
woensdag 3 januari 2007. Lees meer...

Pleitnotitie Gemeente kort geding Stadskantoor Delft
zaterdag 30 december 2006. Lees meer...

Delft wachtgeld paradijs voor ex-wethouders en ex-raadsleden
donderdag 28 december 2006. Lees meer...

Bezwaar tegen niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
woensdag 27 december 2006. Lees meer...

Doorbreken stilte rond aanbesteding spoortunnel
donderdag 21 december 2006. Lees meer...

Taxi. Burgemeester Verkerk mocht zijn zakken vullen
woensdag 13 december 2006. Lees meer...

Tussenvoorstel proces architectenkeuze stadskantoor/stationshal
zondag 10 december 2006. Lees meer...

Bomen worden nu al beter beschermd
zaterdag 9 december 2006. Lees meer...

Bezwaarschrift over onzorgvuldige kapvergunning verlening 339 bomen Mekelweg
zaterdag 9 december 2006. Lees meer...

Antwoorden over gebruik gemeentelijke taxi door Burgemeester Verkerk
donderdag 7 december 2006. Lees meer...

Totale blamage voor het college bij de aanbesteding Stadskantoor
dinsdag 5 december 2006. Lees meer...

Eindelijk antwoorden op Delft Internet Peiling (DIP) stadskantoor vragen
maandag 4 december 2006. Lees meer...

WOB verzoek dagvaardingen architecten Stadskantoor afgewezen
zondag 3 december 2006. Lees meer...

Dinsdagmarkt Voorhof ten dode opgeschreven
donderdag 30 november 2006. Lees meer...

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verzoek rechtszaken architecten stadskantoor/stationshal
dinsdag 28 november 2006. Lees meer...

Dit jaar al 1192 bomen gekapt
maandag 19 november 2006. Lees meer...

339 bomen worden gekapt aan Mekelweg en omgeving
zaterdag 18 november 2006. Lees meer...

Alle burgers laten stemmen over definitieve keuze Stadskantoor
zaterdag 4 november 2006. Lees meer...

Osama Bin Laden graffiti verboden in Delft
zondag 31 oktober 2006. Lees meer...

Kap treurwilg 'Het Raam' schuld van de gemeente
zondag 29 oktober 2006. Lees meer...

Vragen over gebruik gemeentelijke taxi door B & W
woensdag 25 oktober 2006. Lees meer...

Politie assistentie nodig bij fietsrazzia voor C1000
dinsdag 24 oktober 2006. Lees meer...

Legaliseer detailhandel in voormalig Lidlpand
zondag 22 oktober 2006. Lees meer...

Vragen over de stand van het aantal gekapte bomen en het herplantbeleid
donderdag 12 oktober 2006. Lees meer...

Procedure selectie architect Stadskantoor is een B&W onderonsje
zaterdag 30 september 2006. Lees meer...

Vragen aan College over de noodkap van de treurwilg aan het Raam
dinsdag 19 september 2006. Lees meer...

Woede en verdriet rond gekapte treurwilg Raam
zondag 17 september 2006. Lees meer...

Westerkwartier/ Olofsbuurt over het nieuwe stadskantoor/station
zaterdag 9 september 2006. Lees meer...

schriftelijke vragen over de uitbreiding van de camping in de Delftse Hout
donderdag 7 september 2006. Lees meer...

Raad telt niet mee in beslissing Stadskantoor
maandag 4 september 2006. Lees meer...

Motie sollicitatieplicht voor ex-wethouders afgewezen
zaterdag 2 september 2006. Lees meer...

Vanavond raadsvergadering. Perspectief Nota: potverteren en lastenstijging
donderdag 31 augustus 2006. Lees meer...

Effectiever vergaderen door maximale spreektijd raadsleden
zaterdag 26 augustus 2006. Lees meer...

Camping directeur Meijkamp wil McDonald's op de Markt
vrijdag 25 augustus 2006. Lees meer...

Raadsuitje naar Oeteldonk
zondag 20 augustus 2006. Lees meer...

Drempels Wilhelminalaan veroorzaken lage rugklachten bij bewoners
dinsdag 15 augustus 2006. Lees meer...

Delft vraagt hulp aan de landelijke politieke kopstukken voor het referendum
dinsdag 1 augustus 2006. Lees meer...

Referendum komt er niet, pas 1987 handtekeningen
dinsdag 1 augustus 2006. Lees meer...

Gemeenteraad buitenspel gezet bij keuze van het nieuwe Stadskantoor
zaterdag 29 juli 2006. Lees meer...

Fractievoorzitters van reces teruggeroepen wegens ruzie over snoepreis Zuid-Afrika
donderdag 27 juli 2006. Lees meer...

Halverwege is de tussenstand van het referendum 1430 handtekeningen van de 4000 die nodig zijn
maandag 24 juli 2006. Lees meer...

Bouwbedrijven aanbesteding Spoortunnel zijn geheim
woensdag 19juli 2006. Lees meer...

Kamer van Koophandel schoffeert raadsleden die referendum toestaan
zaterdag 24 juni 2006. Lees meer...

Uitgewerkt alternatief plan voor uitbreiding Camping
zaterdag 10 juni 2006. Lees meer...

Stop Geldverspilling verhuizingen Europees Parlement
donderdag 25 mei 2006. Lees meer...

Bezwaar tegen aangevraagde kapvergunning 112 bomen in de Delftse Hout
zaterdag 20 mei 2006. Lees meer...

Teken nú : Stop uitbreiding Camping in Delftse Hout
woensdag 17 mei 2006. Lees meer...

Geen Delftse Hout opofferen aan Camping
maandag 10 april 2006. Lees meer...

Rekenkamer vernietigend over verdeling EZH miljoenen
dinsdag 4 april 2006. Lees meer...

Bomenwijkgarantie of dubbele verhuisvergoeding?
zondag 2 april 2006. Lees meer...

De eed afleggen
woensdag 29 maart 2006. Lees meer...

Burgemeester Verkerk zet zijn huis 'Te Koop'
woensdag 22 maart 2006. Lees meer...

Na één bijeenkomst is de coalitie 2006 - 2010 rond
woensdag 22 maart 2006. Lees meer...

Weinig vertrouwen in aspirant wethouders GroenLinks, VVD en Stip
vrijdag 17 maart 2006. Lees meer...

Brontosaurussen over coalitievorming
donderdag 9 maart 2006. Lees meer...

Sloop Bomenwijk: Sociaal Plan met loze beloften
Maandag 6 maart 2006. Lees meer...Webcolumn van raadslid Jan Peter de Wit

Links

www.leefbaar-delft.nl